Työelämän murros ja mielenterveys – työterveyshuolto osana työelämää 1.6.2021 13.00-16.15. ((linjat auki testausta varten klo 12.45)

Tilaisuus järjestetään webinaarina. Osallistumisesta saa kolme tuntia teoriakoulutusta.

Ajan hermolla seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa sekä muut koulutustoimintaan sitoutuneet henkilöt.

Ilmoittaudu 25.5. mennessä

Ohjelma (pdf)

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Lisätietoja: Minna Pihlajamäki, Rea Lagerstedt, Asta Toivonen ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tervetuloa Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssille!

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä –kurssi toteutetaan vaihtuvien teemojen mukaisesti kolmena työpajana. Työpajoissa käsitellään tapauspohjaisesti työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita. Tapauksiin haetaan ratkaisuja keskustellen yhdessä erikoistujien, kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi kurssilla sovelletaan osin lainsäädäntöä ja muita tapauksiin liittyviä ohjeistuksia. Tavoitteena on vahvistaa työterveyslääkärin ammatillista roolia ja –identiteettiä haastavissa tilanteissa. Ensimmäinen työpaja järjestetään etänä, muutoin työpajat pyritään pitämään lähiopetustilaisuuksina Helsingissä. Työpajoihin liittyy ennakkotehtäviä. Kurssista myönnetään 9t teoriakoulutukseen. Vastuuyliopisto: Helsingin yliopisto

I. tiistai 22.9.2020 noin klo 12.30-15.30 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen työterveyslääkärin työssä, mukana asiantuntijoina dos. ylilääkäri Ritva Halila, STM ja lääkintöneuvos Kristiina Mukala, STM.

II. torstai 3.12.2020 noin klo 12.30-15.30 Työkyvyn arviointiin liittyvät eettis-juridiset kysymykset, mukana Työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Susanne Heikinheimo, Keva; sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK; professori Riitta Sauni, Tampereen yliopisto.

III.keskiviikko 27.1.2021 noin klo 12-16 Eettis-juridiset haasteet ja lausunnot työhönsopivuuden arvioinnissa (huom! pvm oli aiemmin 28.1. muutettu 2.9.2020, toteutustapa tarkentuu myöhemmin).

Ilmoittautuminen sulkeutunut, tarvittaessa ota yhteyttä koulutuksen järjestäjiin.

Lisätietoja: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Luet mielenkiintoisen artikkelin BMJ:stä ja mietit, voiko tuloksia yleistää potilaskuntaasi. – Tule miettimään asiaa yhdessä epidemiologian seminaarisarjaan!

Tämän ohjatun etäseminaarisarjan tavoitteena on lisätä erikoistuvien ja kouluttajien epidemiologista osaamista ja tutkimusten kriittistä arviointikykyä. Kuukausittaisissa seminaareissa käydään läpi valtakunnallisen kuulustelun vaatimuksena olevia tutkimusjulkaisuja sekä epidemiologian perusteita yhdessä ja työterveyden professorin kanssa keskustellen. Kurssiin kuuluu tehtäviä ja verkkoaineistoja. Seminaarit pidetään joka kuukauden kolmas torstai alkaen 21.1.2021 kello 14.00-16.00 (ei kesä-elokuu, eikä joulukuu). Teoriatuntien saaminen edellyttää osallistumista kaikkiin seminaareihin ja kurssitehtävien tekemistä. Kurssi kuuluu osaamisalueeseen ”asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt”.

Teoriatunnit: anotaan 15 tuntia.

Lisätiedot: professori Tuula Oksanen tuula.oksanen(at)uef.fi

Ilmoittautumiset ovat päättyneet, mutta Tuula Oksaselta voi tiedustella pääsyä yksittäisiin seminaareihin mukaan.

Erikoistumiskoulutuksen uudistukset ja edellytykset

Aluetapaamisen tarkoituksena on luoda keskustelufoorumi koulutukseen liittyville asioille, kehittää koulutuspaikkayhteistyötä sekä jakaa ajankohtaisia asioita puolin ja toisin.

Kevään 2021 tilaisuus on osoitettu erityisesti koulutuspaikkojen edustajille ja kouluttajalääkäreille.  Aluetapaamisiin osallistuminen on myös osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä ja kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta. 

Ilmoittautuminen

Ohjelma

Lisätietoja: Rea Lagerstedt & Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Ajankohta: Ti 5.10.2021 klo 12-16.30

Kurssin tavoitteet: Kuntoutusosaaminen on työterveyslääkärin keskeinen osaamisalueWebinaarin käytyään osallistuja osaa hyödyntää kuntoutustarjontaa monipuolisesti työntekijän työkyvyn tukena. Kertaamme ensi lyhyesti erilaiset kuntoutusmuodot ja sitten  harjoittelemme työpajassa käytännön esimerkkien avulla, mitä kuntoutusta kannattaa milloinkin hyödyntää. Kurssi sisältää lähipäivän lisäksi esitehtäviä. 

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Teoriakoulutuksen tunnit: 3 t

Liittyy lokikirjan osuuksiin: Työkyvyn arviointi ja kuntoutus

Lisätietoa: Heidi Furu, Anne Lamminpää, Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ilmoittautuminen: Tulossa pian

Tervetuloa Kajaanin aluetapaamiseen tiistaina 1.6. klo 13.00-15.00

Aluetapaaminen on tarkoitettu Kajaanin alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Paikka: Tapaaminen toteutetaan verkossa, kutsulinkin saa Heli Koivistolta: heli.koivisto(at)oulu.fi

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Rovaniemellä 5.5.2021!
Ohjelmassa asiaa alueen kuulumisista ja erikoislääkärikoulutuksen ajankohtaisuuksista.

Aluetapaaminen on tarkoitettu Rovaniemen alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Paikka: Tapaaminen toteutetaan verkossa, kutsulinkin saa Heli Koivistolta: heli.koivisto(at)oulu.fi

Tämä starttiseminaari ja työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma 2021 on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, jotka aloittavat koejaksonsa syksyn 2020 valintojen jälkeen. Kurssille pääsy on mahdollista myös heidän kouluttajalääkäreilleen, jotta he ovat perillä siitä, mitä heidän ohjattaviltaan edellytetään.

Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Tämä kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt vuonna 2021


Helsingin yliopisto: 18.1. ja 14.6.2021. Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Tilaisuuden ohjelma (pdf). Ilmoittautuminen päättyi 10.1.2021.

Itä-Suomen yliopisto: 26.1.2021 ja 3.3.2021, ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi) Ohjelma ja ilmoittautumistiedot.

Oulun yliopisto: 20.1. ja 17.6.2021. Yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi). Linkki verkko-osallistumiseen.

Tampereen yliopisto: 27.1.2021 (klo 9-15, Zoom). Yhteyshenkilöt kliininen opettaja Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi). Ilmoittautuminen 24.1.21 mennessä. Ohjelma toimitetaan sähköpostilla.

Turun yliopisto:  28.1.2021 (klo 14-16). Yhteyshenkilöt Tuula Putus (etunimi.sukunimi@utu.fi) ja suunnittelija Liisa Vilén (etunimi.k.sukunimi@utu.fi) Ilmoittautuminen Ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille.

Tämä Starttiseminaari ja työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma OPS 2020 on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille, jotka aloittavat koejaksonsa kevään 2020 valintojen jälkeen. Kurssille pääsy on mahdollista myös heidän kouluttajalääkäreilleen, niin että he ovat perillä siitä, mitä heidän ohjattaviltaan edellytetään.

Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Tämä kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt syksyllä 2020:

 • Helsingin yliopisto: 31.8.2020 yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Ilmoittautuminen päättyi 20.8.
 • Itä-Suomen yliopisto: 2.9.2020 kello 9.00-16.00 ohjelma, ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Oulun yliopisto: 26.8.2020 yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi) Ilmoittautuminen tästä linkistä. Ohjelma, päivitetty 2.7.2020 (pdf). Paikka: Oulun yliopisto, LTK / Dentopolis, koulutustila H1114/H1115 (sisäänkäynti Dentopoliksen pääovesta).
 • Tampereen yliopisto: 3.9.2020 yhteyshenkilöt Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi) Ilmoittautuminen viimeistään 26.8.20.
 • Turun yliopisto: 3.9.2020 kello 14.00-16.00 yhteyshenkilöt professori Juha Liira ja verkkopedagogi Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet sekä kyetä kertomaan palvelujensa käyttäjille työterveyshuollon taloudellisesta merkityksestä yritykselle.

Taloustietoa työterveyslääkärille -verkkokurssilla käsittelemme perusteita, mm. seuraavia asioita:

 • Työhyvinvointitoiminnan taloudelliset vaikutukset
 • Työterveyshuollon rahoitus 
 • Työterveyshuoltotoiminnan KELA korvauksiin liittyvät talousasiat
 • Sairauspoissaolojen ja sairaana työssäolon kustannukset
 • Työkyvyttömyyseläköitymisen talousvaikutukset yritykselle ja työntekijälle itselleen
 • Työtapaturmien ja ammattitautien kustannukset

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito sekä työterveyshuolto osana työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa

Kurssin aikataulu: 1.2. - 30.5.2021

Ilmoittautuminen viimeistään 21.1.2021

Lisätietoja elina.sivu @tuni.fi tai tarja.salminen @tuni.fi


Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville.

Seminaariohjelma

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen.

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Liisa Vilénille, osoite liisa.k.vilen@utu.fi

Ajankohta: Keväällä 2021 tilaisuus järjestetään 2-3 kertaa, samoin syksyllä 2021.

Teoriakoulutuksen tunnit: 1,5 t / kerta

Tutkijataitokoulutus on tarkoitettu kaikille työterveyden tutkimuksesta kiinnostuneille erikoistuville ja ohjaajille eli kohderyhmään kuuluvat jo väitellet, väiteväitöskirjaa tekevät tutkimusta aloittelevat sekä vasta harkitsevat.

Tapaamisissa on asiantuntija-alustuksia, joissa opetellaan yhdessä tutkimustaitoja, kuunnellaan kiinnostavia esityksiä, jaetaan kokemuksia ja verkostoidutaan.

Järjestävä yliopisto: Helsingin yliopisto

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Mitä työllistymiskyky tarkoittaa? Tähän ohjattuun verkkokoulutukseen osallistumalla

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa
 • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä
 • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista sekä
 • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Suorittaminen: Verkkokurssi sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kurssisuorituksesta saa 15 teoriakoulutuksen tuntia.

ESITE

Ilmoittautuminen kurssille 16.3. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/65BDFE474B6AE83B

Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

Ohjattu verkkokoulutus

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa. Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä ja yhteisiä verkkotapaamisia ja -keskusteluja. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoriakoulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Tervetuloa kurssille!

Tuutori: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Tervetuloa kolmiosaiselle Työterveyslääkäri ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen -kurssille!

1. Aloituswebinaari 29.4.2021 kello 12.00-16.00.
Mitä yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tarkoitetaan yleensä, entä työterveyslääkärin näkökulmasta? Miten työterveyslääkäri voisi toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana? Miten työterveyslääkäri voi vaikuttaa asuinpaikkakuntansa hyvinvointiin ja elinvoimaan? Millaisia vaikutuskanavia voi hyödyntää? Kenen kautta ja kenen kanssa? Millaisia vaikuttamisen taitoja tarvitaan? - halutessasi voit osallistua vain aloituswebinaariin: Ilmoittautuminen
2. Toukokuun aikana 29.4.-31.5.2021 käsitellään monipuolisesti ja laaja-alaisesti työterveyslääkärin mahdollisuuksia vaikuttamiseen erilaisten vaikuttajatarinoiden ja muiden materiaalien kautta. Kurssilainen myös päättää kurssitehtävänsä aiheen ja tekee suunnitelman sen toteuttamisesta. 
3. Kesän aikana kukin työstää omaa vaikuttamisvalintaansa edelleen ja kurssin päätöswebinaarissa torstaina 9.9.2021 klo 12-16 kurssilaiset esittelevät vaikuttamisen interventionsa.

Molempien webinaarien ja kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa yhteensä 15 teoriatuntia erikoistumiskoulutukseen. 

Aihe liittyy lokikirjan osaamisalueeseen Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Lisätiedot: kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi.


Koulutuksen esite.

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään pääasiassa työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin. Erityisesti keskitytään edellä mainittujen lakien tarkoitukseen, työnantajan ja työntekijöiden velvollisuuksiin, yhteistoimintaan, työolosuhteisiin, työsuojeluun, syrjintään ja sairausloma-asioihin. Lisäksi sivutaan työtapaturma- ja ammattitautilakia.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta, työsuojeluyhteistyö ja työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 1.2. - 30.5.2021

Ilmoittautuminen viimeistään 21.1.2021

Lisätietoja teija.mertimo @tuni.fi

Haluatko vahvistaa osaamistasi työterveysneuvotteluissa? - Työterveysneuvottelu -kurssi järjestetään ohjattuna verkkokoulutuksena. Neuvottelutaitoja voit hyödyntää myös muissa kokous- ja neuvottelutilanteissa.

 Itä-Suomen yliopiston järjestämällä Työterveysneuvottelu -kurssilla käydään läpi mm.

 • työterveysneuvotteluun valmistautuminen
 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset, mm. kokemuksia etäneuvotteluista
 • yhteistyö neuvotteluissa, vuorovaikutus sekä neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto.

Kurssi alkaa 23.3.2021 ja se toteutetaan kokonaan verkossa. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa 10 tuntia teoriakoulutusta. Kurssin sisältö kuuluu lokikirjan 2021 käytännön toimintoihin Erilaiset yhteistyömuodot ja lokikirjan 2017-2020 osaamisalueeseen Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen.

Ilmoittautuminen kevään 2021 kurssille on päättynyt.  Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2022.

Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi