Epidemiologian verkkokurssilla opiskellaan epidemiologiaa  työterveyden näkökulmasta käsin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologiset peruskäsitteet kuten esiintyvyys- ja vaikuttavuussuureet, tutkimusasetelmat, tutkimusaineistot ja -menetelmät sekä tutkimustulosten virhelähteet. Kurssi tukee epidemiologian osaamista sekä käytännön työn että erikoislääkäritentin näkökulmasta.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Suoritukseen vaaditaan verkkokurssin osioiden tehtäviin vastaaminen, kunkin osion keskusteluun osallistuminen ja monivalintakysymyksistä muodostuvan lopputentin hyväksyttävä suoritus.

Ilmoittautuminen viimeistään 23.8.21

Lisätietoja elina.sivu @tuni.fi


Luet mielenkiintoisen artikkelin BMJ:stä ja mietit, voiko tuloksia yleistää potilaskuntaasi. – Tule miettimään asiaa yhdessä epidemiologian seminaarisarjaan!

Tämän ohjatun etäseminaarisarjan tavoitteena on lisätä erikoistuvien ja kouluttajien epidemiologista osaamista ja tutkimusten kriittistä arviointikykyä. Kuukausittaisissa seminaareissa käydään läpi valtakunnallisen kuulustelun vaatimuksena olevia tutkimusjulkaisuja sekä epidemiologian perusteita yhdessä ja työterveyden professorin kanssa keskustellen. Kurssiin kuuluu tehtäviä ja verkkoaineistoja. Seminaarit pidetään joka kuukauden kolmas torstai alkaen 21.1.2021 kello 14.00-16.00 (ei kesä-elokuu, eikä joulukuu). Syksyn seminaarit pidetään 16.9., 21.10. ja 18.11. Teoriatuntien saaminen edellyttää osallistumista kaikkiin seminaareihin ja kurssitehtävien tekemistä. Kurssi kuuluu osaamisalueeseen ”asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt”.

Teoriatunnit: anotaan 15 tuntia.

Lisätiedot: professori Tuula Oksanen tuula.oksanen(at)uef.fi

Ilmoittautumiset ovat päättyneet, mutta aiheesta kiinnostuneet voivat kysyä Tuula Oksaselta pääsyä yksittäisiin seminaareihin mukaan.

Tämä Erikoistumissuunnitelma 2021-2022 kurssi on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, jotka aloittavat koejaksonsa kevään 2021 valintojen jälkeen. Kurssille pääsy on mahdollista myös heidän kouluttajalääkäreilleen, jotta he ovat perillä siitä, mitä heidän ohjattaviltaan edellytetään.

Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Tämä kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Yliopistojen Startti ajankohdat ja yhteyshenkilöt:

Helsingin yliopisto: 14.6.2021 klo 9-15. Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Itä-Suomen yliopisto: 16.6.2021 ja 26.8.2021 (kaksiosainen). Ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi. Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi).

Oulun yliopisto: 17.6.2021 ko 9.00-15.00 (Zoom). Yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi).  Linkki osallistumiseen.

Tampereen yliopisto: 16.6.2021 (klo 9-15, Zoom). Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi).

Turun yliopisto:  17.6.2021 (klo 14-16). Yhteyshenkilöt Tuula Putus (etunimi.sukunimi@utu.fi) ja suunnittelija Liisa Vilén (etunimi.k.sukunimi@utu.fi).

Työterveyshuollon aluekoulutus pidetään Joensuussa to 14.10.2021

Aluekoulutus on tarkoitettu Joensuun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille, koulutustyöterveysasemien edustajille, ja yleislääkäreille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Ohjelma ja ilmoittautumistiedot tulevat tänne elokuussa.

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  


Työterveyshuollon aluekoulutus pidetään Mikkelissä 20.10.2021. Aluekoulutus on tarkoitettu Mikkelin alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluekoulutuksiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille ne kartuttavat teoreettista kurssimuotoista koulutusta 3 h.

Tapaamisen ohjelma ja ilmoittautumiset tulevat tänne kesän aikana.  

Ohjelmaan liittyvät lisätiedot/tiedustelut Jarmo Heikkinen.


Konepajatyö-verkkokurssin tavoitteena on antaa tietoa konepajatyön terveysvaaroista ja niiden hallinnasta. Erityisenä huomion kohteena on hitsaustyö.

Aihealueita ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Hitsaustyön osalta käsiteltäviä asioita ovat hitsaustyön ergonomia, hitsaussavut  ja -huurut, hitsaussäteily, melu, palo- ja sähköturvallisuus, sähkömagneettiset kentät, tärinä ja terveystarkastukset hitsaustyössä.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2021

Lisätiedot: teija.mertimo @tuni.fi


Ajankohta: Ti 12.10.2021 klo 12-16.30

Kurssin tavoitteet: Kuntoutusosaaminen on työterveyslääkärin keskeinen osaamisalue. Työpajan käytyään osallistuja osaa hyödyntää kuntoutustarjontaa monipuolisesti työntekijän työkyvyn tukena. Kertaamme ensi lyhyesti erilaiset kuntoutusmuodot ja sitten  harjoittelemme työpajassa käytännön esimerkkien avulla, mitä kuntoutusta kannattaa milloinkin hyödyntää. Kurssi sisältää webinaaripäivän lisäksi esitehtäviä. 

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Teoriakoulutuksen tunnit: 3 t

Liittyy lokikirjan osuuksiin: Työkyvyn arviointi ja kuntoutus

Lisätietoa: Heidi Furu, Ari Kaukiainen, Anne Lamminpää, Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ilmoittautuminen 

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssi valmentaa näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Koulutuksen materiaalit ovat lyhyitä videoluentoja, jotka perehdyttävät tietokantojen tietosisältöön ja käyttötekniikkaan. Omaa käyttötaitoa pääsee kehittämään harjoitustehtävillä, joiden ratkaisemiseen käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: 1.9.-31.10.2021
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 10 t
Lisätietoja: Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ilmoittautuminen 

Tämä starttiseminaari ja työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma 2021 on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, jotka aloittavat koejaksonsa syksyn 2020 valintojen jälkeen. Kurssille pääsy on mahdollista myös heidän kouluttajalääkäreilleen, jotta he ovat perillä siitä, mitä heidän ohjattaviltaan edellytetään.

Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Tämä kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt vuonna 2021


Helsingin yliopisto: 18.1. ja 14.6.2021 klo 9-15. Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Tilaisuuden ohjelma (pdf). Ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään 7.6.2021.

Itä-Suomen yliopisto: 16.6.2021 ja 26.8.2021 (kaksiosainen). Ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi. Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi). Ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. 

Oulun yliopisto: 20.1. ja 17.6.2021 ko 9.00-15.00. Yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi). Ilmoittautuminen 14.6. mennessä.  Toteutamme startin Zoom-verkkotapaamisena. Linkki osallistumiseen.

Tampereen yliopisto: 27.1. ja 16.6.2021 (klo 9-15, Zoom). Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi). Ilmoittautuminen 11.6.21 mennessä. Ohjelma toimitetaan sähköpostilla.

Turun yliopisto:  28.1.2021 ja 17.6.2021 (klo 14-16). Yhteyshenkilöt Tuula Putus (etunimi.sukunimi@utu.fi) ja suunnittelija Liisa Vilén (etunimi.k.sukunimi@utu.fi). Ilmoittautuminen sähköpostilla Liisalle. Ohjelma ja linkki toimitetaan ilmoittautuneille.

Tämä Starttiseminaari ja työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma OPS 2020 on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, jotka  aloittavat koejaksonsa kevään 2020 valintojen jälkeen. Kurssille pääsy on mahdollista myös heidän kouluttajalääkäreilleen, niin että he ovat perillä siitä, mitä heidän ohjattaviltaan edellytetään.

Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Tämä kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt syksyllä 2020:

 • Helsingin yliopisto: 31.8.2020 yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Ilmoittautuminen päättyi 20.8.
 • Itä-Suomen yliopisto: 2.9.2020 kello 9.00-16.00 ohjelma, ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Oulun yliopisto: 26.8.2020 yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi)
 • Tampereen yliopisto: 3.9.2020 yhteyshenkilöt Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi) Ilmoittautuminen viimeistään 26.8.20.
 • Turun yliopisto: 3.9.2020 kello 14.00-16.00 yhteyshenkilöt professori Juha Liira ja verkkopedagogi Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville.

Seminaariohjelma

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen.

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Liisa Vilénille, osoite liisa.k.vilen@utu.fi

Ajankohta: Keväällä 2021 tilaisuus järjestetään 2-3 kertaa, samoin syksyllä 2021.

Syksyn tapaamiset 14.9. ja 13.12.2021

 • ilmoittautuminen
 • syksyn ohjelma


Teoriakoulutuksen tunnit: 1,5 t / kerta

Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille erikoistuville ja ohjaajille eli kohderyhmään kuuluvat jo väitellet, väiteväitöskirjaa tekevät tutkimusta aloittelevat sekä vasta harkitsevat.

Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan.

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Mitä työllistymiskyky tarkoittaa? Tähän ohjattuun verkkokoulutukseen osallistumalla

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa
 • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä
 • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista sekä
 • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Suorittaminen: Verkkokurssi sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kurssisuorituksesta saa 15 teoriakoulutuksen tuntia.

ESITE

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

Tervetuloa kolmiosaiselle Työterveyslääkäri ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen -kurssille!

1. Aloituswebinaari 29.4.2021 kello 12.00-16.00.
Mitä yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan yleensä, entä työterveyslääkärin näkökulmasta? Miten työterveyslääkäri voisi toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana? Miten työterveyslääkäri voi vaikuttaa asuinpaikkakuntansa hyvinvointiin ja elinvoimaan? Millaisia vaikutuskanavia voi hyödyntää? Kenen kautta ja kenen kanssa? Millaisia vaikuttamisen taitoja tarvitaan? 
2. Kurssin aikana käsitellään monipuolisesti ja laaja-alaisesti työterveyslääkärin mahdollisuuksia vaikuttamiseen erilaisten vaikuttajatarinoiden ja muiden materiaalien kautta. Kurssilainen myös päättää kurssitehtävänsä aiheen ja tekee suunnitelman sen toteuttamisesta. 
3. Kesän aikana kukin työstää omaa vaikuttamisvalintaansa edelleen ja kurssin päätöswebinaarissa torstaina 9.9.2021 klo 12-16 kurssilaiset esittelevät vaikuttamisen interventionsa.

Molempien webinaarien ja kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa yhteensä 15 teoriatuntia erikoistumiskoulutukseen. 

Aihe liittyy lokikirjan osaamisalueeseen Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Lisätiedot: kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi.


Koulutuksen esite.

Työterveyslääkärin lakipakki1 | Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin. Käsiteltäviä asioita ovat lakinäkökulmasta mm. työterveyshuollon sisältö, terveystarkastukset, toimintasuunnitelma, työnantajan vastuut, tietojen käsittely työterveyshuollossa, huumausainetestaus, lisäksi kurssilla pohditaan, mitä tehdä epäselvissä tilanteissa.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät, ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa ja oppimista tukeva lopputentti.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.
Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2021.

Lisätietoja teija.mertimo @tuni.fi


Haluatko vahvistaa osaamistasi työterveysneuvotteluissa? - Työterveysneuvottelu -kurssi järjestetään ohjattuna verkkokoulutuksena. Neuvottelutaitoja voit hyödyntää myös muissa kokous- ja neuvottelutilanteissa.

 Itä-Suomen yliopiston järjestämällä Työterveysneuvottelu -kurssilla käydään läpi mm.

 • työterveysneuvotteluun valmistautuminen
 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset, mm. kokemuksia etäneuvotteluista
 • yhteistyö neuvotteluissa, vuorovaikutus sekä neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto.

Kurssi alkaa 23.3.2021 ja se toteutetaan kokonaan verkossa. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa 10 tuntia teoriakoulutusta. Kurssin sisältö kuuluu lokikirjan 2021 käytännön toimintoihin Erilaiset yhteistyömuodot ja lokikirjan 2017-2020 osaamisalueeseen Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Ilmoittautuminen kevään 2021 kurssille on päättynyt.  Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2022.

Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Kurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista unen ja vireystilan vaikutuksista työ ja toimintakykyyn, epätyypillisten työaikojen ja vuorotyön arvioinnissa ja haittojen vähentämisessä, sekä unettomuuden ja vireystilaan vaikuttavien sairauksien hoidossa. 

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Kurssiin kuuluu verkkoluentoja, Moodlessa suoritettavia tehtäviä sekä verkkotapaaminen Zoomilla.

Teoriakoulutuksen tunnit: 15

Ilmoittautuminen kurssille: 28.10. mennessä 

Lisätiedot: Soile Seppänen (soile.seppanen@oulu.fi)

Ohjattu verkkokurssi yritysjohtamisesta työterveyslääkärin näkökulmasta

Opit kurssilla tuntemaan peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, erityisesti strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin liittyen. Opit ymmärtämään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia ja osaat perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. 

Yrityselämän johtamisosaamisen perusteisiin keskittyvä kurssi täydentää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja (10-30 op) työterveyslääkäreiden erityistarpeisiin.

Toteutus: Kurssi sisältää asiantuntijaluentoja sekä harjoittelu- ja pohdintatehtäviä.

Katso edellisen toteutuksen palaute!

Teoriakoulutuksen tunnit: 15

Ilmoittautuminen kurssille 25.10. mennessä.

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen: katja.ryynanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto