Tulevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut tulevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat. Suurimpaan osaan koulutuksista on ilmoittautuminen erillisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

20.8.-21.12.2018 Syksyn intensiivikurssi verkossa
Tällä ohjatulla verkkokurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja. Kurssilla syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset.

Kurssin suoritustapa: Luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Tutustu esitteeseen tästä.

Ilmoittautuminen 13.8.2018 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/6A9A526367318BB4.par

Lisätiedot: Soile Seppänen soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Verkkokurssilla opiskellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta käsin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, sairauksien esiintyvyyden mittaluvut,
epidemiologian tutkimustyypit, syy-yhteyden arviointia sekä tutkimuksen tulkintaa ja virhelähteitä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9 asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.


Ilmoittautuminen 24.8.2018 viimeistään.

Lisätietoja  maaria.karento-hanninen @uta.fi.


Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi tästä kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen viimeistään 25.8.18.

Lisätietoja tarja.salminen@uta.fi

Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset 

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista  Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen viimeistään 25.8.18.

Lisätietoja teija.mertimo @uta.fi.


vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 5.9.2018. Ohjelma linkitetään tänne viimeistään elokuussa. Starttiseminaarin jatkona alkaa Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi, joka kestää 31.10.2018 saakka. Kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja

Mari Aallolle email mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta. Kurssin suorittamisesta saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Starttiseminaari: Perjantai 21.9.2018 klo 8.30–16

Tarkempi ohjelma tulossa

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 21.9. alkaen

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2018

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (eva.helaskoski (at) ttl.fi).

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen starttiseminaari, Oulu 21.9.2018

Aika:perjantaina 21.9.2018 klo 8.15-15.30

Paikka: Oulun yliopisto, LTK päärakennus Kieppi, Aapistie 5A, 90220 Oulu

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen, ja tervetulleita ovat myös koulutuspaikkojen vastuuhenkilöt. Aiemmin osallistuneet ovat myös tervetulleita päivittämään tietojaan. Starttiseminaari on pakollinen osa työterveyshuollon erikoistumisohjelmaa.

Tavoitteena on, että starttiseminaarin myötä erikoistuja on saanut infoa ja tukea omien opintojen käytännön tekemisten suuntaamiseen, tukea työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen opintojen aikana ja mahdollisuuden verkostoitua.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki

Ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä.

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula: leena.ala-mursula(at)oulu.fi

Starttiseminaari 11.10.18 kello 9.00-15.00 Tampereella
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.

Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo Ylpön katu 34,
Arvo-rakennus, luentosali A308.

Ilmoittautuminen starttipäivään viimeistään 4.10.18.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 11.10.18 alkaen

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen verkkokurssille  viimeistään 4.10.18.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi


Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2018. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

31.10.2018 klo 14-19
Paikka: Helsinki

Lisätietoja myöhemmin

16.5. Alustava ohjelma

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Itä-Suomen yliopisto järjestää 1.11.2018 kumppanuuskoulutuksen kaikille työterveyshuoltoon, yleislääketieteeseen ja geriatriaan erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen.

Koulutuksen paikasta, ohjelmasta ja ilmoittautumisesta tulee lisätietoja tänne myöhemmin.

Työterveyshuollon aluetapaaminen Kuopiossa syksyllä 2018. 

Aluetapaaminen on tarkoitettu Kuopion alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Tapaamisen ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulevat tähän myöhemmin.

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Työterveyshuollon aluetapaaminen pidetään Mikkelissä syksyllä 2018. 

Tilaisuus järjestetään Etelä-Savon Työterveys Oy:n tiloissa, Maaherrankatu 13.

Aluetapaaminen on tarkoitettu Mikkelin alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Tapaamisen ohjelma ja ilmoittatuminen tulevat tänne myöhemmin.

Ohjelmaan liittyvät lisätiedot/tiedustelut jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.

Paikallinen yhteyshenkilö on Pirkko Valtola

TERVETULOA!

Tulossa syksyllä 2018

Lisätietoja: Helena Rossi, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Uusi kurssi vuonna 2018!

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

Koulutuksen jälkeen

  • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa

  • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä

  • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista

  • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Kurssi kuuluu lokikirjan osa-alueisiin: Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää

  • Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää
  • TTH ja TS lainsäädännöllinen tausta
  • Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
  • Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä
  • Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito
Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä oppimistehtäviä. Kurssin suorittaminen vaatii 15-20 tunnin työskentelyn kurssijakson aikana.

Kurssin suorittamisesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/BD00F3618DEDEB33.par

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula, leena.ala-mursula@oulu.fi

Tulossa syksyllä 2018.

Lisätietoja Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)