Ajankohta: 7.10.2020 klo 14.00-17.15 (linjat auki testausta varten klo 13.45 alkaen)
Tilaisuus järjestetään webinaarina. Osallistumisesta saa kolme tuntia teoriakoulutusta.
Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Ajan hermolla –seminaarit käynnistettiin keväällä 2017. Seminaareja järjestetään kahdesti vuonna ja niiden aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa sekä muut koulutustoimintaan sitoutuneet henkilöt.

Syksyllä 2020 seminaari järjestetään poikkeuksellisesti webinaarina teemana on “Kevään 2020 poikkeusolot työterveyden näkökulmasta – kohti tulevaisuutta”.

Asiantuntijoiksi mukaan ovat lupautuneet professori Pekka Louhiala ja LT erikoistuva lääkäri Jere Reijula. Kuulemme ja keskustelemme etulinjan kokemuksista ja pohdimme sitä, miten poikkeusolojen ilmiötä voidaan ymmärtää. Lisäksi käännämme katseen kohti tulevaa ja sitä, miten uuteen normaaliin voidaan sopeutua.

Ilmoittautuminen on päättynyt 27.9. 

Ohjelma

Lähetämme tarkemman ohjelman ja ohjeet osallistujille noin viikkoa ennen tilaisuutta. Kokouksen järjestäjinä pidätämme oikeuden muutoksiin, jos tilanteet meillä tai maailmalla sitä edellyttävät.

Lisätietoja: Rea Lagerstedt, Asta Toivonen ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN TYÖTURVALLISUUDESTA 5.11.2020

Korona-pandemia on tuonut lääkärinkin työterveyden ja -turvallisuuden kysymykset voimakkaasti esille. Jokaista lääkäriä koskevat myös kysymykset työhyvinvoinnista, kiusaamisesta ja epäasiallisesta kohtelusta. Mitä ne ovat? Miten niihin tulisi reagoida? Miten niitä on hyvä ehkäistä? Tule kuulemaan ja keskustelemaan aiheista Itä-Suomen yliopiston järjestämään työterveyshuollon, geriatrian ja yleislääketieteen erikoistuvien yhteiseen seminaariin! Ohjelma

Ilmoittautuminen 30.10.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella

Ilmoittautuneille lähetetään ZOOM-linkki ilmoittautumisajan päätyttyä. Etäyhteys avataan klo 11.30. Seminaari on maksuton.

Seminaarista haetaan kolme (3) tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyden, geriatrian ja yleislääketieteen alalla.

Tervetuloa opiskelemaan ammattikuljettajien ajoterveyttä!

Työterveys- ja yleislääkäri joutuu usein työssään arvioimaan ajokykyä ja henkilön työkykyä ajotyöhön. EU-määräykset ja uusi lainsäädäntö ovat lisänneet uusia vaatimuksia ajotyökyvyn arvioinnille. Ajoterveyttä tulisi arvioida kaikilla vastaanotoilla ja etenkin sairastuessa.

Kurssiin kuuluu kaksi lähipäivää, jotka järjestetään 8.10. ja 12.11. klo 13-15.30. Lähipäivät järjestetään etäyhteyden kautta. Näiden lisäksi osallistujien kannattaa osallistua Liikenneturvan Ammattiliikenne ja ajoterveys-koulutukseen, joka järjestetään 1.10. klo 14-16.35. Lisätietoa ja ilmoittautuminen (viim. 30.9.) löydät täältä.

Kurssin tavoitteena on antaa taustatietoa ajoterveyskriteereistä ja ammattikuljettajan riskitekijöistä työssään, ja antaa valmiuksia mm. ammattikuljettajan päihdeongelman tunnistamiseen työterveyshuollossa. Työterveyshuollossa tulee arvioida myös ajoterveyskysymyksiä tarvittaessa henkilöautokorttiluokassa, jos työtehtävään kuuluu autolla ajoa tai pidempää työmatkaa. Kurssin tavoitteena on myös perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä esimerkkitapauksien avulla. Oleellista on hahmottaa, milloin oma kannanotto riittää ja milloin tarvitaan toisen alan erikoislääkärin tai moniammatillisen raadin kannanottoa

Osallistumalla molempiin lähipäiviin ja oppimispäiväkirjan hyväksytysti palauttamalla on mahdollista saada 15 h teoreettisia opintoja työterveyshuollon erikoistumisopintoihin.

Kurssi on tehty työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajilleen ja liittyy lokikirjan osaamisalueiseen 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä ja 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Ilmoittaudu kurssille sähköpostitse osoitteeseen katariina.husman@utu.fi 23.9. mennessä.

Tervetuloa Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssille!

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä –kurssi toteutetaan vaihtuvien teemojen mukaisesti kolmena työpajana. Työpajoissa käsitellään tapauspohjaisesti työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita. Tapauksiin haetaan ratkaisuja keskustellen yhdessä erikoistujien, kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kurssilla sovelletaan osin lainsäädäntöä ja muita tapauksiin liittyviä ohjeistuksia. Tavoitteena on vahvistaa työterveyslääkärin ammatillista roolia ja –identiteettiä haastavissa tilanteissa. Ensimmäinen työpaja järjestetään etänä, muutoin työpajat pyritään pitämään lähiopetustilaisuuksina Helsingissä. Työpajoihin liittyy ennakkotehtäviä. Kurssista myönnetään 9t teoriakoulutukseen. Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto

I. tiistai 22.9.2020 noin klo 12.30-15.30 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen työterveyslääkärin työssä, mukana asiantuntijoina dos. ylilääkäri Ritva Halila, STM ja lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM.

II. torstai 3.12.2020 noin klo 12.30-15.30 Työkyvyn arviointiin liittyvät eettis-juridiset kysymykset, mukana Työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Susanne Heikinheimo, Keva; sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK; professori Riitta Sauni, Tampereen yliopisto.

III.keskiviikko 27.1.2021 noin klo 12-16 Eettis-juridiset haasteet ja lausunnot työhönsopivuuden arvioinnissa (huom! pvm oli aiemmin 28.1. muutettu 2.9.2020, toteutustapa tarkentuu myöhemmin).

Ilmoittautuminen sulkeutunut, tarvittaessa ota yhteyttä koulutuksen järjestäjiin.

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Uudistetulla verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. 

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Suoritukseen vaaditaan verkkokurssin osioiden tehtäviin vastaaminen ja monivalintakysymyksistä muodostuvan lopputentin hyväksyttävä suoritus.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020.

Lisätietoja riitta.luoto @tuni.fi


Arrangeras av Helsingfors universitet i samarbete med Arbetshälsoinstitutet
Tid: 2-3.11.2020.
Kursen ordnas virtuellt p.g.a. pandemin
Antalet teoretiska kurstimmar: 12 t

Kursen är riktad åt alla företagsläkare, specialiserande eller handlärare, som använder svenska i sitt arbete oavsett modersmål.

Målet är att lära sig de kunskaper, färdigheter och tänkesätt som behövs för att kunna effektivt utnyttja olika rehabiliteringsformer och -möjligheter med sina kunder.

Info: Heidi Furu ja Heta Lindblom (förnamn.efternamn@helsinki.fi)

Anmälning/ilmoittautuminen viimeistään 23.10.2020

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa
Ajankohta: 2-3.11.2020
Kurssi järjetetään pandemian vuoksi virtuaalisesti
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 12 t

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki ruotsia työssään käyttävät erikoistuvat ja heidän ohjaajansa äidinkielestä riippumatta.

Tavoitteena on oppia taitoja, valmiuksia ja ajatusmalleja, joita tarvitaan, jotta voisi hyödyntää kuntoutusjärjestelmää ja- muotoja tehokkaasti asiakastyössä.

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollon aluekoulutus pidetään Joensuussa to 29.10.2020

Aluekoulutus on tarkoitettu Joensuun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille, koulutustyöterveysasemien edustajille, ja yleislääkäreille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Ohjelma ja ilmoittautumistiedot. 

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  


Työterveyshuollon aluekoulutus Jyväskylässä 21.10.2020 klo 12:00-15:30
Tilaisuus järjestetään koronatilanteen salliessa lähitapaamisena turvavälit huomioiden

Tietotalossa,   Kilpisenkatu 1, 40100 Jyväskylä.

Aluekoulutus on tarkoitettu Jyväskylän alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluekoulutuksiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille teoreettisia tunteja haetaan tähän 3h.


Ohjelma ja ilmoittautumistiedot

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  

Ohjattu verkkokurssi 4.9.2020-31.1.2021

Kurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja ja syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset. Kurssin suoritustapoina ovat luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Ilmoittautuminen: 28.8. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/95139A9E3D7FFE14

Katso koulutuksen esite tästä.

Lisätiedot: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Ajankohta: Ti 5.10.2021 klo 12-16.30

Kurssin tavoitteet: Kuntoutusosaaminen on työterveyslääkärin keskeinen osaamisalueWebinaarin käytyään osallistuja osaa hyödyntää kuntoutustarjontaa monipuolisesti työntekijän työkyvyn tukena. Kertaamme erilaiset kuntoutusmuodot ja harjoittelemme työpajassa käytännön esimerkkien avulla, mitä kuntoutusta kannattaa milloinkin hyödyntää. Kurssi sisältää lähipäivän lisäksi esitehtäviä. 

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Teoriakoulutuksen tunnit: 3 t

Liittyy lokikirjan osuuksiin: Työkyvyn arviointi ja kuntoutus

Lisätietoa: Heidi Furu, Anne Lamminpää, Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ilmoittatuminen: Tulossa pian

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: 1.9.-31.10.2020
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 10 t
Verkkokurssi

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssi valmentaa näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Koulutuksen materiaalit ovat lyhyitä videoluentoja, jotka perehdyttävät tietokantojen tietosisältöön ja käyttötekniikkaan. Omaa käyttötaitoa pääsee kehittämään harjoitustehtävillä, joiden ratkaisemiseen käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

Ilmoittaudu

Lisätietoja: Maarit Malin ja Kalle Romanov (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen: Kokkola 10.12.2020 klo 12.00-14.00

Aluetapaaminen on tarkoitettu alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. 

Paikka ja aika: Pidämme aluetapaamisen verkossa. Linkki tapaamiseen toimitetaan ilmoittautuneille noin viikkoa aikaisemmin.

Ilmoittautuminenhttps://link.webropolsurveys.com/S/A06B8DCF4651C9A6

Lisätiedot: Heli Koivisto, Oulun yliopisto, heli.koivisto@oulu.fi

Tämä Starttiseminaari ja työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma OPS 2020 on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, jotka aloittavat koejaksonsa kevään 2020 valintojen jälkeen. Kurssille pääsy on mahdollista myös heidän kouluttajalääkäreilleen, niin että he ovat perillä siitä, mitä heidän ohjattaviltaan edellytetään.

Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Tämä kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt syksyllä 2020:

 • Helsingin yliopisto: 31.8.2020 yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Ilmoittautuminen päättyi 20.8.
 • Itä-Suomen yliopisto: 2.9.2020 kello 9.00-16.00 ohjelma, ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Oulun yliopisto: 26.8.2020 yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi) Ilmoittautuminen tästä linkistä. Ohjelma, päivitetty 2.7.2020 (pdf). Paikka: Oulun yliopisto, LTK / Dentopolis, koulutustila H1114/H1115 (sisäänkäynti Dentopoliksen pääovesta).
 • Tampereen yliopisto: 3.9.2020 yhteyshenkilöt Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi) Ilmoittautuminen viimeistään 26.8.20.
 • Turun yliopisto: 3.9.2020 kello 14.00-16.00 yhteyshenkilöt professori Juha Liira ja verkkopedagogi Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Tämä starttiseminaari ja työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma 2021 on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, jotka aloittavat koejaksonsa syksyn 2020 valintojen jälkeen. Kurssille pääsy on mahdollista myös heidän kouluttajalääkäreilleen, jotta he ovat perillä siitä, mitä heidän ohjattaviltaan edellytetään.

Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Tämä kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt vuonna 2021


Helsingin yliopisto: 18.1. ja 14.6.2021. Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Ilmoittautuminen ja ohjelma tulossa.

Itä-Suomen yliopisto: 26.1.2021, ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi) Ohjelma ja ilmoittautumistiedot.

Oulun yliopisto: 20.1. ja 17.6.2021. Yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi). Ilmoittautuminen ja ohjelma tulossa.

Tampereen yliopisto: xxxx yhteyshenkilöt Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi) Ilmoittautuminen Ohjelma

Turun yliopisto: xxxx yhteyshenkilöt Tuula Putus ja suunnittelija Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi) Ilmoittautuminen Ohjelma

Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi tästä kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020

Lisätietoja tarja.salminen @tuni.fi


Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville.

Seminaariohjelma

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen.

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

Ajankohta: Keväällä 2021 tilaisuus järjestetään 2-3 kertaa, samoin syksyllä 2021.

Teoriakoulutuksen tunnit: 1,5 t / kerta

Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille erikoistuville ja ohjaajille eli kohderyhmään kuuluvat jo väitellet, väiteväitöskirjaa tekevät tutkimusta aloittelevat sekä vasta harkitsevat.

Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan.

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille erikoistuville ja ohjaajille. Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan. Kurssista on mahdollisuus saada teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja 1,5h/kerta erikoistumiskoulutukseen ja tohtorikoulutukseen. 

Syksyn tilaisuudet: 

15.9.2020 klo 15.00-16.30 

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden runsas käyttö yhteydessä työkyvyttömyysriskiin

Työterveyslääkärin kokemuksia väitöskirjan teosta

Asiantuntija: 
Tiia Reho, LT, tth el

19.10.2020 klo 15.00-16.30 Kansainvälinen työterveys

Asiantuntija:
Jorma Rantanen, professori, pääjohtaja emeritus 

Ilmoittautuminen  

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ohjattu verkkokoulutus 2.9.-9.12.2020

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa
 • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä
 • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista
 • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kurssisuorituksesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssi kuuluu lokikirjan osa-alueisiin: Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen; Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä; Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää; TTH ja TS lainsäädännöllinen tausta; Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

ESITE

Ilmoittautuminen kurssille 27.8. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/5F3A32B4332127AE

Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

Ohjattu verkkokoulutus

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa. Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä ja yhteisiä verkkotapaamisia ja -keskusteluja. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoriakoulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssillehttps://link.webropolsurveys.com/S/4CB108FEC4C20F44

Tutustu esitteeseen. Aikaisempien toteutusten palautetta voit lukea Moodlessa

Tervetuloa kurssille!

Lisätietoja: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Työterveyslääkärin lakipakki1 | Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät, ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa ja oppimista tukeva lopputentti.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen 20.8.2020 viimeistään.

Lisätietoja teija.mertimo @tuni.fi


Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: 10.12.2020 Helsingissä
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 3 t

Kurssin tavoitteet: kurssin käytyäsi hallitset tupakka- ja nikotiinituotteista vieroituksen potilaan kanssa tunnistaen myös uusia nikotiinituotteita käyttävät potilaat, arvioit vieroitustyöhön liittyviä esteitä ja mahdollisuuksia ja hallitset puheeksioton motivoivan keskustelun menetelmin. Osaat suunnitella ja organisoida yksikössäsi moniammatillisen hoitopolun ja seurantajärjestelmän tupakka- ja nikotiinituotteita käyttävän potilaan tukemiseksi. Hallitset Savuton työpaikka –prosessin ja tiedät, miten sinun tulee lääkärinä toimia tiimissäsi, kun asiakasyrityksenne haluaa julistautua savuttomaksi ja pyytää työterveyshuollon tiimiänne avuksi. Olemme tehneet kurssista mahdollisimman käytännön läheisen ja arjen työtäsi tukevan. 

Ohjelma

Ilmoittautuminen 4.12. mennessä

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset
 • yhteistyö neuvotteluissa
 • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
 • vuorovaikutus
 • neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto)
Kurssin ensisijaiset osaamisalueet Lokikirjassa ovat Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito, Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen sekä Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa 10 tuntia teoreettisen kurssimuotoisen koulutukseen. Ilmoittautumislinkki tulee tänne vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Uusi ohjattu verkkokoulutus!

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista unen ja vireystilan vaikutuksista työ ja toimintakykyyn, epätyypillisten työaikojen ja vuorotyön arvioinnissa ja haittojen vähentämisessä, sekä unettomuuden ja vireystilaan vaikuttavien sairauksien hoidossa. 

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Kurssiin kuuluu verkkoluentoja, Moodlessa suoritettavia tehtäviä sekä verkkotapaaminen Zoomilla.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit 15 t

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätiedot: Soile Seppänen (soile.seppanen@oulu.fi) ja Rea Lagerstedt (rea.lagerstedt@helsinki.fi)

UUSI OHJATTU VERKKOKOULUTUS

Tavoitteet: Kurssin käytyäsi tunnet peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtämällä paremmin yrityselämän lainalaisuuksia osaat perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. 

Kurssi on toteutettu monimuoto-opetuksena vuonna 2019, josta annettiin palautetta mm. seuraavasti:

 • ”Kurssin sisältö oli mukavan monipuolinen. Johtamiseen liittyvät aiheet toivat uusia näkökulmia ja antavat varmasti uutta työterveyshuollon ja yrityksen väliseen vuoropuheluun.”
 • ”Kurssilla sain raikasta näkökantaa yritystoimintaan ja koen kurssin myös sivistäneen minua nykypäivän yrityselämän perusperiaatteilla”.
 • ”Koulutuspäivän aikana tuli hyvin esille työnantajan ja yrittäjän näkökulma työterveysyhteistyöhön – jatkossakin uskallan ottaa puheeksi myös vaikeat asiat.”

Toteutus: Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja sekä harjoittelu- ja pohdintatehtäviä.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15.

Katso esite tästä.

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen, Oulun yliopisto (katja.ryynanen(at)oulu.fi