Meneillään olevat kurssit ja seminaarit

Alta näet työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille tarkoitetut meneillään olevat kurssit, seminaarit ja muut tapahtumat aakkosjärjestyksessä. Suurimpaan osaan koulutuksista on ollut ilmoittautuminen ja kurssin vetäjät ovat ilmoittaneet miten kurssille pääsee. Jos haluat mukaan kurssille myöhemmin, ota yhteyttä kurssin vetäjään. Huomaa, että koska opiskelutyyleissä on suuria yksilöllisiä eroja, kurssista saatavat teoreettiset kurssimuotoiset tunnit eivät välttämättä kuvasta kurssin suorittamiseen tarvittavaa aikaa.

Viimeisimmät koulutusuutiset

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 10.10.2017 kello 9.00-15.00 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin
starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.

Ilmoittautuminen strattiseminaariin
https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19383/lomake.html
viimeistään 26.9.2017.


Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä
laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen verkkokurssille https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19384/lomake.html .


Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Kurssin tavoitteena on työterveyslääkäreiden immunologian osaamisen ja valmiuksien parantaminen. Käsiteltäviä aiheita ovat perusimmunologian kertauksen lisäksi autoimmuunitaudit sekä työpaikan eri altisteiden ja biologisten vasteiden tulosten tulkinta. 

Kurssin käytyään erikoistuva osaa immunologian perusteet, autoimmuunilaboratorion tarjoamat keskeiset tutkimukset ja niiden tulkinnan, arvioida työpaikan altisteiden terveydellistä merkitystä riskinarvioinnin näkökulmasta, tilata oikeita tutkimuksia ja konsultaatioita sekä tulkita tutkimustuloksia oikein. 

Kurssi pidetään soveltuvin osin interaktiivisena. Kurssi sisältää kahden lähipäivän aikana luentoja, sekä lisäksi omatoimista opiskelua ja tehtäviä moodle-alueella.

Kurssin aikataulu: Kurssialue avoinna 1.10.-15.11. Lähipäivät järjestetään 5.10 sekä 19.10 Turussa, ICT-talossa (Joukahaisenkatu 3-5)

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla. 

Verkkokurssit on tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Ilmoittautumisaika 21.9-1.10, ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen katariina.husman@utu.fi. 


Verkkokurssilla opetellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta käsin.
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, sairauksien esiintyvyyden mittaluvut,
epidemiologian tutkimustyypit, syy-yhteyden arviointia sekä tutkimuksen tulkintaa ja virhelähteitä.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Kurssin aikataulu: 4.9.-15.12.2017 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä sähköpostilla virpi.liukkonen(at)uta.fi.


Starttiseminaari pidetään 22.9.2017 klo 8.30-16.00, Videokulmassa (1. krs.), Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1D, Helsinki

Tth-es -verkkokurssi 22.9.-30.11.2017

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen päättyi 8.9.

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (eva.helaskoski (at) ttl.fi).

Ohjatun verkkokurssin tavoitteena on oppia työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja. Kurssilla syvennetään asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia sekä uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa, tilanteissa joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset.

Tarvitset kurssia varten oman asiakasyrityksen, jonka parissa suoritat kurssin tehtävät.

Kurssin suoritustavat: luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut. 

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen. 

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/0DE25009A4472398.par


Lisätietoa: soile.seppanen(at)oulu.fi

TurkuNe viikottaiset seminaarit jatkuvat jälleen syyskuussa! Aikataulu päivitetään elokuun aikana. 

Seminaariohjelma

Kurssilalueelta löytyvät Turun yliopiston työterveyshuollon kuukausiseminaarien esitelmät.
Esitelmät on tarkoitettu ensisijaisesti Turun yliopiston työterveyshuollon erikoistuville. 

Kurssialueelle täytyy rekisteröityä, ja siihen tarvitset avaimen. 

Avaimen saat laittamalla sähköpostia Katariina Husmanille, osoite katariina.husman@utu.fi

Työterveyslääkärin lakipakki 1 -Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset 

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on avata työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja
painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.
Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia.

 

Kurssin aikataulu: 4.9.-15.12.2017

Ilmoittautuminen on päättynyt.


Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä sähköpostilla virpi.liukkonen(at)uta.fi.