Kurssit lokikirjan mukaan

Tästä löydät työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kurssit lokikirjan 2017-2019 palvelujaksojen tavoitteiden ja osaamisalueiden mukaan jaoteltuina. Kurssit voivat kuulua useammankin otsikon alle. Itseopiskelukurssit ja tapaukset ovat suorina linkkeinä, ohjatuista kursseista kerrotaan milloin se on viimeksi järjestetty. Tarkista tulevista kursseista järjestetäänkö kurssia tänä vuonna. Kouluttajalääkärien kurssit löytyvät omasta kouluttajakoulutuksen kategoriasta.

Jos et löydä listalta toivomaasi kurssia tai jos löydät listalta kurssin, mikä kiinnostaisi sinua, mutta sitä ei ole tänä vuonna ohjelmassa, laita meille palautetta palautelomakkeella tai lähetä toiveesi osoitteeseen tthvyo @ gmail.com

Sivu päivitetty 10.9.2018


Työterveyshuoltojakso

1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää

2. Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta

3. Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito

 • Työterveyshuoltoa ruotsiksi – Företagshälsovård på svenska (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (itseopiskelukurssi)
 • Miten valmistaudun toimintasuunnitelmapalaveriin (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Ratkes nauramaan: ratkaisukeskeisyys työterveyden edistämisessä (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi 2014)
 • Taloustietoa työterveyslääkärille (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Taloustietoa työterveyslääkärille 2: Taloudellinen vaikuttavuus (ohjattu kurssi järjestety viimeksi vuonna 2018)
 • Työllistymiskyvyn tukeminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työterveysneuvottelu (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työpaikkaselvitys ja terveystarkastus työtoimintalähtöisesti (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)

4. Työpaikkaselvitys

 • Elintarviketyö (itseopiskelukurssi)
 • Ergonomiaa työterveyslääkäreille (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi ja hallinta (itseopiskelukurssi)
 • Konepajatyö (itseopiskelukurssi)
 • Melu ja työ (entinen itseopiskelukurssi)
 • Rakennusalan työterveyshuolto (entinen itseopiskelukurssi)
 • REACH-GHS (entinen itseopiskelukurssi)
 • Sisäilmakurssi riskinarvioinnin näkökulmasta (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Terveysalan työterveyshuolto (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi)
 • Työterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Työpaikkaselvitys (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työpaikoilta kertyvän sanallisen tiedon hyödyntäminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Työpaikkaselvitys ja terveystarkastus työtoimintalähtöisesti (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Unettomuus ja työ (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)

5. Työyhteisön toimivuuden edistäminen

 • A-step työterveyslääkäri ja työpaikkojen alkoholihaittojen ehkäisy (entinen itseopiskelukurssi)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (itseopiskelukurssi)
 • Terveysalan työterveyshuolto (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi)
 • Terveyttä edistävä työyhteisö (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi 2010)
 • Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet (itseopiskelukurssi)
 • Työhyvinvointi (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Työyhteisötaidot: diagnoosista dialogiin (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2014)
 • Työpaikkaselvitys ja terveystarkastus työtoimintalähtöisesti (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)

6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä

 • Elintarviketyö (itseopiskelukurssi)
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi ja hallinta (itseopiskelukurssi)
 • Konepajatyö (itseopiskelukurssi)
 • Kuljetusala- ja ajoterveystapauksia (itseopiskelu)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (itseopiskelukurssi)
 • Rakennusalan työterveyshuolto (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Terveyden edistäminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Terveysalan työterveyshuolto (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi)
 • Terveystarkastukset uudella tavalla (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työnäkö (itseopiskelukurssi)
 • Työllistymiskyvyn tukeminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työpaikoilta kertyvän sanallisen tiedon hyödyntäminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Työpaikkaselvitys ja terveystarkastus työtoimintalähtöisesti (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)

7. Sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit

8. Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen

 • Ammattiliikenteen työterveyshuolto (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • E-lausunnot ja työtapaturmat (itseopiskelukurssi)
 • Kognitiivinen toimintakyky ja työ (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Kuljetusala- ja ajoterveystapauksia (itseopiskelu)
 • Kuntoutus- ja työkyvyn tuki työterveyshuollossa (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (itseopiskelukurssi)
 • Miksi ja mihin kirjoitan hyvän B-lausunnon? (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Psyykkinen toimintakyky (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2011)
 • Päihteet ja työterveyshuolto (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Tapauspankki: ammatillinen kuntoutus (itseopiskelu)
 • Tapauspankki: kliinisiä tapauksia (itseopiskelu)
 • Tupakoinnin lopettamisen tuki työterveyshuollossa (itseopiskelukurssi)
 • Työhön paluun tuki (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Työllistymiskyvyn tukeminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työnäkö (itseopiskelukurssi)
 • Työterveyshuoltoa ruotsiksi – Företagshälsovård på svenska (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työterveysneuvottelu (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Unettomuus ja työ (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)

9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

 • Artikkeliklubi (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Epidemiologia (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Laatua verkkokoulutukseen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)
 • Miten valmistaudun toimintasuunnitelmapalaveriin (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Occupational Safety and Health (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)
 • Osaava tiedonhaku työterveyshuollossa (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Rakenna hyvä sairauspoissaolokäytäntö (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2011)
 • Taloustietoa työterveyslääkärille (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Tieteellisen tutkimuksen perusteita työterveyslääkärille (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työpaikoilta kertyvän sanallisen tiedon hyödyntäminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Työterveyshuollon hyödyllisiä mittareita (entinen itseopiskelukurssi)
 • Työterveyshuoltoa ruotsiksi – Företagshälsovård på svenska (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työterveyslääkärin ammatti-identiteetti (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työpaikkaselvitys ja terveystarkastus työtoimintalähtöisesti (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2011)
 • Työterveyshuolto ja etiikka (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Työterveyslääkäri ja arjen laadulliset aineistot (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Työterveysneuvottelu (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Vaikuttava vuorovaikutus vastaanotolla (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Voinko auttaa? Vuorovaikutustaitoja työterveyslääkäreille (itseopiskelukurssi)

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakso

Työterveyslaitosjakso

 • Ammattitaudit (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Epidemiologia (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
 • Ergonomiaa työterveyslääkäreille (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Sisäilmakurssi riskinarvioinnin näkökulmasta (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Työterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2018)
Viimeksi muutettu: maanantai, 10 syyskuu 2018, 17:54