Vuonna 2018 järjestetään 3-4 pedagogista iltapäivää, jotka on suunnattu etenkin kouluttajalääkärin perustaidot jo hankkineille. Tilaisuuksien tavoitteena on syventää edelleen kouluttajien pedagogista osaamista. Helsingin yliopisto toimii muiden iltapäivien vastuujärjestäjänä ja Itä-Suomen yliopisto järjestää yhden iltapäivän. Tapahtumat välitetään myös valtakunnallisesti Skype-yhteydellä.

Kevään 2018 iltapäivät

5.3. klo 12-16 Laadusta ja vaikuttavuudesta tutkimusten ja hankkeiden valossa, vierailijoina projektipäällikkö Salla Atkins TaY, ylilääkäri dos. Timo Leino TTL, asiantuntija Cherina Dolk TTL

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen päättyi 16.2.

4.6. lisätietoja myöhemmin

Lisätietoja: Matti Palosaari ja Asta Toivonen, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kouluttajalääkärin startin suorittaminen on vaatimus 15.9.2017 jälkeen aloittaville uusille kouluttajalääkäreille koulutusoikeuksien saamiseksi. Kurssin suorittaminen on hyvää täydennys- ja kertauskoulutusta muillekin kouluttajalääkäreille - suosittelemme!

Startin keskeisenä sisältönä ovat ohjaustyön käytännöt ja toiminnot.  Ne pohjautuvat opinto-oppaassa (OPS) ja lokikirjassa esitettyihin koulutustavoitteisiin, koulutuspaikkasopimukseen sekä koulutusjärjestelmän ja -prosessin tuntemiseen.

Startin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat kurssin materiaaleihin perehtyminen ja kaksi oppimistehtävää. Tehtävät auttavat uutta kouluttajaa konkreettisesti ohjaustyön aloittamisessa. Tehtävistä saa henkilökohtaisen palautteen.  Kurssista saa todistuksen tehtävät suoritettuaan. Arvioitu ajankäyttö kurssin suorittamiseen on 15-20 tuntia.

Kurssiavaimen saat oman yliopistosi kliiniseltä opettajalta, verkkopedagogilta tai pedagogiselta asiantuntijalta. Yhteystiedot löytyvät työrveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilta.

portfolioKurssi on avoin kurssi, jonka voi aloittaa milloin vain ja suorittaa itsenäisesti. Se on tarkoitettu kaikille työterveyshuollon erikoislääkäreille, joilla on yliopiston kanssa tehty Kouluttajalääkäri -sopimus.

Kurssialueella on ohjeistettu portfolion kokoamisprosessi. Tth-POFO -verkkokurssin avulla työterveyshuollon kouluttajalääkäri kuvaa pedagogista osaamistaan portfoliotyöskentelyn avulla.

Kouluttajalääkärin peruskurssi on pedagoginen monimuotokoulutus, johon kuuluu verkossa olevia tehtäviä ja lähitapaamisia. Koulutusta suunnitellaan parhaillaan, ja sen ensimmäinen toteutusajankohta tulee olemaan syksyllä 2018.

Koulutukseen voivat osallistua kaikki yliopiston kouluttajalääkäreiksi hyväksymät kouluttajalääkärit, jotka ovat suorittaneet Kouluttajalääkärin startti -kurssin tai jonkin muun yliopiston järjestämään pedagogisen koulutuksen (esim. Tth-PEDA, tiiviskurssi tai moduulikoulutukset).

Lisätietoja koulutuksesta yliopistojen yhteyshenkilöiltä:

Helsinki / Matti Palosaari ja Asta Toivonen / etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Itä-Suomi / Jarmo Heikkinen /etunimi.k.sukunimi@uef.fi ja Marianne Rytkönen / etunimi.sukunimi@uef.fi
Tampere / Virpi Liukkonen / etunimi.sukunimi@uta.fi
Turku / Katariina Husman ja Tuula Putus / etunimi.sukunimi@utu.fi
Oulu / Leena Ala-Mursula ja Soile Seppänen / etunimi.sukunimi@oulu.fi