Tulevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut tulevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat. Suurimpaan osaan koulutuksista on ilmoittautuminen erillisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan TTH-ryhmä järjestää neljä kertaa vuodessa työterveyshuollon ja työlääketieteen seminaarit kaikille jatko-opiskelijoille, alan tutkijoille, tutkimuksesta kiinnostuneille työterveyshuollon erikoislääkäreille ja erikoistujille.

Kaksituntisessa seminaarissa esitellään käynnissä olevia tai suunnitteluvaiheessa olevia tutkimuksia, keskustellaan aiheista ja ideoidaan uusia tutkimuksia sekä kehitetään osallistujien tutkimustaitoja. Lisäksi voidaan käsitellä Journal Club-tyyppisesti tieteellinen artikkeli, joka jaetaan viikkoa ennen ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ohjelmasta ilmoitetaan TTH-virtuaaliyliopistonsivuilla https://moodle.tthvyo.fi/ .

Seminaarit järjestetään Kaupin kampuksella ARVOn tiloissa.

SYKSYN 2017 seminaarit

27.9.2017 ke klo 13-15;

- Minna Pihlajamäki: Ympäristöherkkyyden esiintyvyys

- Hanna Vertanen-Greisin: Sisäilma ja opettajien kurkun käheys

Ennakkoilmoittautuminen (sähköisesti eLomakkeella) on erittäin suositeltavaa mm. seminaarien toteutuksen  ja käytännön järjestelyn vuoksi jokaiseen seminaariin erikseen.

Tiedustelut ja yhteydenotot: virpi.liukkonen @ uta.fi

Lämpimästi tervetuloa!

TAY-TTH-tiimi

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa.

Kurssi on kokonaan verkko-ympärisössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä, jotka voit toteuttaa joustavasti oman aikataulusi puitteissa. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautumiset 12.1.2018 mennessä

Lisätietoja: Soile Seppänen (soile.seppanen(at)oulu.fi)

Kurssin tavoitteena on hahmottaa, mitä taloudellisia vaikutuksia työterveyshuoltoon liittyy.

Taloustietoa työterveyslääkärille -verkkokurssilla käsittelemme perusteita, mm. seuraavia asioita:

 • Työhyvinvointitoiminnan taloudelliset vaikutukset
 • Työterveyshuollon rahoitus 
 • Työterveyshuoltotoiminnan KELA korvauksiin liittyvät talousasiat
 • Sairauspoissaolojen ja sairaana työssäolon kustannukset
 • Työkyvyttömyyseläköitymisen talousvaikutukset yritykselle ja työntekijälle itselleen
 • Työtapaturmien ja ammattitautien kustannukset


Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin  9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Taloustietoa työterveyslääkärille -kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Kurssin aikataulu: 5.2.-31.5.2018

Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.18  https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20527/lomake.html

Lisätiedot: tarja.salminen @ uta.fi


Työterveyshuollon lakipakki 2

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait.Tässä työterveyshuollon lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

 

Kurssin aikataulu: 5.2.-31.5.2018

Ilmoittautuminen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20521/lomake.html

Ilmoittautuminen 18.1.2018 mennessä

Lisätiedot: teija.mertimo(at)uta.fi


vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa  7.2.2018. Starttiseminaaria seuraavalla Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja

Mari Aallolle email mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta. Kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Starttiseminaari: Perjantai 9.2.2018 klo 8.30–16, Työterveyslaitos, kokoustila Kilo (Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki)

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 9.2.-8.4.2017

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautumiset e-lomakkeella viimeistään 25.1.2018

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (eva.helaskoski (at) ttl.fi).

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus, on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

Verkkokurssi 12.2.-15.4.2018

Lisätietoja: Lena Selänne, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


neuvoteluTyöterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset
 • yhteistyö neuvotteluissa
 • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
 • vuorovaikutus
 • neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenve

Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Työterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen -kurssi antaa yleiskuvan siitä, mitä sisäilmaongelmissa voi tulla vastaan. Kurssi on käytännön läheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon arjen työssä. Kurssi järjestetään päivän mittaisena lähiopetuksena, mutta sitä on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta.

Kurssin läpikäytyään työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tuntee muun muassa:

 • keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden
 • työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa
 • yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät ja niiden tulosten tulkinnan pääkohdat
 • sisäilmaongelmien vaaranarvioinnin toteutuksen
 • sisäilmaryhmän toimintamallin
 • oman roolinsa moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Ajankohta: 19.4.2018
Paikka: Helsingissä

Ilmoittautuminen 5.4.2018 mennessä osoitteessa:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85249/lomake.html

Osallistuminen mahdollista myös Skype for business -yhteydellä (ohjeet lähetetään ilmoittautuneille).

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6 t

Lisätietoja: Kari Reijula (kari.reijula (at) helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Verkossa 23.4.-30.6.2018

Lähipäivät: 8.5. ja 5.6.2018 Helsingissä

Lisätietoja: Timo Leino, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työn riskien ja kuormitustekijöiden tunnistaminen, terveydellisen merkityksen arviointi, toimenpiteiden priorisointi ja seuranta sekä vaikutusten arviointi luovat perustan työterveyshuollon ja asiakasorganisaation yhteistyölle.

Kurssin tavoitteet: Kurssin jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa perustyöpaikkaselvitys yhdessä yrityksen kanssa niin, että se tukee yrityksen työturvallisuustoimintaa ja ohjaa työterveyshuollon toteuttamista. Oleellinen osa kurssia on myös riskinarviointiprosessiin perehtyminen.  

Ilmoittatutuminen 5.4.mennessä ositteessa:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85401/lomake.html

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä on 15 tuntia.


Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2018. Seminaarit järjestetään 4-5 kertaa lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

Ajankohta: 16.5. ja 31.10.2018 klo 14-19
Paikka: Helsinki

Lisätiedot: Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi)


Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -työpajat erikoistuville ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolme kertaa vuonna 2018. Työpajojen tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa.

Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Ajankohta: keväällä 23.5.2018 klo 12.30-16, syksyllä kaksi kertaa (aika ilmoitetaan myöhemmin)
Paikka: Helsinki

Lisätietoja:
Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi)
Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto


Tulossa syksyllä 2018

Lisätietoja: Timo Leino, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

En kurs i företagshälsovårdsprocesser för dem som använder svenska i sitt arbete inom företagshälsovården och vill utveckla sina praktiska språkfärdigheter. Kursen riktar sig till både finsk- och svenskspråkiga specialicerande företagshälsovårdsläkare och deras handledare. Målet med kursen är att genom att studera två centrala processer inom företagshälsovården på svenska även få färdigheter att arbeta på svenska. Vi övar oss på olika samarbetssituationer med företagsrepresentanter och enskilda klienter både i skriftlig och muntlig form.

Työterveysyhteistyötä tehdään myös ruotsinkielellä. Kurssilla käydään läpi tavallisimmat työterveysyhteistyön käytännön prosessien tilanteet ruotsiksi. Kurssi on tarkoitettu sekä ruotsia työssään käyttäville erikoistuville, jotka tekevät yhteistyötä ruotsinkielisten yritysten edustajien ja työntekijöiden kanssa. Kurssi sisältää kaksi lähipäivää ja verkossa olevia materiaaleja ja tehtäviä.

Tulossa syksyllä 2018

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t.

Lisätietoa: Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi)


Tulossa syksyllä 2018.

Lisätietoja Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi)

vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 1.11.2017. Starttiseminaaria seuraavalla Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja

Mari Aallolle email mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta. Kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi