Kurssit lokikirjan mukaan

Tästä löydät työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kurssit lokikirjan 2015-2017 palvelujaksojen tavoitteiden ja osaamisalueiden mukaan jaoteltuina. Kurssit voivat kuulua useammankin otsikon alle. Itseopiskelukurssit ja tapaukset ovat suorina linkkeinä, ohjatuista kursseista kerrotaan milloin se on viimeksi järjestetty. Tarkista tulevista kursseista järjestetäänkö kurssia tänä vuonna. Kouluttajalääkärien kurssit löytyvät omasta kouluttajakoulutuksen kategoriasta.

Jos et löydä listalta toivomaasi kurssia tai jos löydät listalta kurssin, mikä kiinnostaisi sinua, mutta sitä ei ole tänä vuonna ohjelmassa, laita meille palautetta palautelomakkeella tai lähetä toiveesi osoitteeseen tthvyo@gmail.com

Sivua päivitetty 31.3.2017


Työterveyshuoltojakso

1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää

2. Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta

3. Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito

 • Företagshälsovård på svenska (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (itseopiskelukurssi)
 • Miten valmistaudun toimintasuunnitelmapalaveriin (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Ratkes nauramaan: ratkaisukeskeisyys työterveyden edistämisessä (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi 2014)
 • Taloustietoa työterveyslääkärille (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Työterveysneuvottelu (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Työtoimintalähtöinen työterveyshuolto (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)

4. Työpaikkaselvitys

 • Elintarviketyö (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2014)
 • Ergonomiaa työterveyslääkäreille (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi ja hallinta (itseopiskelukurssi)
 • Konepajatyö (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2014)
 • Lääkäri ja ergonomia (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Melu ja työ (entinen itseopiskelukurssi)
 • Rakennusalan työterveyshuolto (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • REACH-GHS (entinen itseopiskelukurssi)
 • Sisäilmakurssi riskinarvioinnin näkökulmasta (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Terveysalan työterveyshuolto (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi)
 • Työterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Työpaikkaselvitys (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Työpaikoilta kertyvän sanallisen tiedon hyödyntäminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö: toiminta häirintätapauksissa (suunnitelmissa ollut ohjattu kurssi)
 • Työtoimintalähtöinen työterveyshuolto (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Unettomuus ja työ (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)

5. Työyhteisön toimivuuden edistäminen

 • A-step työterveyslääkäri ja työpaikkojen alkoholihaittojen ehkäisy (entinen itseopiskelukurssi)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (itseopiskelukurssi)
 • Terveysalan työterveyshuolto (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi)
 • Terveyttä edistävä työyhteisö (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi 2010)
 • Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)
 • Työhyvinvointi (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Työyhteisötaidot: diagnoosista dialogiin (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2014)
 • Työtoimintalähtöinen työterveyshuolto (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)

6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä

 • Elintarviketyö (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2014)
 • Kemikaalien terveysriskien arviointi ja hallinta (itseopiskelukurssi)
 • Konepajatyö (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2014)
 • Kuljetusala- ja ajoterveystapauksia (itseopiskelu)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (itseopiskelukurssi)
 • Rakennusalan työterveyshuolto (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Terveyden edistäminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Terveysalan työterveyshuolto (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi)
 • Terveystarkastukset uudella tavalla (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)
 • Työnäkö (itseopiskelukurssi)
 • Työpaikoilta kertyvän sanallisen tiedon hyödyntäminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Työtoimintalähtöinen työterveyshuolto (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)

7. Sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit

8. Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen

 • Ammattiliikenteen työterveyshuolto (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • E-lausunnot ja työtapaturmat (itseopiskelukurssi)
 • Företagshälsovård på svenska (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Kognitiivinen toimintakyky ja työ (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Kuljetusala- ja ajoterveystapauksia (itseopiskelu)
 • Kuntoutus- ja työkyvyn tuki työterveyshuollossa (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Maatalousyrittäjien työterveyshuolto (itseopiskelukurssi)
 • Miksi ja mihin kirjoitan hyvän B-lausunnon? (suunnitelmissa oleva itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Psyykkinen toimintakyky (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2011)
 • Päihteet ja työterveyshuolto (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Tapauspankki: ammatillinen kuntoutus (itseopiskelu)
 • Tapauspankki: kliinisiä tapauksia (itseopiskelu)
 • Tupakoinnin lopettamisen tuki työterveyshuollossa (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2011)
 • Työhön paluun tuki (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Työnäkö (itseopiskelukurssi)
 • Työterveysneuvottelu (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Unettomuus ja työ (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)

9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

 • Artikkeliklubi (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Företagshälsovård på svenska (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Eettisesti haastavat tilanteet (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Epidemiologia (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Laatua verkkokoulutukseen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)
 • Miten valmistaudun toimintasuunnitelmapalaveriin (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Occupational Safety and Health (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2015)
 • Rakenna hyvä sairauspoissaolokäytäntö (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2011)
 • Taloustietoa työterveyslääkärille (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Tieteellisen tutkimuksen perusteita työterveyslääkärille (suunnitteilla oleva itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Tehokas tiedonhaku (entinen itseopiskelukurssi)
 • Työpaikoilta kertyvän sanallisen tiedon hyödyntäminen (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Työterveyshuollon hyödyllisiä mittareita (entinen itseopiskelukurssi)
 • Työtoimintalähtöinen työterveyshuolto (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2011)
 • Työterveyshuolto ja etiikka (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Työterveyslääkäri ja arjen laadulliset aineistot (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Työterveysneuvottelu (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2017)
 • Vaikuttava vuorovaikutus vastaanotolla (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2012)
 • Voinko auttaa? Vuorovaikutustaitoja työterveyslääkäreille (itseopiskelukurssi)

Työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakso

Työterveyslaitosjakso

 • Ammattitaudit (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Epidemiologia (itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Ergonomiaa työterveyslääkäreille (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Lääkäri ja ergonomia (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2013)
 • Sisäilmakurssi riskinarvioinnin näkökulmasta (ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
 • Työterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen (entinen itseopiskelukurssi, ohjattu kurssi järjestetty viimeksi vuonna 2016)
Viimeksi muutettu: perjantai, 31. maaliskuuta 2017, 17:56