Tavoite: Oppia tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavat, joita tarvitaan, että erikoistuja pystyy onnistuneesti tunnistamaan ja ohjaamaan ammattitautitutkimuksiin niitä tarvitsevat työntekijät. Esimerkkinä käytetään liuotinaivosairautta. 

Mål: Att lära sig de kunskaper, färdigheter och  tänkesätt som behövs för att kunna identifiera de arbetstagare som behöver yrkessjukdomsundersökningar och remittera dem vidare. Lösningsmedelsjuka används som ett exempel.

Lisätietoja/ mera info: Heidi Furu & Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet

Syksy/ Hösten 2019

Tämän kokonaisuuden tarkoituksena on antaa erikoistuvalle lääkärille perustiedot siitä, miten työterveyshuollossa ja työpaikalla kuntoutuksen eri keinoja voi käyttää työssä jatkamisen ja työhön paluun tukemisessa. Työkyvyn tuki- työssä korostuu työterveyshuollon ja kuntoutuksen tiivis tapauskohtainen, ts. työpaikka- ja työntekijäkohtainen, yhteistyö.

Kurssi on suljettu ja sitä päivitetään vuonna 2019.

Lisätietoja: Helena Rossi (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Miten työterveyshuolto auttaa muuta terveydenhuoltoa? - Työterveyshuolto tutuksi on verkko-oppimismateriaali, jonka tavoite on edistää terveydenhuollon muiden toimijoiden ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tukemiseksi. Animaatioiden, muiden tiivistettyjen materiaalien ja linkkien avulla saat vinkkejä yhteistyöhön sekä hyvän yleiskäsityksen työterveyshuoltojen työstä, erityisosaamisista ja tekemisen tavoista työkyvyn tukemisessa.

Tämä erikoistuville tarkoitettu kurssi valmistuu kesällä 2019.

Lisätietoja työterveyshuollon kliininen opettaja Jarmo Heikkinen, sähköposti jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.

                                                                                                                         TYÖKE - verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (2017-2020). 

Työturvallisuus on keskeinen osa työterveyttä. Tämän kurssin fokus on työterveyslääkärin tekemässä työturvallisuustyössä. Kurssin jälkeen erikoistuja tuntee työturvallisuustyön perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestelmän. Kurssilla käsitellään myös alan tietolähteitä, tilastoja ja juridiikkaa, ja se valmistaa osaltaan myös tavoitteellisten työpaikkaselvityskäyntien tekemiseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kurssi sisältää ennakkotehtäviä, lukupiirin ja skype-tapaamisia.

Kurssi valmistuu syksyllä 2019.

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tarkoituksena on johdantomaisesti perehdyttää osallistuja niihin käytäntöihin, joista vaikuttava työterveysyhteistyö muodostuu. Kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa soveltaa ja käyttää tietoa työterveysyhteistyön suunnitteluun ja koordinointiin työpaikan toimijoiden kanssa. Kurssin jälkeen osallistuja osaa soveltaa tietojaan työkyvyn tukemiseksi erilaisissa tilanteissa työterveysyhteistyötä hyödyntäen.

Kurssin sisällön muodostaa pääosin Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt –materiaali, joka on tuotettu osana ESR:n rahoittamaa ja Työterveyslaitoksen koordinoimaa Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt hanketta 2015–2018.

Kurssiin liittyvän oppimistehtävän palauttamalla kurssista on mahdollista saada 5h teoreettista kurssimuotoista koulutusta.

Kurssi valmistuu kesällä 2019.