Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: kaksi seminaaria, yksi keväällä 14.5.2020 ja toinen syksyllä 2020
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: yhdestä seminaarista saa 3 tuntia

Ajan hermolla –seminaarit käynnistettiin keväällä 2017 ja kokemukset niistä ovat olleet myönteisiä. Seminaareja järjestetään kahdesti vuonna 2020 ja niiden aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa sekä muut koulutustoimintaan sitoutuneet henkilöt koulutuspaikoissa ja sidosryhmissä.

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: marraskuu 2020
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 12t

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki erikoistuvat ja heidän ohjaajansa. Kurssilla perehdytään altistelähtöisten terveystarkastusten säädöksiin ja uudistuneisiin ohjeisiin käytännön harjoitusten ja esimerkkien avulla. Lähipäivän lisäksi kurssilla on esi-/jälkitehtäviä.

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: työpajat 26.5. 11.6. ja 22.9.
Helsingissä
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 9 t

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä –kurssi toteutetaan vaihtuvien teemojen mukaisesti kolmena työpajana. Työpajoissa käsitellään tapauspohjaisesti työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita. Tapauksiin haetaan ratkaisuja keskustellen yhdessä erikoistujien, kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kurssilla sovelletaan osin lainsäädäntöä ja muita tapauksiin liittyviä ohjeistuksia. Tavoitteena on vahvistaa työterveyslääkärin ammatillista roolia ja –identiteettiä haastavissa tilanteissa.

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ohjattu verkkokurssi 19.8.-13.12.2019

Kurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja ja syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset. Kurssin suoritustapoina ovat luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Tutustu esitteeseen

Lisätiedot: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: alkusyksyllä 2020
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 10 t

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssi valmentaa näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Koulutuksen materiaalit ovat lyhyitä videoluentoja, jotka perehdyttävät tietokantojen tietosisältöön ja käyttötekniikkaan. Omaa käyttötaitoa pääsee kehittämään harjoitustehtävillä, joiden ratkaisemiseen käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

Lisätietoja: Lena Selänne ja Kalle Romanov (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: toukokuussa 2020
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 6 t

Kurssi antaa yleiskuvan siitä, miten työterveyslääkäri toimii sisäilmaongelmissa. Hiljattain julkaistu Käypä hoito -suositus kosteus- ja homevaurioihin liittyen sekä TTL:n julkaisema sisäilmasta oireilevan työntekijän tutkimusohje käydään pääkohdittain läpi koulutuksen aikana. Kurssi on käytännönläheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon työssä. Seminaaripäivän jälkeen osallistuja tuntee muun muassa keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden, työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä hyvän käytännön sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamisessa.

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 6.2.2020 kello 9.15-15.00 
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.
Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 
Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, A207

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1.20

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 6.2.2020 alkaen
Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan
yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi

Starttiseminaari pidetään torstaina 6.2.2020 klo 8.30–16 Helsingissä

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista. Hyväksytystä suorituksesta saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Ilmoittaudu Starttiseminaariin viimeistään 26.1.2020: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/102331/lomake.html 

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Starttiseminaari pidetään Kuopiossa  5.2.2020. Starttiseminaaria seuraavalla Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja

Mari Aallolle email mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta. Kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Starttiseminaari: keskiviikkona 5.2.2020 klo 8.30 -15.30 Oulussa

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaari on erikoistuville pakollinen ja se ajoittuu opintojen alkuun pian määräaikaisen opinto-oikeuden saamisen jälkeen.  Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Tth-es-kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Starttiseminaarin tavoitteena on siten antaa tukea sekä käytännön opintoihin että käynnistyvään työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen.  Erityisen tärkeää on syventää tutustumista Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon. 

Paikka Oulun yliopisto, lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus, luokka 102A, Aapistie 5A

Ilmoittautumiset 28.1.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/AE510BD13796866D

Lisätietoja: professori Leena Ala-Mursula (leena.ala-mursula@oulu.fi) ja suunnittelija Heli Koivisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt ja 1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 3.2.-29.5.2020

Ilmoittautuminen 19.1.2020 viimeistään.

Lisätiedot: tarja.salminen @tuni.fi

Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: syksy 2020
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 3 t

Tavoitteena on, että osallistuja tuntee tupakkavieroituksen nykytilanteen ja keskeiset periaatteet ja osaa
soveltaa niitä moniammatillisena yhteistyönä. Seminaari toteutetaan puolen päivän mittaisena. Kurssilla
käydään läpi tutkimustietoa ja tupakasta vieroituksen hyviä käytäntöjä esimerkein, sekä koulutetaan
osallistujat HUS:n Tupakoimattomana Leikkaukseen (TupLei) mallin käyttöönottoon.

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville.

Seminaariohjelma

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen.

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille erikoistuville ja
ohjaajille. Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan
kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan. Kurssista on mahdollisuus saada teoreettisen
kurssimuotoisen koulutuksen tunteja 1,5h/kerta erikoistumiskoulutukseen ja tohtorikoulutukseen. Keväällä
2020 tilaisuus järjestetään 2-3 kertaa, samoin syksyllä 2020.

Ensimmäinen tapaaminen 12.3.2020

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ohjattu verkkokoulutus 17.1.-4.6.2020

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa. Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä ja yhteisiä verkkotapaamisia ja -keskusteluja. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssille 14.1.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/B146ED35693095FF

Tutustu esitteeseen

Lisätietoja: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: huhtikuu 2020
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 12 t

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki ruotsia työssään käyttävät erikoistuvat ja heidän ohjaajansa äidinkielestä riippumatta. Kurssilla käsitellään ajankohtaisia työterveyshuollon teemoja käyttäen samalla ruotsia aktiivisesti. Kahden lähipäivän lisäksi on esi- ja välitehtäviä.

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 3.2.-24.5.2020

Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.2020

Lisätiedot: maaria.karento-hanninen @tuni.fi

Työterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

  • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
  • käytännön toteutus ja sovellukset
  • yhteistyö neuvotteluissa
  • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
  • vuorovaikutus
  • neuvottelujen arviointi
  • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto)

Ilmoittaudu

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/24651/lomake.html
Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

15.11.2019 - 31.1.2020, Oulu

Yritysjohtamisen osaamista työterveyslääkäreille -kurssin käytyään työterveyslääkäri tuntee peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtäessään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia työterveyslääkäri osaa perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. Yrityselämän johtamisosaamisen perusteisiin keskittyvä kurssi täydentää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja (10-30 op) työterveyslääkäreiden erityistarpeisiin.

Toteutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää ja verkkomateriaaliin tutustumista. Lähiopetuspäivät ovat 29.11.2019 ja 17.1.2020 Oulussa.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t. Liittyy lokikirjan osaamialueisiin: Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää, Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta, Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt, Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Kurssin tarkempi ohjelma

Kurssin esite

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen: katja.ryynanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto