Sivuston uutiset

Ilmoittaudu työtoimintalähtöiselle verkkokurssille

Ilmoittaudu työtoimintalähtöiselle verkkokurssille

Heli Koivisto -
Vastausten määrä: 0

Työpaikkaselvitys ja terveystarkastus työtoimintalähtöisesti -verkkokurssi (ent. Työtoimintalähtöinen työterveyshuolto)

19.1.- 8.6.2018

Kurssilla perehdytään työtoimintalähtoiseen ajattelumalliin, harjoitellaan välineiden käyttöä omassa työssä ja jaetaan kokemuksia verkkoalustalla.
Kurssi antaa tarpeellisia jäsennysvälineita niin yksilö- kuin työpaikkatyöhön:

"Kurssin aikana työtoimintalähtöisen työterveyshuollon perusteet ovat tulleet tutuiksi. Kurssi auttoi ymmärtämään työtoimintalähtöisen ajattelutavan laajat soveltamisen mahdollisuudet. Osallistujat ovat kokeneet saavansa uusia tapoja toimia niin työpaikkaselvityksissä, terveystarkastuksissa, sairausvastaanotolla kuin toimintasuunnitelmapalavereissakin. Työpaikoilla käynnissä olevien muutosprosessien hahmottaminen helpottui. Työtoimintalähtöisistä menetelmistä koettiin olevan hyötyä myös vaikeiden tilanteiden (työuupumus, työyhteisökonfliktit) kohtaamisessa ja erityisesti työterveysyhteistyössä. Kurssin aikana tehtävät omaan työhön sovellettavat harjoitukset auttoivat oppimaan ja antoivat rohkeutta soveltaa menetelmiä itsenäisesti." (Palautekooste 2016)

Tervetuloa mukaan päivitettyyn kevään 2018 toteutukseen!

Ilmoittaudu 12.1.2018 mennessä kurssille oheisesta linkistä: https://www.webropolsurveys.com/S/CA0673813FA815A7.par

Lisätiedot: soile.seppanen@oulu.fi

Tutustu esitteeseen!