Tulevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut tulevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat. Suurimpaan osaan koulutuksista on ilmoittautuminen erillisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

Kurssi tarjoaa monipuolisen katsauksen sisäilmatutkimuksen uusimpiin menetelmiin, riskinarviointiin ja riskikommunikaatioon, toksikologiaan, uusiin altistumisen ja vasteenmittausmenetelmiin. Lisäksi käydään läpikeskeisimmät valtiovallan Terveet tilat 2028 - ohjelmasta tavoitteiden ja keinojen osalta. 

Kurssin käytyään erikoistuva pystyy aiempaa paremmin toimimaan sisäilmatyöryhmien lääketieteellisenä asiantuntijana, tuntee uuden asumisterveysasetuksen ja käypä hoito-suosituksen, osaa tulkita mittauspöytäkirjoja ja osaa lukea kriittisesti alan julkaisuja. Kurssiin sisältyy myös ympäristölääketieteellinen näkökulma. 

Kurssiin sisältyy kaksi lähipäivää, käytännön harjoituksia ja mahdollisesti kenttäkäyntejä. 

Lähipäivät järjestetään 5.4. ja 19.4. klo 13-16 Turussa, ICT-talon seminaarihuoneessa B2039 (Joukahaisenkatu 3-5, Turku)

Ilmoittaudu kurssille 15.3.2018 mennessä lähettämällä sähköpostia Katariina Husmanille (katariina.husman(at)utu.fi)

Kurssista on mahdollista saada 15 h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 

neuvoteluTyöterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset
 • yhteistyö neuvotteluissa
 • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
 • vuorovaikutus
 • neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenve

Ilmoittautuminen https://elomake.uef.fi/lomakkeet/18550/lomake.html

Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 10.4.18 kello 9.00-15.00 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.

Ilmoittautuminen

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20622/lomake.html 27.3.2018 mennessä.

Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, F212

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 10.4.18 alkaen

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20623/lomake.html 27.3.2018 mennessä.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen starttiseminaari, Oulun yliopisto

Aika: torstaina 12.4.2018 klo 8.30-15
Paikka: Oulun yliopisto, LTK päärakennus Kieppi, Aapistie 5A, Oulu, Neuvotteluhuone 105A, 1.krs.

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen, ja tervetulleita ovat myös koulutuspaikkojen vastuuhenkilöt. Aiemmin osallistuneet ovat myös tervetulleita päivittämään tietojaan. Starttiseminaari on pakollinen osa työterveyshuollon erikoistumisohjelmaa.

Tavoitteena on, että starttiseminaarin myötä erikoistuja on saanut infoa ja tukea omien opintojen käytännön tekemisten suuntaamiseen, tukea työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen opintojen aikana ja mahdollisuuden verkostoitua.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula: leena.ala-mursula(at)oulu.fi

Työterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen -kurssi antaa yleiskuvan siitä, mitä sisäilmaongelmissa voi tulla vastaan. Kurssi on käytännön läheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon arjen työssä. Kurssi järjestetään päivän mittaisena lähiopetuksena, mutta sitä on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta.

Kurssin läpikäytyään työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tuntee muun muassa:

 • keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden
 • työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa
 • yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät ja niiden tulosten tulkinnan pääkohdat
 • sisäilmaongelmien vaaranarvioinnin toteutuksen
 • sisäilmaryhmän toimintamallin
 • oman roolinsa moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Ajankohta: 19.4.2018
Paikka: Helsingissä

Ilmoittautuminen 5.4.2018 mennessä osoitteessa:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85249/lomake.html

Osallistuminen mahdollista myös Skype for business -yhteydellä (ohjeet lähetetään ilmoittautuneille).

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6 t

Lisätietoja: Kari Reijula (kari.reijula (at) helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Verkossa 23.4.-30.6.2018

Lähipäivät:
8.5. Helsingissä Biomedicum 1 Kokoushuone 3 (pohjakerros, Haartmaninkatu 8)
5.6. Helsingissä  Biomedicum 1 Kokoushuone 8-9 (pohjakerros, Haartmaninkatu 8)
Osallistuminen myös mahdollista Skype for business -yhteyden kautta

Lisätietoja: Helena Rossi, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työn riskien ja kuormitustekijöiden tunnistaminen, terveydellisen merkityksen arviointi, toimenpiteiden priorisointi ja seuranta sekä vaikutusten arviointi luovat perustan työterveyshuollon ja asiakasorganisaation yhteistyölle.

Kurssin tavoitteet: Kurssin jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa perustyöpaikkaselvityksen yhdessä yrityksen kanssa niin, että se tukee yrityksen työturvallisuustoimintaa ja ohjaa työterveyshuollon toteuttamista. Oleellinen osa kurssia on myös riskinarviointiprosessiin perehtyminen.  

Ilmoittatutuminen 5.4.mennessä osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85636/lomake.html

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä on 15 tuntia.

Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2018. Seminaarit järjestetään 4-5 kertaa lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

Ajankohta: 16.5. ja 31.10.2018 klo 14-19
Paikka: Helsinki

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi)


Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssi erikoistuville ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolmena seminaarina vuonna 2018. Seminaarien tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Seminaarit pidetään Helsingissä.

Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Kolmen seminaarin ajankohdat ja aiheet:

 • ke 23.5.2018 klo 12.30-16 Eettisten ongelmien tunnistaminen, asiantuntijavieraana yliopistolehtori Pekka Louhiala  (Biomedicum 1, Haartmaninkatu 8, Kokoushuone 1, P-kerros)
 • to 13.9.2018 klo 12.30-16.00 Eettis-juridiset haasteet ja tietosuoja, asiantuntijavieraina Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK ja Jan asiantuntijalääkäri Jan Schugk, EK (paikka vielä avoinna)
 • to 11.10. klo 12.30-16.00 Työkyvyn arviointiin ja tukemiseen liittyvät eettiset haasteet, kliininen opettaja Rea Lagerstedt ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (paikka vielä avoinna)

Ilmoittautumiset e-lomakkeella 8.5. mennessä

Kurssista saa 9h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätietoja:
Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto


20.8.-21.12.2018 intensiivikurssi verkossa
Tällä ohjatulla verkkokurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja. Kurssilla syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointi ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset.

Kurssin suoritustapa: Luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/6A9A526367318BB4.par

Lisätiedot: Soile Seppänen soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 1.11.2017. Starttiseminaaria seuraavalla Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja

Mari Aallolle email mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta. Kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Tulossa syksyllä 2018

Lisätietoja: Heidi Furu, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tulossa syksyllä 2018.

Lisätietoja Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Uusi kurssi tulossa vuonna 2018

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen             

terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa

 • tunnistat asiakkaan tarvitseman monialaisen verkoston työllistymiskyvyn tukemiseksi ja osaat toimia siinä työterveyden asiantuntijana

 • osaat varautua myös työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa henkilöstön työllistymiskyvyn tukemiseen

Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä

asiantuntija-alustuksia sekä käytännönläheisiä oppimistehtäviä, jotka voit suorittaa joustavasti

oman aikataulusi puitteissa.

Ilmoittautuminen kurssille avataan myöhemmin.

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula, leena.ala-mursula@oulu.fi