Tulevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut tulevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat. Suurimpaan osaan koulutuksista on ilmoittautuminen erillisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

Starttiseminaari: Perjantai 1.2.2019 klo 8.30–16 Helsingissä

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 1.2. alkaen

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.2019 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94237/lomake.html

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@ttl.fi), Helsingin yliopisto


Konepaja kevät 2019

Tämän kurssin tavoitteena on antaa tietoa konepajatyön terveysvaaroista ja niiden hallinnasta. Erityisenä huomion kohteena on hitsaustyö.

Aihealueita ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Hitsaustyön osalta käsiteltäviä asioita ovat hitsaustyön ergonomia, hitsaussavut  ja -huurut, hitsaussäteily, melu, palo- ja sähköturvallisuus, sähkömagneettiset kentät ja tärinä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 4. Työpaikkaselvitys ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä. 

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019.

Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.2019

Lisätiedot: tarja.salminen@uta.fi


Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

 

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019

Ilmoittautuminen 18.1.2019 mennessä


Lisätiedot: maaria.karento-hanninen@tuni.fiTyöterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

 

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019

Ilmoittautuminen   18.1.2019 mennessä.

Lisätiedot: teija.mertimo(at)uta.fi


vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 6.2.2019 klo 8-14 MS307, tilaisuuden ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Starttiseminaarin jatkona alkaa Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi. Kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja Mari Aallolle, email: mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta, ja hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista. Kurssin suorittamisesta saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen starttiseminaari, Oulun yliopisto

Aika:perjantaina 15.2.2019 klo 8.30-15
Paikka: Oulun yliopisto, LTK / Dentopolis, koulutustila H1114/1115 (sisäänkäynti Dentopoliksen pääovesta).
Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen, ja tervetulleita ovat myös koulutuspaikkojen vastuuhenkilöt. Aiemmin osallistuneet ovat myös tervetulleita päivittämään tietojaan. Starttiseminaari on pakollinen osa työterveyshuollon erikoistumisohjelmaa.

Tavoitteena on, että starttiseminaarin myötä erikoistuja on saanut infoa ja tukea omien opintojen käytännön tekemisten suuntaamiseen, tukea työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen opintojen aikana ja mahdollisuuden verkostoitua.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula: leena.ala-mursula(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 21.2.2019 kello 9.15-15.00
 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
 myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 

Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, F212

Ilmoittautuminen 15.2.19 mennessä.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.f

neuvoteluTyöterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset
 • yhteistyö neuvotteluissa
 • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
 • vuorovaikutus
 • neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenve

Kurssin esite, joka sisältää ilmoittautumislinkin.

Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Työturvallisuus on keskeinen osa työterveyttä. Tämän kurssin jälkeen osallistuja tuntee työturvallisuuden perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestelmän. Kurssilla käsitellään alan tietolähteitä, tilastoja ja juridiikkaa. Kurssi valmistaa tavoitteellisten työpaikkaselvitysten tekemniseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kurssiin sisältyy ennakkotehtäviä, lukupiiri ja Skype-lähitapaamisia.

Kurssi valmistuu loppuvuodesta 2018.

Kurssi avautuu maaliskuussa 2019.

Ilmoittautuminen ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi

WikipediaAjan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2019. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

15.5.2019

30.10.2019

Lisätietoa myöhemmin

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Rea Lagerstedt ja Asta Toivonen, Helsingin yliopisto
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssi erikoistuville ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolmena seminaarina vuonna 2019. Seminaarien tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Seminaarit pidetään Helsingissä.

Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Kolmen seminaarin ajankohdat ja aiheet:

 • Etiikan ja juridiikan työpaja I   23.5.2019 klo 12.30-16
 • Etiikan ja juridiikan työpaja II  12.6.2019 klo 12.30-16
 • Etiikan ja juridiikan työpaja III 18.9.2019 klo 12.30-16

  Kurssista saa 9h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

  Lisätietoja:
  Rea Lagerstedt  & Asta Toivonen
  Helsingin yliopisto, (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


  Työterveyshuollon aluetapaaminen pidetään Joensuussa to 23.5.2019 klo 15:00 alkaen

  Ohjelma ja ilmoittautuminen ilmoitetaan myöhemmin.

  Aluetapaaminen on tarkoitettu Joensuun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille, koulutustyöterveysasemien edustajille, ja yleislääkäreille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h). Tapaamisen ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulevat tähän myöhemmin.

  Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  


  Ohjattu verkkokurssi 19.8.-13.12.2019
  Kurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja ja syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset.

  Kurssin suoritustapa: Luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

  Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t

  Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

  Tutustu esitteeseen tästä.

  Ilmoittautuminen kurssille 12.8.2019 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/37E7BC75429B0A4E.par

  Lisätiedot: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

  Ohjattu verkkokoulutus 2.9.-9.12.2019

  Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

  Koulutuksen jälkeen

  • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa

  • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä

  • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista

  • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

  Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä.

  Kurssisuorituksesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

  ESITE

  Ilmoittautuminen kurssille 26.8.2019 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/AE5393D3AC05B073.par

  Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

  Tavoite: Oppia tarvittavat tiedot, taidot ja ajattelutavat, joita tarvitaan, että erikoistuja pystyy onnistuneesti tunnistamaan ja ohjaamaan ammattitautitutkimuksiin niitä tarvitsevat työntekijät. Esimerkkinä käytetään liuotinaivosairautta. 

  Mål: Att lära sig de kunskaper, färdigheter och  tänkesätt som behövs för att kunna identifiera de arbetstagare som behöver yrkessjukdomsundersökningar och remittera dem vidare. Lösningsmedelsjuka används som ett exempel.

  Lisätietoja/ mera info: Heidi Furu & Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
  Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet

  Syksy/ Hösten 2019


  Uusi kurssi tulossa syksylle 2019

  Liiketoimintaosaamista työterveyslääkäreille -kurssin käytyään työterveyslääkäri tuntee peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtäessään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia työterveyslääkäri osaa perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. Yrityselämän johtamisosaamisen perusteisiin keskittyvä kurssi täydentää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja (10-30 op) työterveyslääkäreiden erityistarpeisiin.

  Toteutus sisältää ennakkotehtäviä, lähipäiviä/verkkotapaamisia ja verkko-opiskelua.

  Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit (haetaan): 15 h

  Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

  Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen: katja.ryynanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

  Terveystarkastukset ovat keskeinen osa työterveyshuollon toimintaa. Kurssin tavoitteena on perehtyä ja käydä läpi terveystarkastusten tiedepohjaa, tarkastusten toteutuksen uusia käytäntöjä sekä vuorovaikutuksellisia ja muita tapoja parantaa yksilön ja työpaikan keinoja hallita terveyteen ja työkykyyn vaikuttaviin asioihin.

  Ajankohta: syksy 2019. 

  Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t

  Lisätietoja: Helena Rossi (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
  Helsingin yliopisto, yhteistyössä muiden yliopiston kanssa  Tulossa syksyllä 2019.

  Työterveyslääkäri kohtaa työssään usein unettomuudesta kärsiviä henkilöitä. Unettomuus voi liittyä yksilöllisiin ominaisuuksiin, työhön, sairauksiin tai elintapoihin. Myös sosiaalisilla tekijöillä voi olla vaikutusta. Työterveyslääkäri joutuu arvioimaan työssään uni- ja vireystilahäiriöiden vaikutusta työkykyyn ja suosittelemaan toimenpiteitä, joilla työkykyä tuetaan.

  Kurssin tavoitteet

  Osallistuja osaa arvioida unettomuutta ja päättää hoitolinjoista sekä arvioida unettomuuden vaikutusta työ- ja toimintakykyyn. Osallistuja tunnistaa unettomuuden taustalla mahdollisesti olevat työperäiset syyt ja pystyy suunnittelemaan asianmukaiset työhön kohdistuvat ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Osallistuja osaa arvioida uni- ja vireystilahäiriöiden vaikutuksen työkykyyn ja suositella toimenpiteitä, joilla tuetaan työn kannalta riittävää toimintakykyä.

  Kurssin sisältö

  Kurssilla käydään läpi, mitä on normaali ja poikkeava uni ja vireystila. Kurssi antaa valmiuksia unettomuuden arviointiin, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Työterveyslääkärin tehtäviin kuuluu myös selvittää ja tukea unettomuudesta ja vireystilasta kärsivän työntekijän työkykyä ja työhön paluuta yhteistyössä työpaikan kanssa.

  Yleistä

  Lisätietoja Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)