Meneillään olevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut meneillään olevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat aakkosjärjestyksessä. Suurimpaan osaan koulutuksista on ollut ilmoittautuminen ja kurssin vetäjät ovat ilmoittaneet miten kurssille pääsee. Jos haluat mukaan kurssille myöhemmin, ota yhteyttä kurssin vetäjään. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

Wikipedia

Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2019. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.


15.5.2019 klo 13.30-18.30  Viesti viisaasti työterveyslääkärinä 

Mitä teet, jos joudut antamaan julkisuuteen lausunnon työpaikan olosuhteiden terveydellisestä merkityksestä, jossa oikeasti on vakava vaara tai muuten vaikea tilanne? Miten valmistaudut kohtaamaan lehdistön edustajia lääkäriasiantuntijana? Entä kuinka toimit tilanteissa, joissa edustamasi tutkimustieto kohtaa populistisen vaihtoehtotiedon, jota monet tuntuvat kannattavan? Miten voit välttää tarpeettoman huolen syntymistä kuulijoissa lausuntoasi antaessa?

Mitä muuta haluaisit kysyä kokeneilta ammattilaisilta? Laadi kysymyksiä ja lähetä ne meille ilmoittautumisesi yhteydessä.

Asiantuntijat:

Keuhkosairauksien dosentti Paula Rytilä,  Helsingin Sanomien pitkäaikainen toimittaja Unto Hämäläinen sekä Lääkärilehden tuttu päätoimittaja ja syöpätautien dosentti Päivi Hietanen

Paikka: Radisson Royal Blu osoitteessa: Runeberginkatu 2

Ilmoittautuminen päätyi 23.4. Mukaan mahtuu ensimmäiset 60. 

Ohjelma

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Syksyn Ajan hermolla 30.10.2019

Lisätiedot: Kari Reijula ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollon aluetapaaminen pidetään Joensuussa ke 15.5.2019 klo 15:00-18:00.

Paikkana hotelli Kimmel, Maaherrakabinetti.

Aluetapaaminen on tarkoitettu Joensuun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille, koulutustyöterveysasemien edustajille, ja yleislääkäreille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).


Ohjelma, jossa ohjeet ilmoittautumisesta. Ilmoittautuminen 13.5. mennessä.


Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  


Konepaja kevät 2019

Tämän kurssin tavoitteena on antaa tietoa konepajatyön terveysvaaroista ja niiden hallinnasta. Erityisenä huomion kohteena on hitsaustyö.

Aihealueita ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Hitsaustyön osalta käsiteltäviä asioita ovat hitsaustyön ergonomia, hitsaussavut  ja -huurut, hitsaussäteily, melu, palo- ja sähköturvallisuus, sähkömagneettiset kentät ja tärinä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 4. Työpaikkaselvitys ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä. 

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019.

Lisätiedot: tarja.salminen@tuni.fi


Kurssi antaa yleiskuvan siitä, miten työterveyslääkäri toimii sisäilmaongelmissa. Hiljattain julkaistu Käypä hoito suositus kosteus- ja homevaurioihin liittyen sekä TTL:n julkaisema sisäilmasta oireilevan työntekijän tutkimusohje käydään pääkohdittain läpi koulutuksen aikana. Kurssi on käytännön läheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon työssä. Kurssi järjestetään päivän mittaisena lähiopetuksena ja sen läpikäytyään työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tuntee muun muassa: keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden, työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä hyvän käytännön sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamisessa.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6 t

AIKA: 14.5. klo 9-16

PAIKKA: Siltavuorenpenger 3 A Athena, sali 302  

Ilmoittautuminen on päättynyt 30.4.

Ohjelma 

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 21.2.2019 kello 9.15-15.00
 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
 myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 


Ohjelma

Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, F212

Ilmoittautuminen 15.2.19 mennessä.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi

Starttiseminaari: Perjantai 1.2.2019 klo 8.30–16 Helsingissä

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 1.2. alkaen

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautumisaikaa jatkettu, ilmoittauduthan viimeistään 24.1.2019 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94237/lomake.html

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@ttl.fi), Helsingin yliopisto


vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 6.2.2019 klo 8.45-14 Medistudia MS307 ja klo 14.30-16 hotelli Puijonsarvi

Tilaisuuden ohjelma.

Starttiseminaarin jatkona alkaa Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi. Kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja Mari Aallolle, email: mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta, ja hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista. Kurssin suorittamisesta saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

 

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019

Ilmoittautuminen on päättynyt 18.1.2019.


Lisätiedot: maaria.karento-hanninen@tuni.fiApua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan? 


Verkkokurssi on tarkoitettu henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin laatimiseen. Jokaisen erikoistuvan lääkärin on laadittava oma henkilökohtainen opintosuunnitelma heti opintojen alussa ja hyväksytettävä se oppialan vastuuhenkilöllä. Tämä kurssi ohjaa suunnitelman tekemisessä.


Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Ilmoittauminen jatkuva

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

TurkuTurun viikkoseminaarit 

Seminaariohjelma

Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville. 

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen. 

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

Työelämän perustietoa -kirja on ensimmäinen suomalainen terveydenhuollon henkilöstölle suunnattu työelämää käsittelevä oppikirja. Se pyrkii lisäämään ymmärrystä työelämän ja yhteiskunnan rakenteista, toiminnasta, toimijoista ja ajankohtaisista ilmiöistä.  Työelämäkysymyksiä käsitellään kaikilla lääketieteen ja terveydenhuollon osa-alueilla. Työurien tukeminen alussa, keskellä ja lopussa haastaakin koko terveydenhuoltoa oppimaan työelämää monitieteellisestä viitekehyksestä.

Tämä Työelämän perustietoa -kirjan lukupiiri on tarkoitettu työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen piirissä toimivalle henkilöstölle. Samalla rakenteella voimme toteuttaa lukupiirin uudelleen vuonna 2019 avoimena toteutuksena, mikäli kiinnostuneita ilmoittautuu. Tämän kurssin avulla saamme tietoa lukupiiritoteutuksen soveltuvuudesta erikoislääkärikoulutuksen käyttöön. 

Lisätietoja lukupiiristä saa Marianne Rytköseltä (marianne.rytkonen@uef.fi), ja hänelle voi laittaa viestiä mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan vuoden 2019 toteutukseen.

Ohjattu verkkokoulutus 18.1.-7.6.2019

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa.

Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä, jotka voit toteuttaa joustavasti oman aikataulusi puitteissa. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Tutustu esitteeseen tästä.

Lisätietoja: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan (MET) TTH-ryhmä järjestää työterveyshuollon ja työlääketieteen seminaareja kaikille jatko-opiskelijoille, alan tutkijoille, tutkimuksesta kiinnostuneille työterveyshuollon erikoislääkäreille ja erikoistujille.

Kaksituntisessa seminaarissa esitellään käynnissä olevia tai suunnitteluvaiheessa olevia tutkimuksia, keskustellaan aiheista ja ideoidaan uusia tutkimuksia sekä kehitetään osallistujien tutkimustaitoja. Lisäksi voidaan käsitellä Journal Club-tyyppisesti tieteellinen artikkeli, joka jaetaan viikkoa ennen ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seminaarit järjestetään Tampereella Kaupin kampuksella ARVOn tiloissa.


Aika: keskiviikkona 27.3.2019 klo 13-15

Paikka: Arvo F213, (Arvo Ylpön katu 34)

Aiheina 

Pia Nynäs
Ajankohtaisia asioita sisäilmaoireilijoiden tutkimuksesta

 ja 

Markku Pavela

Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä.

Tarvittaessa lisätietoja virpi.liukkonen @tuni.fi

Ilmoittaudu mukaan!

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tutkimuksesta

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

 

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019

Ilmoittautuminen on päättynyt 18.1.2019.

Lisätiedot: teija.mertimo(at)tuni.fi


neuvoteluTyöterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

  • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
  • käytännön toteutus ja sovellukset
  • yhteistyö neuvotteluissa
  • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
  • vuorovaikutus
  • neuvottelujen arviointi
  • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto)


Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi