Tulevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut tulevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat. Suurimpaan osaan koulutuksista on ilmoittautuminen erillisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

Verkkokurssilla opetellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta käsin.
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, sairauksien esiintyvyyden mittaluvut,
epidemiologian tutkimustyypit, syy-yhteyden arviointia sekä tutkimuksen tulkintaa ja virhelähteitä.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Kurssin aikataulu: 4.9.-15.12.2017 

Ilmoittautuminen https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19381/lomake.html viimeistään 25.8.2017 mennessä.

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä sähköpostilla virpi.liukkonen(at)uta.fi.


Työterveyslääkärin lakipakki 1 -Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset 

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on avata työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja
painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.
Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia.

 

Kurssin aikataulu: 4.9.-15.12.2017

Ilmoittautuminen https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19382/lomake.html  viimeistään  25.8.2017.


Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä sähköpostilla virpi.liukkonen(at)uta.fi.


Starttiseminaari pidetään 22.9.2017 klo 8.30-16.00, Videokulmassa (1. krs.), Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1D, Helsinki

Tth-es -verkkokurssi 22.9.-30.11.2017

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen viimeistään 8.9.

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (eva.helaskoski (at) ttl.fi).

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan TTH-ryhmä järjestää neljä kertaa vuodessa työterveyshuollon ja työlääketieteen seminaarit kaikille jatko-opiskelijoille, alan tutkijoille, tutkimuksesta kiinnostuneille työterveyshuollon erikoislääkäreille ja erikoistujille.

Kaksituntisessa seminaarissa esitellään käynnissä olevia tai suunnitteluvaiheessa olevia tutkimuksia, keskustellaan aiheista ja ideoidaan uusia tutkimuksia sekä kehitetään osallistujien tutkimustaitoja. Lisäksi voidaan käsitellä Journal Club-tyyppisesti tieteellinen artikkeli, joka jaetaan viikkoa ennen ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ohjelmasta ilmoitetaan TTH-virtuaaliyliopiston sivuilla  https://moodle.tthvyo.fi/ sekä syksystä alkaen myös
TAY:n TTH-ryhmän sivuilla http://www.uta.fi/med/tutkimus/tutkimusryhmat/tyoterveyshuolto.html .

Seminaarit järjestetään Kaupin kampuksella ARVOn tiloissa.

Lukuvuoden 2017 seminaarit

 • 27.9.2017 ke klo 13-15, ohjelma avoin,
  - esittäjäilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostilla: virpi.liukkonen @ uta.fi

 • 13.12.2017 ke klo 13-15, ohjelma avoin,
  - esittäjä ilmoittautumisia otetaan vastaan sähköpostilla: virpi.liukkonen @ uta.fi

Ennakkoilmoittautuminen (sähköisesti eLomakkeella) on erittäin suositeltavaa mm. seminaarien toteutuksen  ja käytännön järjestelyn vuoksi jokaiseen seminaariin erikseen.

Tiedustelut ja yhteydenotot: virpi.liukkonen @ uta.fi

Lämpimästi tervetuloa!

TAY-TTH-tiimi


Työpajana toteutettavan kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa tunnistaa erilaisia työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita sekä käsitellä niitä rakentavalla tavalla. Osallistuja tunnistaa työterveyshuollon eettiset toimintaperiaatteet ja eettistä päätöksen tekoa vaativia tilanteita työssään, tuntee työterveyshuollon erikoislääkärin toimintaa ohjaavat eettiset suositukset ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä päätöksenteossa, ja näin ollen tuntee keinoja käsitellä eettisesti haastavia tilanteita omassa työssään.

Koulutus toteutetaan työpajoina, joihin kuuluu asiantuntija-alustuksia sekä aktiivisia ryhmätyöskentelyosuuksia.

Seuraava työpaja pidetään Helsingissä 5.10. klo 12.30-15.30

Koulutus on tarkoitettu erikoistujille ja kouluttajalääkäreille.

Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Lisätietoja:
Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi)
Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto


Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 10.10.2017 kello 9.00-15.00 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin
starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.

Ilmoittautuminen strattiseminaariin
https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19383/lomake.html
viimeistään 26.9.2017.


Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä
laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen verkkokurssille https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19384/lomake.html .


Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Seminaarin kohderyhmänä ovat erikoistumisen loppuvaiheessa olevat erikoistujat. Seminaarin tarkoituksena on antaa tukea ja käytännön neuvoja jo pidempään opiskelleille erikoistumisen loppuun saattamiseksi. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki erikoistujat sekä kouluttajat.

Helsingissä 27.10.2017 klo 12-16

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2017.

Lisätietoja tilaisuudesta saa Eva Helaskoskelta: eva.helaskoski (at) ttl.fi


vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 1.11.2017. Starttiseminaaria seuraavalla Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja

Mari Aallolle email mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta. Kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Oulun yliopistoAika: 8.11.2017 klo 8.30-15
Paikka: Oulun yliopisto, LTK päärakennus Kieppi, Aapistie 5A, Oulu, Neuvotteluhuone 103A, 1.krs.

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen, ja tervetulleita ovat myös koulutuspaikkojen vastuuhenkilöt. Aiemmin osallistuneet ovat myös tervetulleita päivittämään tietojaan. Starttiseminaari on pakollinen osa työterveyshuollon erikoistumisohjelmaa.

Tavoitteena on, että starttiseminaarin myötä erikoistuja on saanut infoa ja tukea omien opintojen käytännön tekemisten suuntaamiseen, tukea työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen opintojen aikana ja mahdollisuuden verkostoitua.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki tulevat tänne myöhemmin syksyllä

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula (leena.ala-mursula(at)oulu.fi)

Ajan hermolla -seminaarit käynnistettiin keväällä 2017. Seminaarit järjestetään muutaman kerran lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

Seuraavan kerran Helsingissä 1.11.2017 HUOM! Muutos ajankohdassa!!!

Lisätietoja: Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi) ja Asta Toivonen (asta.toivonen@helsinki.fi)


sisäilmaTyöterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen -kurssi antaa yleiskuvan siitä, mitä sisäilmaongelmissa voi tulla vastaan. Kurssi on käytännön läheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon arjen työssä. Kurssi järjestetään päivän mittaisena lähiopetuksena, mutta sitä on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta.

Kurssin läpikäytyään työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tuntee muun muassa:

 • keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden
 • työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa
 • yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät ja niiden tulosten tulkinnan pääkohdat
 • sisäilmaongelmien vaaranarvioinnin toteutuksen
 • sisäilmaryhmän toimintamallin
 • oman roolinsa moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Ajankohta: 9.11.2017 klo 9-16

Paikka: Biomedicum, kokoushuone seminaarhuone 1-2, pohjakerros (Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki)
Osallistuminen mahdollista myös Skype for business -yhteydellä (ohjeet lähetetään ilmoittautuneille).

Ilmoittautuminen viimeistään 25.10.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6 t

Lisätietoja: Kari Reijula (kari.reijula (at) helsinki.fi), Helsingin yliopisto