SEMINAARI SIIRTYY VALLITSEVAN COVID-19 TILANTEEN JOHDOSTA

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: kaksi seminaaria, yksi keväällä 14.5.2020 ja toinen syksyllä 2020
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: yhdestä seminaarista saa 3 tuntia

Ajan hermolla –seminaarit käynnistettiin keväällä 2017 ja kokemukset niistä ovat olleet myönteisiä. Seminaareja järjestetään kahdesti vuonna 2020 ja niiden aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa sekä muut koulutustoimintaan sitoutuneet henkilöt koulutuspaikoissa ja sidosryhmissä.

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: 3.11.2020
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 6h

Liittyy lokikirjan kohtiin: Työperäiset sairaudet ja ammattitaudit, työterveyshuollon lainsäädäntö sekä työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma

Kohderyhmä:
työperäiset sairaudet ja ammattitaudit
Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki erikoistuvat ja heidän ohjaajansa. Kurssilla perehdytään altistelähtöisten terveystarkastusten säädöksiin ja uudistuneisiin ohjeisiin käytännön harjoitusten ja esimerkkien avulla. Lähipäivän lisäksi kurssilla on esitehtäviä.

Lisätietoja:
Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


KURSSI SIIRTYY VALLITSEVAN COVID-19 TILANTEEN JOHDOSTA

Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: työpajat 26.5. 11.6. ja 22.9.
Helsingissä
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 9 t

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä –kurssi toteutetaan vaihtuvien teemojen mukaisesti kolmena työpajana. Työpajoissa käsitellään tapauspohjaisesti työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita. Tapauksiin haetaan ratkaisuja keskustellen yhdessä erikoistujien, kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kurssilla sovelletaan osin lainsäädäntöä ja muita tapauksiin liittyviä ohjeistuksia. Tavoitteena on vahvistaa työterveyslääkärin ammatillista roolia ja –identiteettiä haastavissa tilanteissa. 

I. 26.5.2020 klo 12-16 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen työterveyslääkärin työssä, mukana asiantuntijoina dos. ylilääkäri Ritva Halila, STM ja lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM.

II. 11.6.2020 klo 12-16 Työkyvyn arviointiin liittyvät eettis-juridiset kysymykset, mukana Työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Susanne Heikinheimo, Keva

III. 22.9.2020 klo 12-16 Eettis-juridiset haasteet ja lausunnot työhön sopivuuden arvioinnissa

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

KURSEN ÄR UPPSKJUTEN TILL HÖSTEN 2020 PGA COVID-19

Arrangeras av Helsingfors universitet i sammarbetet med Arbetshälsoinstitutet
Tidspunkt: 27-28.4.2020 i Helsingfors
Antalet teoretiska kurstimmar: 12 t

Kursen är riktad åt alla specialiserande företagsläkare och deras handledare som användar svenska i sitt arbete oavsett modersmål. Målet är att lära sig de kunskaper, färdigheter och tänkesätt som behövs för att kunna effektivt använda olika rehabiliterigsformer för sina kunder.

Info: Heidi Furu ja Heta Lindblom (förnamn.efternamn@helsinki.fi)

Ilmoittautuminen viimeistään 12.4.2020

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa

Ajankohta: 27-28.4.2020 Helsingissä

Paikka: Työterveyslaitos

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 12 t

Kurssin kohderyhmänä ovat kaikki ruotsia työssään käyttävät erikoistuvat ja heidän ohjaajansa äidinkielestä riippumatta. Tavoitteena on oppia taitoja, valmiuksia ja ajatusmalleja, joita tarvitaan, jotta voisi hyödyntää kuntoutusjärjestelnmää tehokkaasti asiakastyössä.

Lisätietoja: Heidi Furu ja Heta Lindblom (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: alkusyksyllä 2020
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 10 t

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssi valmentaa näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Koulutuksen materiaalit ovat lyhyitä videoluentoja, jotka perehdyttävät tietokantojen tietosisältöön ja käyttötekniikkaan. Omaa käyttötaitoa pääsee kehittämään harjoitustehtävillä, joiden ratkaisemiseen käytetään kotimaisia ja kansainvälisiä tietokantoja.

Lisätietoja: Lena Selänne ja Kalle Romanov (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Kajaanissa 21.4.2020 kello 11.00 - 14.00

Aluetapaaminen on tarkoitettu alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Katso ohjelma tästä.

PaikkaOriginal Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20, 87100 Kajaani, Ravintola Sulo ja Marian viinikellari

Ilmoittautuminen 9.4.2020 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/DAE6670A95478781

Lisätietoja: Heli Koivisto, Oulun yliopisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Rovaniemellä 27.5.2020 kello 12.00 - 15.00
Aluetapaaminen on tarkoitettu alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Katso ohjelma tästä.

Paikka: Hotelli Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi

Ilmoittautuminen 20.5.2020 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/8AB41A9CED8F8196

Lisätietoja: Heli Koivisto, Oulun yliopisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: toukokuussa 2020
Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 6 t

Kurssi antaa yleiskuvan siitä, miten työterveyslääkäri toimii sisäilmaongelmissa. Hiljattain julkaistu Käypä hoito -suositus kosteus- ja homevaurioihin liittyen sekä TTL:n julkaisema sisäilmasta oireilevan työntekijän tutkimusohje käydään pääkohdittain läpi koulutuksen aikana. Kurssi on käytännönläheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon työssä. Seminaaripäivän jälkeen osallistuja tuntee muun muassa keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden, työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä hyvän käytännön sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamisessa.

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt ja 1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 3.2.-29.5.2020

Ilmoittautuminen 19.1.2020 viimeistään.

Lisätiedot: tarja.salminen @tuni.fi

Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto
Ajankohta: syksy 2020
Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 3 t

Tavoitteena on, että osallistuja tuntee tupakkavieroituksen nykytilanteen ja keskeiset periaatteet ja osaa
soveltaa niitä moniammatillisena yhteistyönä. Seminaari toteutetaan puolen päivän mittaisena. Kurssilla
käydään läpi tutkimustietoa ja tupakasta vieroituksen hyviä käytäntöjä esimerkein, sekä koulutetaan
osallistujat HUS:n Tupakoimattomana Leikkaukseen (TupLei) mallin käyttöönottoon.

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville.

Seminaariohjelma

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen.

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille erikoistuville ja
ohjaajille. Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan
kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan. Kurssista on mahdollisuus saada teoreettisen
kurssimuotoisen koulutuksen tunteja 1,5h/kerta erikoistumiskoulutukseen ja tohtorikoulutukseen. Keväällä
2020 tilaisuus järjestetään 2-3 kertaa, samoin syksyllä 2020.

Ensimmäinen tapaaminen 12.3.2020 klo 14.00-16.30 Tutkimuksen etiikka

Kurssilla perehdyt tutkimusetiikan keskeisiin kysymyksiin. Kurssilla pohditaan mm. seuraavanlaisia kysymyksiä: Millaisia eettisiä ongelmia tutkimusprosessiin voi liittyä? Milloin tutkimusasetelma voi olla epäeettinen? Millainen on hyvä tieteellinen käytäntö? Mitä tarkoittaa eettinen ennakkoarviointi ihmistieteissä? Kurssi toteutetaan interaktiivisesti eettisiin kysymyksiin syventyneen lääkärin ja lääketieteen etiikan opettaja Aleksi Pajusen vetämänä.

Paikka: Biomed. 1 kok. 4
Aika: 14-16.30

Voit osallistua myös etäyhteyden välityksellä.

Mikäli haluat varmistaa itsellesi purtavaa, ilmoittaudu viimeistään 9.3. 

Ilmoittaudu

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ohjattu verkkokoulutus 17.1.-4.6.2020

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa. Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä ja yhteisiä verkkotapaamisia ja -keskusteluja. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssille 14.1.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/B146ED35693095FF

Tutustu esitteeseen

Lisätietoja: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi on tarkoitettu hiljattain aloittaneille työterveyshuollon erikoistujille. Kurssi on valtakunnallisesti viiden yliopiston yhteistyössä rakennettu ohjauttu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän Starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta jo olemassa olevaa osaamista, omaa oppimista ja sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssista saa viisi (5) teoreettisen koulutuksen tuntia erikoistumisopintoihin. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.

Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saamiseksi ota yhteyttä oman yliopistosi yhteyshenkilöön.

Helsingin yliopisto: kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Itä-Suomen yliopisto: kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
Oulun yliopisto:  professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (heli.koivisto@oulu.fi)
Tampereen yliopisto: Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen
Turun yliopisto: professori Juha Liira ja verkkopedagogi Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 6.2.2020 kello 9.15-15.00 
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.
Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 
Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, A207

Ohjelma

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1.20

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 6.2.2020 alkaen
Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan
yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi

Starttiseminaari pidetään torstaina 6.2.2020 klo 8.30–16 Helsingissä

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista. Hyväksytystä suorituksesta saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Ilmoittautuminen päättyi 26.1.2020

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 3.2.-24.5.2020

Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.2020

Lisätiedot: maaria.karento-hanninen @tuni.fi

Työterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

  • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
  • käytännön toteutus ja sovellukset
  • yhteistyö neuvotteluissa
  • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
  • vuorovaikutus
  • neuvottelujen arviointi
  • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto)
Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi