Tietoa sivustosta

Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston Moodle-oppimisympäristön käyttöehdot

Yleistä

Tämä sivusto on Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston (TTHVYO) Moodle-oppimisympäristo. TTHVYO on Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Työterveyslaitoksen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen yhteinen verkosto.

Moodle-oppimisympäristö sijaitsee Itä-Suomen yliopiston Opinto- ja opetuspalvelujen ylläpitämällä palvelimella. Moodle on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, mitä päivitetään aktiivisesti. Päivityksistä ilmoitetaan sivuston uutisissa.

TTHVYO vastaa sivuston ulkoasusta ja rakenteesta (tthvyo@gmail.com). Kurssien sisällöistä vastaavat ko. kurssien sisällöntuottajat, jotka on mainittu kunkin kurssin yhteydessä. Sisällöntuotantoa ohjaa yliopistojen yhteinen opetussuunnitelma, lokikirja sekä virtuaaliyliopiston strategia.

Kohderyhmä

Kursseille voivat rekisteröityä kaikki työterveyshuoltoon erikoistuvat, heidän kouluttajalääkärinsä sekä työterveyshuollon kliiniset opettajat ja professorit ja alan asiantuntijat Työterveyslaitoksesta. Heidän on mahdollista myös suorittaa kursseja ja saada niistä todistus.

Saatavuus

Pääsääntöisesti oppimisympäristön käyttö vaatii palveluun rekisteröitymisen ja palveluun kirjautumisen. Voidaksesi käyttää palvelua sinun tulee sallia henkilötietojen luovutus.Tunnuksina käytetään kunkin osallistuvan yliopiston omille erikoistuvilleen ja kouluttajalääkäreilleen tarjoamia yliopistotunnuksia. Kirjautuessaan jokainen hyväksyy oman yliopistonsa käyttäjätunnusten käyttöä koskevat käyttöehdot. Kohderyhmään kuuluville opiskelu ja oppimateriaalien käyttö on maksutonta.

Yliopistojen yhteisen sopimuksen mukaan kaikkien yliopistojen järjestämille kursseille voi osallistua, mikäli tilaa on. Monimuotokurssit ovat avoinna kulloisenkin kurssin osallistujille rajatun ajan, eivätkä yliopistot sitoudu säilyttämään kurssipohjia yli kahden vuoden.

Osallistuminen

Monimuotokursseille pitää ilmoittautua erikseen ja kurssille hyväksytyille lähetetään kurssin ns. AVAIN tai heidät liitetään automaattisesti kurssille. Muille kursseille ja oppimateriaaleihin pääsee tutustumaan myös Vierailija-statuksella. Näillä kursseilla ei ole aikarajaa itseopiskeluun. Vierailijana ei voi kuitenkaan saada kursseista todistusta.

Oppimisympäristössä kukin vastaa omista mielipiteistään ja kirjoituksistaan. Hyvän tavan vastainen sisältö voidaan poistaa. Jokainen myös vastaa itse siitä, että hänellä on lupa jakaa oppimisympäristöön ja verkkokursseille laittamaansa materiaalia. Potilassalaisuutta ei saa vaarantaa. Oppimisympäristön ylläpitäjillä on täysi oikeus poistaa materiaalia verkkokurssien sivuilta.

Arviointi

Verkkokurssien suorittamisen ja tehtävien arvioinnista vastaavat kunkin kurssin tutorit ja/tai kouluttajalääkärit. Arvioinnista annetaan ohjeet kunkin kurssin yhteydessä.

Todistuksen saaminen

Ohjatuista kursseista ja osasta itseopiskelukursseja on mahdollista saada 5 -15 h työterveyshuollon teoreettien kurssimuotoisen koulutuksen tunteja hyväksyttäväksi tutkintoon. Kukin yliopisto säilyttää tiedon kurssin suorittajista ja todistuksen myöntämisestä oman käytäntönsä mukaisesti.

Arkistointi

Jokainen käyttäjä huolehtii itse siitä, että kopioi kurssin päätteeksi itselleen talteen omat viestit yms. materiaalin, jonka haluaa säilyttää. Yliopistojen yhteisen käytännön mukaisesti kurssipohjia arkistoidaan n. 2 vuotta ja sen jälkeen ne poistetaan käytöstä. Kukin yliopisto säilyttää tiedon kurssin suorittajista ja todistuksen myöntämisestä muissa arkistojärjestelmissään.

Palaute

Kursseilla kerätään säännöllisesti ja systemaattisesti opiskelijapalautetta työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseksi.

Päivittäminen

Kurssimateriaalien sisällön päivittämisestä vastaavaa kunkin kurssin tuotannosta vastannut yliopisto. Päivittämistä tehdään jatkuvasti myös käyttäjien palautteen pohjalta. Kurssisällöt pyritään tarkistamaan vuosittain.

Tekijänoikeudet

TTHVYO sivustoilla ja oppimisympäristössä julkaistuja materiaaleja ja niiden käyttöä koskee tekijänoikeuslaki. Kukin yliopisto on tehnyt jokaisen kurssin tekijöiden kanssa erilliset materiaalia koskevat tekijänoikeussopimukset, jotka määrittelevät käyttöoikeuksia. Kunkin kurssin yhteydessä on mainittu kurssin tekijät ja oikeudenhaltijat.

Jos linkität avoimesti saatavilla olevaa aineistoamme muihin sivustoihin tai näytät osia siitä muissa järjestämissäsi koulutuksissa, ole ystävällinen ja mainitse lähde.

Oppimateriaalin kopioiminen ja muuttaminen ilman tekijöiden lupaa on kielletty.

Salassapitovelvollisuus

Työterveyshuollon oppimisympäristön ylläpitäjä ei luovuta käyttäjien tietoja ulkopuoliselle ilman lupaa. Verkkokurssien käymisestä tallentuvia lokitiedostoja ja raportteja, jotka tallentuvat järjestelmään voidaan kuitenkin käyttää tutkimustarkoituksiin.

Verkkokursseille osallistuvilta täytyy kysyä lupa heidän vastaustensa tai tehtävien palautustensa käyttämiseksi muussa kuin ko. kurssin yhteyteen liittyvissä oppimistilanteissa. Keskustelualueille laitetut viestit on tarkoitettu vain ko. kurssin osallistujien nähtäväksi.

Vastuun rajaaminen

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto ei vastaa verkkokurssien sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä johtuvatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. TTHVYO ei vastaa vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu verkkokurssien sisällön virheellisyydestä.

TTHVYO ei vastaa verkkokurssien saatavuuden katkoksista, jotka voivat aiheutua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon toimintakatkoksista niin sen itsensä, palveluntuottajien kuin osallistujien itsensä käyttämissä järjestelmissä.

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (pdf)

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste (pdf)

Viimeksi muutettu: keskiviikko, 23. syyskuuta 2020, 16:34