Ajankohta: Huhtikuu 2021

Tavoitteet: Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa altistelähtöisiä terveystarkastuksia. Kurssilla perehdytään altistelähtöisten terveystarkastusten säädöksiin ja uudistuneisiin ohjeisiin käyttämällä rakennusalaa esimerkkinä. 

Kohderyhmä: Itseopiskelukurssi soveltuu paitsi itsenäisesti suoritettavaksi, myös ohjaajan ja erikoistuvien yhdessä tehtäväksi. Se käy myös myös mainiosti kokeneelle lääkärille, joka haluaa päivittää tietonsa altistelähtöisistä tarkastuksista.  Kurssilla on sähköinen tentti.

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Teoriakoulutustunnit: 6 t

Avainsanat: Altisteet, ammattitauti, altistelähtöiset terveystarkastukset, rakennusala, työlääketiede

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tämän kurssin käytyäsi

  • osaat arvioida tärinäaltistumista
  • osaat arvioida tärinän terveyshaittoja
  • tiedät, miten tärinätauti ammattitautina diagnosoidaan

Kurssi on itseopiskelukurssi, jonka tietoaineisto sisältää materiaalia koko kehon tärinästä. Kliininen osio keskittyy vain käsiin kohdistuvan tärinän aiheuttamaan ammattitautiin: tärinätautiin.

Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Kurssia päivitetään. Lisätietoja: Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollolla on vastuu havaita tupakoijat, puuttua tupakointiin ja auttaa tupakoinnin lopetuksessa. Työterveyshuolto voi myös edistää ja tukea savuttomiin ympäristöihin siirtymisessä.

Kurssin käytyään osallistuja osaa suunnitella tupakoinnin lopettamisen tukitoimia yhteistyössä työpaikan kanssa, osaa organisoida moniammatillisesti toteutetun tupakasta vieroituksen omassa työterveyshuoltoyksikössä sekä tuntee "Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus" Käypä hoito -suosituksen mukaisen potilaan kohtaamisen tupakasta vieroituksessa.

Kurssi on itseopiskelukurssi, joka sisältää kurssimateriaalia, videoita, tehtäviä sekä potilastapauksia. Kurssista ei saa teoriakoulutuksen tunteja.

Kurssia päivitetään

Lisätietoja: Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)