Tulevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut tulevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat. Suurimpaan osaan koulutuksista on ilmoittautuminen erillisen lomakkeen kautta tai sähköpostitse. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssi erikoistuville ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolmena seminaarina vuonna 2019. Seminaarien tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Seminaarit pidetään Helsingissä.

Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Kolmen seminaarin ajankohdat ja aiheet:

Etiikan ja juridiikan työpaja I 23.5.2019 klo 12-16 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen

 • Kollegiaalisuus ja etiikka – ongelmatilanteiden tunnistaminen, varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto
 • Tietosuoja – Työterveysyhteistyö ja työterveyslääkärin rooli, asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK
Etiikan ja juridiikan työpaja II  12.6.2019 klo 12-16 Huumausaineet työelämässä ja eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen
 • Huumausaineet työelämässä ja työntekijän näkökulma, Riitta Työläjärvi sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK
 • Huumetestaukset työelämässä- Mitä lait ja asetukset sanovat, asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK
Etiikan ja juridiikan työpaja III 18.9.2019 klo 12-16 Työkyvyn arviointi ja tuki –prosessiin liittyvät työterveyslääkärin eettis-juridiset haasteet
 • Tapauksia ja tietoiskuja. Asiantuntijoina Auli Rytivaara, EK, ja Riitta Työläjärvi, STTK sekä Jan Schugk, ylilääkäri Varma

  Kurssista saa 9h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

  Ilmoittautuminen päättyi 8.5.

  Kurssi on täynnä, mahdollisia peruutuspaikkoja voit tiedustella Maarit Malinilta 

  Lisätietoja:
  Rea Lagerstedt  & Maarit Malin
  Helsingin yliopisto, (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

  Työterveyshuollon aluetapaaminen Jyväskylässä 28.5.2019 klo 12:00-15:30. Tilaisuus järjestetään Työterveys Laineen tiloissa, Hannikaisenkatu 11-13.

  Aluetapaaminen on tarkoitettu Jyväskylän alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

  Ohjelma Ilmoittautuminen sähköpostitse sirpa.astikainen(at)jkl.fi 

  Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  

  Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari  11.6.19 kello 9.15-15.00 työterveyshuollon
   erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja myös niille,
   jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

  Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.

  Ilmoittautuminen 29.5.2019 mennessä.

  Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, luentosali A308

  Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi


  Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus, on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

  Verkkokurssi 15.8.-9.10.

  Ilmoittautuminen ilmoitetaan myöhemmin

  Kurssista saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

  Lisätietoja: Lena Selänne, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

  Ohjattu verkkokurssi 19.8.-13.12.2019
  Kurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja ja syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset.

  Kurssin suoritustapa: Luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

  Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t

  Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

  Tutustu esitteeseen tästä.

  Ilmoittautuminen kurssille 12.8.2019 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/37E7BC75429B0A4E.par

  Lisätiedot: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

  vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 21.8.2019.

  Tilaisuuden ohjelma tulee tänne vielä ennen kesälomien alkua.

  Starttiseminaarin jatkona alkaa Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi. Kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

  Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja Mari Aallolle, email: mari.aalto(at)uef.fi

  Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta, ja hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista. Kurssin suorittamisesta saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

  Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

  Verkkokurssilla opiskellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta käsin.

  Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, sairauksien esiintyvyyden mittaluvut, epidemiologian tutkimustyypit, syy-yhteyden arviointia sekä tutkimuksen tulkintaa ja virhelähteitä. 

  Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9 asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

  Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.


  Ilmoittautuminen https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23471/lomake.html viimeistään 26.8.2019.

  Lisätietoja  riitta.luoto @tuni.fi


  Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta.

  Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

  Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

  Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

  Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi tästä kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

  Ilmoittautuminen  https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23473/lomake.html 26.8.2019 viimeistään.

  Lisätietoja maaria.karento-hanninen @tuni.fi

  Ohjattu verkkokoulutus 2.9.-9.12.2019

  Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

  Koulutuksen jälkeen

  • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa

  • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä

  • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista

  • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

  Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä.

  Kurssisuorituksesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

  ESITE

  Ilmoittautuminen kurssille 26.8.2019 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/AE5393D3AC05B073.par

  Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

  Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset 

  Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

  Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

  Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

  Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää

  Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista  Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

  Ilmoittautuminen https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/23472/lomake.html viimeistään 26.8.2019.

  Lisätietoja tarja.salminen @tuni.fi

  tutkijaTutkijataitokoulutuksen kohderyhmänä on tutkimuksesta kiinnostuneet tai sitä jo tekevät työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit, kouluttajat ja muut tutkijat.

  Tavoitteena on antaa osallistujille tutkimuksen tekemisen perusvalmiuksia sekä luoda aloitteleville ja kokeneemmille tutkijoille, vertaistuen ja verkostoitumisen mahdollisuus.

  Kurssi toteutetaan interaktiivisesti asiantuntija-alustuksin, sekä tutoroiden. Tapaamme kevät- ja syyslukukausien aikana kuukausittain Helsingin Meilahdessa.Tapaamisiin voi osallistua myös verkkovälitteisesti.

  Kurssista on mahdollisuus saada teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja erikoistumiskoulutukseen.

  Syksyn 2019 päivämäärät:
  5.9. klo 14.00-16.30
  10.10. klo 14.00-16.30 
  7.11. klo 14.00-16.30
  12.12. klo 14.00-16.30

  Lisätietoja ja ohjelma

  Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
  (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


  Starttiseminaari: Perjantai 13.9.2019 klo 8.30–16 Helsingissä

  Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 13.9. alkaen

  Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

  Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

  Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

  Ilmoittautuminen ilmoitetaan myöhemmin

  Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@ttl.fi), Helsingin yliopisto

  Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2019. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

  Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

  Syksyn Ajan hermolla 30.10.2019 Helsingissä

  Lisätiedot: Kari Reijula ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
  (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


  Irti tupakastaKurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee tupakkavieroituksen nykytilanteen ja keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä moniammatillisena yhteistyönä potilaan ohjaamisessa hiljattain uudistuneen Käypä hoito-suositusten mukaisesti.

  Kurssilla opiskellaan, miten työterveysyhteistyönä toteutat moniammatillisesti asiantuntijaroolista käsin savuttomuuskampanjoita ja -hankkeita työpaikkojen kanssa, ja kuinka ne suunnitellaan esimerkiksi toimintasuunnitelmaan.

  Käytännönläheisen kurssin jälkeen osallistuja tuntee viimeisimmät tupakkatrendit ja niiden erilaiset vaikuttavat hoitomuodot. Opiskelija ymmärtää erilaisiin leikkauksiin sisältyvät riskit tupakoivien kohdalla ja osaa käynnistää työpaikalla moniammatillisen potilaan tukemisen hyvissä ajoin ennen suunniteltua operaatiota HUS:n Tupakoimattomana leikkaukseen (TupLei) mallin mukaisesti. Osallistuja saa käytännön työkaluja potilaan ohjaamiseen dialogisesti valmentavan ja motivoivan keskustelun periaatteiden mukaisesti, joita voi soveltaa myös muissa elintapaohjauksessa. 

  Kurssi on suunnattu erikoistuville ja kouluttajalääkäreille.

  Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

  Helsingissä, mahdollisuus osallistua etänä 6.11. 2019 klo 12.30-16-00
  Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 3 t.

  Lisätietoja: Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

  Seminaaritapahtuman www-sivut: http://valtakunnallinenseminaari.tthvyo.fi/


  Itä-Suomen yliopisto järjestää marraskuussa 2019 kumppanuuskoulutuksen kaikille työterveyshuoltoon, yleislääketieteeseen ja geriatriaan erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen.

  Koulutuksen aihe, ohjelma ja ilmoittatumistiedot tulevat tänne viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

  Lisätiedot:

  kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi


  Työterveyshuollon aluetapaaminen järjestetään syksyllä  2019 Kuopiossa. Ohjelma ja ilmoittautumistiedot tulevat tänne viimeistään elokuun loppuun mennessä.

  Aluetapaaminen on tarkoitettu Kuopion alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

  Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

  Työterveyshuollon aluetapaaminen pidetään

  Mikkelissä syksyllä 2019.

  Tilaisuus järjestetään Etelä-Savon Työterveys Oy:n tiloissa, Maaherrankatu 13.

  Aluetapaaminen on tarkoitettu Mikkelin alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

  Tapaamisen ohjelma ja ilmoittatumistiedot tulevat tänne viimeistään elokuun loppuun mennessä.

  Ohjelmaan liittyvät lisätiedot/tiedustelut jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.

  Paikallinen yhteyshenkilö on Pirkko Valtola

  TERVETULOA!

  Uusi kurssi tulossa syksylle 2019

  Liiketoimintaosaamista työterveyslääkäreille -kurssin käytyään työterveyslääkäri tuntee peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtäessään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia työterveyslääkäri osaa perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. Yrityselämän johtamisosaamisen perusteisiin keskittyvä kurssi täydentää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja (10-30 op) työterveyslääkäreiden erityistarpeisiin.

  Toteutus sisältää ennakkotehtäviä, lähipäiviä/verkkotapaamisia ja verkko-opiskelua.

  Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit (haetaan): 15 h

  Ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

  Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen: katja.ryynanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

  Työturvallisuus on keskeinen osa työterveyttä. Tämän kurssin jälkeen osallistuja tuntee työturvallisuuden perusteet, tavoitteet ja palvelujärjestelmän. Kurssilla käsitellään alan tietolähteitä, tilastoja ja juridiikkaa. Kurssi valmistaa tavoitteellisten työpaikkaselvitysten tekemniseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Kurssiin sisältyy ennakkotehtäviä, lukupiiri ja Skype-lähitapaamisia.

  Kurssi valmistuu syksyllä 2019.

  Ilmoittautuminen ilmoitetaan myöhemmin.

  Lisätiedot kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen@uef.fi