Kouluttajalääkärien pedagogisten iltapäivien tavoitteena on syventää kouluttajien pedagogista osaamista.

Syksyn 2017 tilaisuudet:

9.10. klo 12-15.45 Erikoistuja vaikeuksissa - miten tuen motivaatiota. Vierailijana työterveyspsykologi, FT Annamari Heikkilä

Tilaisuuden ohjelma

Ilmoittautuminen päättyi 1.10.


11.12. klo 12-16 Medikalisaatio. Asiantuntijoina Jukka Uitti, Kari Reijula sekä Torsten Michelsen

Tilaisuudet pidetään Helsingissä, mutta etäosallistuminen järjestetään tarvittaessa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot myöhemmin.

Lisätietoja: Matti Palosaari ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Kouluttajalääkärin startti on vaatimus 15.9.2017 jälkeen aloittaville uusille kouluttajalääkäreille koulutusoikeuksien saamiseksi. Kurssin suorittaminen on hyvää täydennys- ja kertauskoulutusta muillekin kouluttajalääkäreille - suosittelemme!

Startin keskeisenä sisältönä ovat ohjaustyön käytännöt ja toiminnot.  Ne pohjautuvat opinto-oppaassa (OPS) ja lokikirjassa esitettyihin koulutustavoitteisiin, koulutuspaikkasopimukseen sekä koulutusjärjestelmän ja -prosessin tuntemiseen.

Startin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat kurssin materiaaleihin perehtyminen ja kaksi oppimistehtävää. Tehtävät auttavat uutta kouluttajaa konkreettisesti ohjaustyön aloittamisessa. Tehtävistä saa henkilökohtaisen palautteen.  Kurssista saa todistuksen tehtävät suoritettuaan. Arvioitu ajankäyttö kurssin suorittamiseen on 15-20 tuntia.

Kurssiavaimen saat oman yliopistosi kliiniseltä opettajalta, verkkopedagogilta/pedagogiselta asiantuntijalta. Yhteystiedot löytyvät työrveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilta.

portfolioKurssi on avoin kurssi, jonka voi aloittaa milloin vain ja suorittaa itsenäisesti. Se on tarkoitettu kaikille työterveyshuollon erikoislääkäreille, joilla on yliopiston kanssa tehty Kouluttajalääkäri -sopimus.

Kurssialueella on ohjeistettu portfolion kokoamisprosessi. Tth-POFO -verkkokurssin avulla työterveyshuollon kouluttajalääkäri kuvaa pedagogista osaamistaan portfoliotyöskentelyn avulla.