Kouluttajalääkärien pedagogisten iltapäivien tavoitteena on syventää kouluttajien pedagogista osaamista.

Syksyn 2017 tilaisuudet:

9.10. klo 12-15.45 Erikoistuja vaikeuksissa - miten tuen motivaatiota. Vierailijana työterveyspsykologi, FT Annamari Heikkilä

Tilaisuuden ohjelma

Ilmoittautuminen päättyi 1.10.


11.12. klo 12-15.45 Medikalisaatio työterveyshuollossa ja alan koulutuksessa. Asiantuntijoina Jukka Uitti, Kari Reijula sekä Torsten Michelsen

Tilaisuus pidetään Biomedicumissa Helsingissä, mutta myös etäosallistuminen järjestetään.

Tilaisuuden ohjelma

Ilmoittautumiset viimeistään 26.11.2017


Lisätietoja: Matti Palosaari ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Kouluttajalääkärin startin suorittaminen on vaatimus 15.9.2017 jälkeen aloittaville uusille kouluttajalääkäreille koulutusoikeuksien saamiseksi. Kurssin suorittaminen on hyvää täydennys- ja kertauskoulutusta muillekin kouluttajalääkäreille - suosittelemme!

Startin keskeisenä sisältönä ovat ohjaustyön käytännöt ja toiminnot.  Ne pohjautuvat opinto-oppaassa (OPS) ja lokikirjassa esitettyihin koulutustavoitteisiin, koulutuspaikkasopimukseen sekä koulutusjärjestelmän ja -prosessin tuntemiseen.

Startin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat kurssin materiaaleihin perehtyminen ja kaksi oppimistehtävää. Tehtävät auttavat uutta kouluttajaa konkreettisesti ohjaustyön aloittamisessa. Tehtävistä saa henkilökohtaisen palautteen.  Kurssista saa todistuksen tehtävät suoritettuaan. Arvioitu ajankäyttö kurssin suorittamiseen on 15-20 tuntia.

Kurssiavaimen saat oman yliopistosi kliiniseltä opettajalta, verkkopedagogilta/pedagogiselta asiantuntijalta. Yhteystiedot löytyvät työrveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilta.

portfolioKurssi on avoin kurssi, jonka voi aloittaa milloin vain ja suorittaa itsenäisesti. Se on tarkoitettu kaikille työterveyshuollon erikoislääkäreille, joilla on yliopiston kanssa tehty Kouluttajalääkäri -sopimus.

Kurssialueella on ohjeistettu portfolion kokoamisprosessi. Tth-POFO -verkkokurssin avulla työterveyshuollon kouluttajalääkäri kuvaa pedagogista osaamistaan portfoliotyöskentelyn avulla.

Vuonna 2018 järjestetään 3-4 pedagogista iltapäivää, jotka on suunnattu etenkin kouluttajalääkärin perustaidot jo hankkineille. Tilaisuuksien tavoitteena on syventää edelleen kouluttajien pedagogista osaamista. Helsingin yliopisto toimii muiden iltapäivien vastuujärjestäjänä ja Itä-Suomen yliopisto järjestää yhden iltapäivän. Tapahtumat välitetään myös valtakunnallisesti Skype-yhteydellä.

Kevään 2018 iltapäivät 5.3. ja 4.6.

Lisätietoja: Matti Palosaari ja Asta Toivonen, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)