Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa erikoistuvalle lääkärille perustiedot siitä, miten työterveyshuollossa ja työpaikalla kuntoutuksen eri keinoja voi käyttää työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Työkyvyn tuki- työssä korostuu työterveyshuollon ja kuntoutuksen tiivis tapauskohtainen, ts. työpaikka- ja tyyöntekijäkohtainen yhteistyö. Kuntoutus on moniammatillista, tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakson tavoitteisiin. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssi on suljettu ja sitä päivitetään vuonna 2020.

Lisätietoja: Anne Lamminpää (etunimi.sukunimi@terveystalo.com), Helsingin yliopisto

Syöpäsairaudet ja työ -kurssi käsittelee syöpäsairauksien työperäisyydestä/ammattitauteina sekä sairauksien ja niiden merkitystä työkyvylle, työkyvyn tukemiselle ja työhön paluulle. Kurssilla tuodaan esille syöpään sairastuneen, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon näkökulmia. Kurssi valmistuu alkuvuonna 2020. 

Lisätiedot jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi


Tämän kurssin käytyäsi

  • osaat arvioida tärinäaltistumista
  • osaat arvioida tärinän terveyshaittoja
  • tiedät, miten tärinätauti ammattitautina diagnosoidaan

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tietoaineisto sisältää materiaalia koko kehon tärinästä. Kliininen osio keskittyy vain käsiin kohdistuvan tärinän aiheuttamaan ammattitautiin: tärinätautiin.

Kurssi kuuluu lokikirjan osaamisalueeseen 7) Sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssia päivitetään 2020. Lisätietoja: Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työturvallisuus on keskeinen osa työterveyttä. Tämän kurssin jälkeen osallistuja tuntee työturvallisuuden perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestelmän. Kurssilla käsitellään alan tietolähteitä, tilastoja ja juridiikkaa. Kurssi valmistaa tavoitteellisten työpaikkaselvitysten tekemniseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kurssi valmistuu alkuvuodesta 2020. 

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tarkoituksena on johdantomaisesti perehdyttää osallistuja niihin käytäntöihin, joista vaikuttava työterveysyhteistyö muodostuu. Kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa soveltaa ja käyttää tietoa työterveysyhteistyön suunnitteluun ja koordinointiin työpaikan toimijoiden kanssa. Kurssin jälkeen osallistuja osaa soveltaa tietojaan työkyvyn tukemiseksi erilaisissa tilanteissa työterveysyhteistyötä hyödyntäen.

Kurssin sisällön muodostaa pääosin Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt –materiaali, joka on tuotettu osana ESR:n rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen koordinoimaa Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt hanketta 2015–2018.

Kurssi valmistuu kesällä 2020.