Meneillään olevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut meneillään olevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat aakkosjärjestyksessä. Suurimpaan osaan koulutuksista on ollut ilmoittautuminen ja kurssin vetäjät ovat ilmoittaneet miten kurssille pääsee. Jos haluat mukaan kurssille myöhemmin, ota yhteyttä kurssin vetäjään. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

Hjälp med Search courses

Wikipedia

Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2019. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.


15.5.2019 klo 13.30-18.30  Viesti viisaasti työterveyslääkärinä 

Mitä teet, jos joudut antamaan julkisuuteen lausunnon työpaikan olosuhteiden terveydellisestä merkityksestä, jossa oikeasti on vakava vaara tai muuten vaikea tilanne? Miten valmistaudut kohtaamaan lehdistön edustajia lääkäriasiantuntijana? Entä kuinka toimit tilanteissa, joissa edustamasi tutkimustieto kohtaa populistisen vaihtoehtotiedon, jota monet tuntuvat kannattavan? Miten voit välttää tarpeettoman huolen syntymistä kuulijoissa lausuntoasi antaessa?

Mitä muuta haluaisit kysyä kokeneilta ammattilaisilta? Laadi kysymyksiä ja lähetä ne meille ilmoittautumisesi yhteydessä.

Asiantuntijat:

Keuhkosairauksien dosentti Paula Rytilä,  Helsingin Sanomien pitkäaikainen toimittaja Unto Hämäläinen sekä Lääkärilehden tuttu päätoimittaja ja syöpätautien dosentti Päivi Hietanen

Paikka: Radisson Royal Blu osoitteessa: Runeberginkatu 2

Ilmoittautuminen päätyi 23.4. Mukaan mahtuu ensimmäiset 60. 

Ohjelma

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Syksyn Ajan hermolla 30.10.2019

Lisätiedot: Kari Reijula ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssi erikoistuville ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolmena seminaarina vuonna 2019. Seminaarien tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Seminaarit pidetään Helsingissä.

Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Kolmen seminaarin ajankohdat ja aiheet:

Etiikan ja juridiikan työpaja I 23.5.2019 klo 12-16 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen

 • Kollegiaalisuus ja etiikka – ongelmatilanteiden tunnistaminen, varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto
 • Tietosuoja – Työterveysyhteistyö ja työterveyslääkärin rooli, asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK
Etiikan ja juridiikan työpaja II  12.6.2019 klo 12-16 Huumausaineet työelämässä ja eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen
 • Huumausaineet työelämässä ja työntekijän näkökulma, Riitta Työläjärvi sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK
 • Huumetestaukset työelämässä- Mitä lait ja asetukset sanovat, asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK
Etiikan ja juridiikan työpaja III 18.9.2019 klo 12-16 Työkyvyn arviointi ja tuki –prosessiin liittyvät työterveyslääkärin eettis-juridiset haasteet
 • Tapauksia ja tietoiskuja. Asiantuntijoina Auli Rytivaara, EK, ja Riitta Työläjärvi, STTK sekä Jan Schugk, ylilääkäri Varma

  Kurssista saa 9h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

  Ilmoittautuminen päättyi 8.5.

  Kurssi on täynnä, mahdollisia peruutuspaikkoja voit tiedustella Maarit Malinilta 

  Lisätietoja:
  Rea Lagerstedt  & Maarit Malin
  Helsingin yliopisto, (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

  Kurssi antaa yleiskuvan siitä, miten työterveyslääkäri toimii sisäilmaongelmissa. Hiljattain julkaistu Käypä hoito suositus kosteus- ja homevaurioihin liittyen sekä TTL:n julkaisema sisäilmasta oireilevan työntekijän tutkimusohje käydään pääkohdittain läpi koulutuksen aikana. Kurssi on käytännön läheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon työssä. Kurssi järjestetään päivän mittaisena lähiopetuksena ja sen läpikäytyään työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tuntee muun muassa: keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden, työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä hyvän käytännön sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamisessa.

  Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6 t

  AIKA: 14.5. klo 9-16

  PAIKKA: Siltavuorenpenger 3 A Athena, sali 302  

  Ilmoittautuminen on päättynyt 30.4.

  Ohjelma 

  Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
  Helsingin yliopisto

  Starttiseminaari: Perjantai 1.2.2019 klo 8.30–16 Helsingissä

  Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 1.2. alkaen

  Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

  Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

  Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

  Ilmoittautumisaikaa jatkettu, ilmoittauduthan viimeistään 24.1.2019 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94237/lomake.html

  Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@ttl.fi), Helsingin yliopisto


  Apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan? 


  Verkkokurssi on tarkoitettu henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin laatimiseen. Jokaisen erikoistuvan lääkärin on laadittava oma henkilökohtainen opintosuunnitelma heti opintojen alussa ja hyväksytettävä se oppialan vastuuhenkilöllä. Tämä kurssi ohjaa suunnitelman tekemisessä.


  Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

  Ilmoittauminen jatkuva

  Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

  Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

  TurkuTurun viikkoseminaarit 

  Seminaariohjelma

  Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
  Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville. 

  Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen. 

  Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

  Työelämän perustietoa -kirja on ensimmäinen suomalainen terveydenhuollon henkilöstölle suunnattu työelämää käsittelevä oppikirja. Se pyrkii lisäämään ymmärrystä työelämän ja yhteiskunnan rakenteista, toiminnasta, toimijoista ja ajankohtaisista ilmiöistä.  Työelämäkysymyksiä käsitellään kaikilla lääketieteen ja terveydenhuollon osa-alueilla. Työurien tukeminen alussa, keskellä ja lopussa haastaakin koko terveydenhuoltoa oppimaan työelämää monitieteellisestä viitekehyksestä.

  Tämä Työelämän perustietoa -kirjan lukupiiri on tarkoitettu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen piirissä toimivalle henkilöstölle. Samalla rakenteella voimme toteuttaa lukupiirin uudelleen vuonna 2019 avoimena toteutuksena, mikäli kiinnostuneita ilmoittautuu. Tämän kurssin avulla saamme tietoa lukupiiritoteutuksen soveltuvuudesta erikoislääkärikoulutuksen käyttöön. 

  Lisätietoja lukupiiristä saa Marianne Rytköseltä (marianne.rytkonen@uef.fi), ja hänelle voi laittaa viestiä mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan vuoden 2019 toteutukseen.

  Ohjattu verkkokoulutus 18.1.-7.6.2019

  Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa.

  Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä, jotka voit toteuttaa joustavasti oman aikataulusi puitteissa. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

  Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

  Tutustu esitteeseen tästä.

  Lisätietoja: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

  neuvoteluTyöterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

  Kurssin sisältö:

  Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

  • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
  • käytännön toteutus ja sovellukset
  • yhteistyö neuvotteluissa
  • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
  • vuorovaikutus
  • neuvottelujen arviointi
  • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto)


  Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi