Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2019. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Syksyn Ajan hermolla 30.10.2019 Helsingissä

Lisätiedot: Kari Reijula ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee ammattiautoilijan työterveyshuoltoon ja työkykyyn liittyvät perusteet ja keskeiset tekijät, sekä syventää osaamistaan myös ajoterveyden erityiskysymyksiin. Tapausesimerkkien kautta työstetään ajoterveyden moniongelmaisuutta ja osallistuja saa käytännön työkaluja haastaviin potilastilanteisiin. Perusteissa saat tietoa myös ajopolien toiminnasta. Koko kurssin käytyään osallistujalla on valmiuksia työkyvyn arviointiin myös ajoterveyden erityiskysymyksien näkökulmasta.

Kurssi toteutetaan yhden tai puolentoista päivän seminaarina.Seminaaripäivät pidetäään Helsingissä 1.11. ja 10.12. ja satelliittipisteet järjestetään eri yliopistopaikkakunnille. Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Liikennelääketieteen yhdistys toimii yhteistyökumppanina. Kurssi liittyy Turun yliopiston valmistelemaan verkkokurssiin ajoterveydestä. Lähipäiviin voi myös  osallistua suorittamatta verkkokurssia. Kurssin teoreettiset tunnit 7 tuntia/ osallistumispäivä. Kurssi kuuluu lokikirjan osaamisalueisiin 6., 7. ja 8. Kurssi on suunnattu työterveyshuoltoon erikoistujille ja kouluttajalääläreille.

Ilmoittaudu 18.10.2019 mennessä

Ohjelma

Lisätietoja: Helena Rossi ja Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto, yhteistyössä Turun yliopiston kanssa

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssi erikoistuville ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolmena seminaarina vuonna 2019. Seminaarien tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Seminaarit pidetään Helsingissä.

Kolmen seminaarin ajankohdat ja aiheet:

Etiikan ja juridiikan työpaja I 23.5.2019 klo 12-16 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen

 • Kollegiaalisuus ja etiikka – ongelmatilanteiden tunnistaminen, varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto
 • Tietosuoja – Työterveysyhteistyö ja työterveyslääkärin rooli, asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK

Etiikan ja juridiikan työpaja II 12.6.2019 klo 12-16 Huumausaineet työelämässä ja eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen

 • Huumausaineet työelämässä ja työntekijän näkökulma, Riitta Työläjärvi sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK
 • Huumetestaukset työelämässä- Mitä lait ja asetukset sanovat, asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK

Etiikan ja juridiikan työpaja III 18.9.2019 klo 12-16 Työkyvyn arviointi ja tuki –prosessiin liittyvät työterveyslääkärin eettis-juridiset haasteet

 • Tapauksia ja tietoiskuja. Asiantuntijoina Auli Rytivaara, EK, ja Riitta Työläjärvi, STTK sekä Jan Schugk, ylilääkäri Varma

Kurssista saa 9h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Ilmoittautuminen päättyi 8.5. Kurssi on täynnä, mahdollisia peruutuspaikkoja voit tiedustella Maarit Malinilta

Lisätietoja:
Rea Lagerstedt & Maarit Malin
Helsingin yliopisto, (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Verkkokurssilla opiskellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta käsin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, sairauksien esiintyvyyden mittaluvut, epidemiologian tutkimustyypit, syy-yhteyden arviointia sekä tutkimuksen tulkintaa ja virhelähteitä. 

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9 asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen on päättynyt - voit tiedustella  jälki-ilmoittautumismahdollisuutta: riitta.luoto @tuni.fi

Lisätietoja riitta.luoto @tuni.fi

Itä-Suomen yliopisto järjestää kumppanuuskoulutuksen kaikille työterveyshuoltoon, yleislääketieteeseen ja geriatriaan erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta Tietoteknian auditoriossa 8.10.2019. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on tutkitusti tehokas hoitomuoto useissa yleisissä mielenterveyshäiriöissä ja toiminnallisissa häiriöissä. Tavoitteena on,  että koulutuksen jälkeen osallistuja tunnistaa terapiasta hyötyviä potilaita, osaa hyödyntää omassa työssään kognitiivisen käyttäytymisterapian peruselementtejä sekä osaa tarvittaessa konsultoida ja ohjata jatkohoitoon.


Koulutus on maksuton. Siitä anotaan 5 h teoreettisia tunteja työterveyshuollon, yleislääketieteen ja geriatrian erikoistuvien koulutusohjelmiin.

Ilmoittautuminen tämän sähköisen linkin kautta viimeistään tiistaina 1.10.2019. Ohjelma.

Tarvittaessa lisätietoja mari.aalto(at)uef.fi ja ohjelmakysymykset jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.

Työterveyshuollon aluetapaaminen järjestetään 10.10.2019 Kuopiossa. Tässä ohjelma ja ilmoittautumistiedot.  Aluetapaaminen on tarkoitettu Kuopion alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h). Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Ohjattu verkkokurssi 19.8.-13.12.2019

Kurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja ja syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset. Kurssin suoritustapoina ovat luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Tutustu esitteeseen ja ilmoittaudu kurssille: https://www.webropolsurveys.com/S/37E7BC75429B0A4E.par

Lisätiedot: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus, on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

Verkkokurssi 15.8.-9.10.

Ilmoittautuminen päättyi 15.8.

Kurssista saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssi kuuluu lokikirjan osaamisalueeseen 9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Lisätietoja: Lena Selänne, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Kokkolassa 11.12.2019 kello 12.00 - 15.30

Aluetapaaminen on tarkoitettu alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Ohjelma tarkennetaan alkusyksystä. Paikkana on Opetusravintola Kokkolinna, Thelma-kabinetti, Isokatu 1, 67100 Kokkola.

Ilmoittautuminen 4.12.2019 mennessä osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/S/AFC3CC6B6B7DA3A4

Lisätietoja: Heli Koivisto, Oulun yliopisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Oulussa ja Kajaanissa 16.10.2019 kello 12.00 - 16.00

Lääketieteellinen tiedekunta, Kontinkangas, Aapistie 7A, kokoushuone Carpi / Cranium

Satelliittipiste etäyhteydelle Kajaanista: Kainuunmeren Työterveyden neuvotteluhuone 2, Satamakatu 2 A (pääterveysaseman ”vihreä aula”).

Aluetapaaminen on tarkoitettu Oulun ja Kainuun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Tarkempaan ohjelmaan tästä

Ilmoittautuminen 9.10.2019 mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/5B4195D4D99C6AC7.par

Lisätietoja: Heli Koivisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Tervetuloa tapaamiseen!

Starttiseminaari: Perjantai 13.9.2019 klo 8.30–16 Helsingissä

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 13.9. alkaen

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen päättyi 5.9.

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@ttl.fi), Helsingin yliopisto

Starttiseminaari pidetään Kuopiossa 21.8.2019.

Starttiseminaarin jatkona alkaa Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi. Kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.  Kurssin suorittamisesta saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja Mari Aallolle, email: mari.aalto(at)uef.fi

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 25.9.19 kello 9.15-15.00 
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.
Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 
Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, B342

Ilmoittautuminen viimeistään 20.9.19

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 25.9.19 alkaen
Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan
 yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.
Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi


Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi tästä kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen on päättynyt - voit tiedustella jälki-ilmoittautumismahdollisuutta: maaria.karento-hanninen @tuni.fi

Lisätietoja maaria.karento-hanninen @tuni.fi

Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville.

Seminaariohjelma

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen.

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

Tutkijataitokoulutuksen kohderyhmänä on tutkimuksesta kiinnostuneet tai sitä jo tekevät työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit, kouluttajat ja muut tutkijat. Tavoitteena on antaa osallistujille tutkimuksen tekemisen perusvalmiuksia sekä luoda aloitteleville ja kokeneemmille tutkijoille, vertaistuen ja verkostoitumisen mahdollisuus. Kurssi toteutetaan interaktiivisesti asiantuntija-alustuksin, sekä tutoroiden. Tapaamme kevät- ja syyslukukausien aikana kuukausittain Helsingin Meilahdessa.Tapaamisiin voi osallistua myös verkkovälitteisesti.

Kurssista on mahdollisuus saada teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja erikoistumiskoulutukseen.

Syksyn 2019 päivämäärät:
5.9. klo 14.00-16.30
10.10. klo 14.00-16.30
7.11. klo 14.00-16.30
12.12. klo 14.00-16.30

Lisätietoja ja ohjelma

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollon tutkimusseminaarit syksyllä 2019 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan (MET) TTH-ryhmä järjestää työterveyshuollon ja työlääketieteen seminaareja kaikille jatko-opiskelijoille, alan tutkijoille, tutkimuksesta kiinnostuneille työterveyshuollon erikoislääkäreille ja erikoistujille.

Kaksituntisessa seminaarissa esitellään käynnissä olevia tai suunnitteluvaiheessa olevia tutkimuksia, keskustellaan aiheista ja ideoidaan uusia tutkimuksia sekä kehitetään osallistujien tutkimustaitoja. Lisäksi voidaan käsitellä Journal Club-tyyppisesti tieteellinen artikkeli, joka jaetaan viikkoa ennen ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seminaarit järjestetään Tampereella Kaupin kampuksella ARVOn tiloissa. Paikka: Arvo D403 (Arvo Ylpön katu 34)

torstaina 24.10.2019
tiistaina 3.12.2019

t
orstaina 24.10.2019 

Aiheina:

 • Markku Tuominen

Loukkaantumiset kansainvälisessä jääkiekossa, ja sen aiheuttamat toimet loukkaantumisten vähentämiseksi.

 •  Teija Mertimo

Lumbar disc degeneration on MRI of the lumbar spine: The Northern Finland 1966 birth cohort study. Prevalence, lifestyle risk factors and the association of disc degeneration with low back pain

Tarvittaessa lisätietoja virpi.liukkonen @tuni.fi

Ilmoittaudu mukaan!

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23817/lomake.html

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tutkimuksesta!

Ohjattu verkkokoulutus 2.9.-9.12.2019

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa
 • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä
 • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista
 • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kurssisuorituksesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssi kuuluu lokikirjan osa-alueisiin: Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen; Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä; Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää; TTH ja TS lainsäädännöllinen tausta; Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

ESITE

Ilmoittautuminen kurssille: https://www.webropolsurveys.com/S/AE5393D3AC05B073.par

Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

Apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan?

Verkkokurssi on tarkoitettu henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin laatimiseen. Jokaisen erikoistuvan lääkärin on laadittava oma henkilökohtainen opintosuunnitelma heti opintojen alussa ja hyväksytettävä se oppialan vastuuhenkilöllä. Tämä kurssi ohjaa suunnitelman tekemisessä.

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Ilmoittauminen jatkuva

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen on päättynyt - voit tiedustella  jälki-ilmoittautumismahdollisuutta: tarja.salminen @tuni.fi 

Lisätietoja tarja.salminen @tuni.fi

Työturvallisuus on keskeinen osa työterveyttä. Tämän kurssin jälkeen osallistuja tuntee työturvallisuuden perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestelmän. Kurssilla käsitellään alan tietolähteitä, tilastoja ja juridiikkaa. Kurssi valmistaa tavoitteellisten työpaikkaselvitysten tekemniseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kurssiin sisältyy ennakkotehtäviä, lukupiiri ja Skype-lähitapaamisia. Kurssi valmistuu loppuvuodesta 2019. Ilmoittautumislinkki tulee tänne myöhemmmin syksyllä.

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi

Lisätietoja: Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Seminaaritapahtuman www-sivut: http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee tupakkavieroituksen nykytilanteen ja keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä moniammatillisena yhteistyönä potilaan ohjaamisessa hiljattain uudistuneen Käypä hoito-suositusten mukaisesti. Kurssilla opiskellaan, miten työterveysyhteistyönä toteutat moniammatillisesti asiantuntijaroolista käsin savuttomuuskampanjoita ja -hankkeita työpaikkojen kanssa, ja kuinka ne suunnitellaan esimerkiksi toimintasuunnitelmaan.

Käytännönläheisen kurssin jälkeen osallistuja tuntee viimeisimmät tupakkatrendit ja niiden erilaiset vaikuttavat hoitomuodot. Opiskelija ymmärtää erilaisiin leikkauksiin sisältyvät riskit tupakoivien kohdalla ja osaa käynnistää työpaikalla moniammatillisen potilaan tukemisen hyvissä ajoin ennen suunniteltua operaatiota HUS:n Tupakoimattomana leikkaukseen (TupLei) mallin mukaisesti. Osallistuja saa käytännön työkaluja potilaan ohjaamiseen dialogisesti valmentavan ja motivoivan keskustelun periaatteiden mukaisesti, joita voi soveltaa myös muissa elintapaohjauksessa.

Ilmoittaudu 23.10.19 mennessä.

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Helsingissä, mahdollisuus osallistua etänä 6.11. 2019 klo 12.30-16-00

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 3 t.

15.11.2019 - 31.1.2020, Oulu

Yritysjohtamisen osaamista työterveyslääkäreille -kurssin käytyään työterveyslääkäri tuntee peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtäessään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia työterveyslääkäri osaa perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. Yrityselämän johtamisosaamisen perusteisiin keskittyvä kurssi täydentää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja (10-30 op) työterveyslääkäreiden erityistarpeisiin.

Toteutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää ja verkkomateriaaliin tutustumista. Lähiopetuspäivät ovat 29.11.2019 ja 17.1.2020 Oulussa.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit (haetaan): 15 h. Liittyy lokikirjan osaamialueisiin: Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää, Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta, Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt, Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Kurssin tarkempi ohjelma

Kurssin esite

Ilmoittautuminen 13.11.2019 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/1E7CC9B272025CE7

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen: katja.ryynanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto