Ajankohta: Huhtikuu 2021

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 6 t

Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa altistelähtöisiä terveystarkastuksia. Kurssilla perehdytään altistelähtöisten terveystarkastusten säädöksiin ja uudistuneisiin ohjeisiin käyttämällä rakennusalaa esimerkkinä. Kurssi on itseopiskelukurssi, jossa on sähköinen tentti.

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa erikoistuvalle lääkärille perustiedot siitä, miten työterveyshuollossa ja työpaikalla kuntoutuksen eri keinoja voi käyttää työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Työkyvyn tuki- työssä korostuu työterveyshuollon ja kuntoutuksen tiivis tapauskohtainen, ts. työpaikka- ja tyyöntekijäkohtainen yhteistyö. Kuntoutus on moniammatillista, tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa. Työterveyshuollolla on merkittävä rooli kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan työkyvyn arviointi ja kuntoutus -jakson tavoitteisiin. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssi on suljettu ja sitä päivitetään vuonna 2020.

Lisätietoja: Anne Lamminpää (etunimi.sukunimi@terveystalo.com), Helsingin yliopisto

Tämän kurssin käytyäsi

  • osaat arvioida tärinäaltistumista
  • osaat arvioida tärinän terveyshaittoja
  • tiedät, miten tärinätauti ammattitautina diagnosoidaan

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tietoaineisto sisältää materiaalia koko kehon tärinästä. Kliininen osio keskittyy vain käsiin kohdistuvan tärinän aiheuttamaan ammattitautiin: tärinätautiin.

Kurssi kuuluu lokikirjan osaamisalueeseen 7) Sairaanhoito työterveyshuollossa, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit. Kurssista ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Kurssia päivitetään 2020. Lisätietoja: Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työturvallisuus on keskeinen osa työn terveellisyyttä. Kurssin jälkeen erikoistuja tuntee työterveyshuollossa tehtävän työturvallisuustyön perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestelmän, hallitsee riskienarvioinnin ja riskien terveydellisen merkityksen arvioinnin periaatteet. Hän myös ymmärtää oman roolinsa työturvallisuuden tekijänä. Samalla kurssi valmistaa osaltaan myös tavoitteellisten työpaikkaselvitysten tekemiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Kurssilla käsitellään erityisinä teemoina myös työtapaturmia, työväkivaltaa ja lääkärin omaa työturvallisuutta.

Tavoite: Itseopiskelukurssin tavoitteena on lisätä ja kehittää osallistujan tietoja, taitoja ja ajattelutapoja, asennetta tähän työhön.

Kurssin aihe liittyy lokikirjan

Hyväksytystui suoritetusta kurssista saa 5 teoriatuntia. Kurssi avataan loppuvuodesta 2020.