Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2018. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

31.10.2018 klo 14-18.30 teemana Miten työterveveyslääkäri arvioi työn kognitiivista kuormittavuutta - miten tuemme kognitiivista työkykyä
Paikka: Botta (Museokatu 10), Helsinki

Ohjelma

Ilmoittautuminen päättyi 17.10.2018

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kurssin tavoitteena on valmentaa erikoistuvaa TTL-jaksoa varten. Kurssin käytyään erikoistuva tuntee taustalla olevan lainsäädännön, osaa kirjoittaa hyvän lähetteen, ymmärtää viranomaisohjeet ja yleisimpien ammattitautien tutkimisen periaatteet, menetelmät ja taitaa tarvittavien potilasasiakirjojen laatimisen. Kurssiin liittyy ennakkotehtäviä, kurssin aikana käydään läpi potilastapauksia ja harjoitellaan ammattitautipotilaan tutkimista. Tehtävien hyväksytty suorittaminen on kurssin suorittamisen edellytys. Verkkomateriaalin lisäksi kurssiin liittyy kaksi lähipäivää. 

Kurssista on mahdollista saada 10 tuntia teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Lähipäivät järjestetään 25.1. ja 8.2. klo 14-16 Turussa, ICT-talon seminaarihuoneessa B2039 (Joukahaisenkatu 3-5).

Ilmoittaudu kurssille 20.1. mennessä lähettämällä sähköpostia Katariina Husmanille (katariina.husman(at)utu.fi

 

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssi erikoistuville ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolmena seminaarina vuonna 2018. Seminaarien tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Seminaarit pidetään Helsingissä.

Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Kolmen seminaarin ajankohdat ja aiheet:

 • ke 23.5.2018 klo 12.30-16 Eettisten ongelmien tunnistaminen, asiantuntijavieraana yliopistolehtori Pekka Louhiala  (Biomedicum 1, Haartmaninkatu 8, Kokoushuone 1, P-kerros)
 • to 13.9.2018 klo 12.30-16.00 Eettis-juridiset haasteet ja tietosuoja, asiantuntijavieraina Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, STTK ja Jan asiantuntijalääkäri Jan Schugk, EK (paikka vielä avoinna)
 • to 11.10.2018 klo 12.30-16.00 Työkyvyn arviointiin ja tukemiseen liittyvät eettiset haasteet, kliininen opettaja Rea Lagerstedt ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (paikka vielä avoinna)

Ilmoittautuminen päättyi 8.5.2018

Kurssista saa 9h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätietoja:
Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto

Verkkokurssilla opiskellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta käsin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, sairauksien esiintyvyyden mittaluvut,
epidemiologian tutkimustyypit, syy-yhteyden arviointia sekä tutkimuksen tulkintaa ja virhelähteitä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9 asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.


Ilmoittautuminen on päättynyt ja koulutus jo käynnissä!

Lisätietoja  maaria.karento-hanninen @uta.fi.

Kurssin käytyään erikoistuja osaa tehdä itsenäisesti ja osana moniammatillista tiimiä ergonomiainterventioita ja arvioida niiden onnistumista. Kurssi sisältää kaksi lähipäivää sekä verkkotehtäviä. 

Kurssi pidetään 1.3.-15.4.2018

Lähipäivät järjestetään 8.3. ja 22.3. klo 13-16 ICT-talossa (Joukahaisenkatu 3-5, Turku) seminaarihuone B2039

Ilmoittaudu kurssille 20.2. mennessä sähköpostitse Katariina Husmanille (katariina.husman(at)utu.fi)

Kurssista on mahdollista saada 10 h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 

Vuonna 2018 järjestetään 3-4 pedagogista iltapäivää, jotka on suunnattu etenkin kouluttajalääkärin perustaidot jo hankkineille. Tilaisuuksien tavoitteena on syventää edelleen kouluttajien pedagogista osaamista. Helsingin yliopisto toimii muiden iltapäivien vastuujärjestäjänä. Tapahtumat välitetään myös valtakunnallisesti Skype-yhteydellä.

Syksyn 2018 iltapäivät:

1.10. klo 12-16 Työkykyjohtaminen (Biomedicum Helsinki 1 kokoushuone 5-6, 3.krs.)

Vierailevina asiantuntijoina kanssamme ovat Kari-Pekka Martimo LT, työterv.huollon ja työlääket. erik.lääk., Johtava asiantuntija, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Outi Sonkeri Henkilöstöjohtaja, HUS

3.12. klo 12-16 Oppimista edistävä palaute ja ajankohtaiset asiat (tilaisuus järjestetään Helsingissä, mahdollisuus osallistua paikan päällä myös Oulussa)

Ohjelmassa:

12.00–13.00     Palautteen antaminen taitolajina, Yliopisto-opettaja Asta Toivonen
13.05-14.05      Miten annan palautetta erikoistujalleni? Yliopisto-opettaja Asta Toivonen ja kliininen opettaja Matti Palosaari
14.45-15.00      Kahvipaussi
15.00-15.45      Ajankohtaista työterveyshuollosta ja erikoislääkärikoulutuksesta, Professori Kari Reijula

Ilmoittautumiset viimeistään 19.11.

Lisätietoja: Matti Palosaari ja Asta Toivonen, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Tähän ennakkomateriaalit -pankkiin on kerätty tutkimusartikkeleita ja muuta materiaalia, jota kouluttajalääkäri voi antaa erikoistujalle ennen ohjauskeskustelua tutustuttavaksi.

Materiaaliin pääsee tutustumaan laittamalla sähköpostiviestin Marianne Rytköselle marianne.rytkonen@uef.fi
Lukuvuoden avajaiset teemanaan Osaamisperustaisuus & työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus
järjestetään keskiviikkona 12.9.2018 klo 12-16.

Tilaisuuden järjestää tänä vuonna Tampereen TTH-tiimi. Osallistuminen on Tampereen lisäksi mahdollista myös
usealla eri paikkakunnalla tai etänä Skypellä.

Kouluttajalääkäreille järjestettävien lukuvuoden avajaisten tavoitteena on tukea kouluttajalääkäreitä ohjaustyössään.

Osallistuminen: 

 • Helsingissä: Biomedicum 1, seminaarihuone 3 (Haartmaninkatu 8, pohja kerros)
 • Oulussa: Työterveyslaitos 3. krs. koulutustila (Aapistie 1)
 • Tamperella: ARVO, seminaaritila LS F211AB - F211AB (Arvo Ylpön katu 34)
 • Kuopiossa:Itä-Suomen yliopisto/Kuopion kampus, Mediteknia MD 300
 • Turussa:mahdollinen paikka varmistuu myöhemmin
 • Skypellä (ohjeet lähetetään ilmoittautuneille)

Alustava ohjelma

12.00-12.15 Tervetuloa ja esittäytymiset | Prof. Jukka Uitti TAY
12.15-13.00 Osaamisperustainen erikoislääkärikoulutus – mitä se tarkoittaa? | kliininen opettaja, dos. Leila Niemi-Murola
13.00-13.30 Ajankohtaista erikoislääkärikoulutuksesta | Prof. Kari Reijula
13.30-14.00 Oppimisen arviointi osaamisperustaisessa koulutuksessa nyt ja tulevaisuudessa | Kari Reijula  ja  Asta Toivonen
14.00-14.30 Tauko
14.30-15.35 KOKEA -työpaja kouluttajille | Kari Reijula ja  Asta Toivonen
15.35-15.50 Kouluttajakoulutuksen lukuvuoden tapahtumat | Asta Toivonen
15.50-16.00 Tilaisuuden yhteenveto ja päätös | Jukka UittiIlmoittautuminen viimeistään 28.8.2018.

Lisätietoja: kliininen opettaja virpi.liukkonen (at) uta.fi tai yliopisto-opettaja asta.toivonen (at) helsinki.fi

  Tervetuloa mukaan avaamaan lukuvuotta 2018-19!

20.8.-21.12.2018 Syksyn intensiivikurssi verkossa
Tällä ohjatulla verkkokurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja. Kurssilla syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset.

Kurssin suoritustapa: Luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Tutustu esitteeseen tästä.

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätiedot: Soile Seppänen soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus, on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

Verkkokurssi 12.2.-15.4.2018

Ilmoittautuminen päättyi 9.2.2018

Kurssista saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätietoja: Lena Selänne, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kurssi tarjoaa monipuolisen katsauksen sisäilmatutkimuksen uusimpiin menetelmiin, riskinarviointiin ja riskikommunikaatioon, toksikologiaan, uusiin altistumisen ja vasteenmittausmenetelmiin. Lisäksi käydään läpikeskeisimmät valtiovallan Terveet tilat 2028 - ohjelmasta tavoitteiden ja keinojen osalta. 

Kurssin käytyään erikoistuva pystyy aiempaa paremmin toimimaan sisäilmatyöryhmien lääketieteellisenä asiantuntijana, tuntee uuden asumisterveysasetuksen ja käypä hoito-suosituksen, osaa tulkita mittauspöytäkirjoja ja osaa lukea kriittisesti alan julkaisuja. Kurssiin sisältyy myös ympäristölääketieteellinen näkökulma. 

Kurssiin sisältyy kaksi lähipäivää, käytännön harjoituksia ja mahdollisesti kenttäkäyntejä. 

Lähipäivät järjestetään 5.4. ja 19.4. klo 13-16 Turussa, ICT-talon seminaarihuoneessa B2039 (Joukahaisenkatu 3-5, Turku)

Ilmoittaudu kurssille 15.3.2018 mennessä lähettämällä sähköpostia Katariina Husmanille (katariina.husman(at)utu.fi)

Kurssista on mahdollista saada 15 h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja. 

Starttiseminaari 11.10.18 kello 9.00-15.00 Tampereella
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.

Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo Ylpön katu 34,
Arvo-rakennus, luentosali A308.

Ilmoittautuminen starttipäivään viimeistään 4.10.18.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 11.10.18 alkaen

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen verkkokurssille  viimeistään 4.10.18.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi


Starttiseminaari: Perjantai 9.2.2018 klo 8.30–16, Työterveyslaitos, kokoustila Kilo (Topeliuksenkatu 41 b, Helsinki)

Ohjelma (pdf)

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 9.2.-8.4.2017

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen päättyi 25.1.2018

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (eva.helaskoski (at) ttl.fi).

Starttiseminaari: Perjantai 21.9.2018 klo 8.30–16, Työterveyslaitos, kokoustila Kilo (Topeliuksenkatu 41b, Helsinki)

Ohjelma (pdf)

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 21.9. alkaen

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen päättyi 7.9.2018

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (eva.helaskoski (at) ttl.fi).

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen starttiseminaari, Oulun yliopisto

Aika: torstaina 12.4.2018 klo 8.30-15
Paikka: Oulun yliopisto, LTK päärakennus Kieppi, Aapistie 5A, Oulu, Neuvotteluhuone 105A, 1.krs.

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen, ja tervetulleita ovat myös koulutuspaikkojen vastuuhenkilöt. Aiemmin osallistuneet ovat myös tervetulleita päivittämään tietojaan. Starttiseminaari on pakollinen osa työterveyshuollon erikoistumisohjelmaa.

Tavoitteena on, että starttiseminaarin myötä erikoistuja on saanut infoa ja tukea omien opintojen käytännön tekemisten suuntaamiseen, tukea työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen opintojen aikana ja mahdollisuuden verkostoitua.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula: leena.ala-mursula(at)oulu.fi

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen starttiseminaari, Oulu 21.9.2018

Aika:perjantaina 21.9.2018 klo 8.15-15.30

Paikka: Oulun yliopisto, Dentopolis, H1115, 1. krs. Aapistie 3, 90220 Oulu
Dentopolis kartta

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen, ja tervetulleita ovat myös koulutuspaikkojen vastuuhenkilöt. Aiemmin osallistuneet ovat myös tervetulleita päivittämään tietojaan. Starttiseminaari on pakollinen osa työterveyshuollon erikoistumisohjelmaa.

Tavoitteena on, että starttiseminaarin myötä erikoistuja on saanut infoa ja tukea omien opintojen käytännön tekemisten suuntaamiseen, tukea työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen opintojen aikana ja mahdollisuuden verkostoitua.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki

Ilmoittautuminen 14.9.2018 mennessä.

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula: leena.ala-mursula(at)oulu.fi

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 10.4.18 kello 9.00-15.00 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.

Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, F212

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 10.4.18 alkaen

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.


Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Kurssin tavoitteena on hahmottaa, mitä taloudellisia vaikutuksia työterveyshuoltoon liittyy.

Taloustietoa työterveyslääkärille -verkkokurssilla käsittelemme perusteita, mm. seuraavia asioita:

 • Työhyvinvointitoiminnan taloudelliset vaikutukset
 • Työterveyshuollon rahoitus 
 • Työterveyshuoltotoiminnan KELA korvauksiin liittyvät talousasiat
 • Sairauspoissaolojen ja sairaana työssäolon kustannukset
 • Työkyvyttömyyseläköitymisen talousvaikutukset yritykselle ja työntekijälle itselleen
 • Työtapaturmien ja ammattitautien kustannukset


Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin  9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Taloustietoa työterveyslääkärille -kurssista on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Kurssin aikataulu: 5.2.-31.5.2018

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot: tarja.salminen @ uta.fiKurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi tästä kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen on päättynyt ja koulutus jo käynnissä!


Lisätietoja tarja.salminen@uta.fi

Terveystarkastukset uudella tavalla – uudistuvat terveyden ja työkyvyn seurantatavat

Terveystarkastus ei ole vain terveystietojen keräämistä ja mittaamista sekä palautteen antamista tuloksista. Parhaimmillaan terveystarkastus on monipuolinen vuorovaikutustilanne, jossa työntekijä yhdessä työterveyden ammattilaisen kanssa tarkastelee omaa terveyttään ja työkykyään työnsä ja elämäntilanteensa läpi. 

Kurssin jälkeen  osaat tehdä  työlähtöisen ja  muutosvaiheen tunnistavan terveystarkastuksen, selvittää  asiakkaan motivaation ja voimavarat sekä käyttää valmentavaa työotetta ja motivoivaa haastattelua työssäsi. Pystyt myös tekemään asiakaskeskeisen terveyssuunnitelman hyödyntämällä tarvittaessa muita työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita sekä järjestämään tarvittavan seurannan.

Kurssin hyväksyttävä suorittaminen edellyttää kurssin oppimateriaalin lukemista, videoluentojen katsomista, verkkotehtävien suorittamista, lähipäivään osallistumista ja aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin. 

Kurssi verkossa: 16.10.-10.12.2018.
Lähipäivä 28.11.2018 klo 9-16 Helsingissä ja Oulussa

Lisätietoja antaa kliininen opettaja Helena Rossi (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssille viimeistään 21.10.

Tieteellisen tutkimuksen perusteita -  ohjattu verkkokurssi, joka käynnistyy lähiopetuspäivällä keskiviikkona 14.3.2018.

Kurssin tavoitteena on oppia tieteellisen tutkimuksen perusteita ja tutkimuksen soveltamista työterveyshuollon käytäntöön. 

Tutkimuksen teon prosessia pyritään esittelemään mahdollisimman käytännönläheisesti.Kurssilla jaetaan tietoa ja esimerkkejä eri aihealueista ja vaiheista tutkimuksen teossa.Jokainen kurssille osallistuja tekee oman pienimuotoisen harjoitustutkimussuunnitelman tai halutessaan oikean tutkimussuunnitelman.

Tämä on ohjattu verkkokurssi, joka käynnistyy lähiopetuspäivällä keskiviikkona 14.3.2018. Lähipäivästä haetaan teoreettisia opintoja 7 tuntia.
Sen jälkeen kurssi jatkuu verkkokurssina syksyyn saakka ja kurssin päättää toinen lähiopetuspäivä loppusyksystä.

Verkkokurssista haetaan teoreettisia tunteja 15 tuntia. Voit halutessasi osallistua vain lähiopetuspäivään tai verkkokurssille.

Lähiopetuspäivä 14.3.18, klo 9-15.30

Paikka: Tampere, Kaupin kampus, Arvo (F213), Arvo Ylpön katu 34. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan lähempänä ilmoittautuneille.

Ilmoittautuminen (lähipäivään 14.3.2018 ja verkkokurssille saman linkin kautta) viimeistään 10.3.18

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20714/lomake.html 

Lisätietoja voi kysyä verkkokurssin tutorilta tiia.reho @ uta.fi

Kohdennettu toteutus keväällä (kurssi täynnä).

Verkossa 23.4.-30.6.2018

Lähipäivät:
8.5. Helsingissä
Biomedicum 1 Kokoushuone 3 (pohjakerros, Haartmaninkatu 8) klo 8.30-16.00
5.6. Helsingissä 
Biomedicum 1 Kokoushuone 8-9 (pohjakerros, Haartmaninkatu 8) klo 8.30-16.00
Osallistuminen myös mahdollista Skype for business -yhteyden kautta

Lisätietoja: Helena Rossi, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työn riskien ja kuormitustekijöiden tunnistaminen, terveydellisen merkityksen arviointi, toimenpiteiden priorisointi ja seuranta sekä vaikutusten arviointi luovat perustan työterveyshuollon ja asiakasorganisaation yhteistyölle.

Kurssin tavoitteet: Kurssin jälkeen osallistuja osaa suunnitella ja toteuttaa perustyöpaikkaselvityksen yhdessä yrityksen kanssa niin, että se tukee yrityksen työturvallisuustoimintaa ja ohjaa työterveyshuollon toteuttamista. Oleellinen osa kurssia on myös riskinarviointiprosessiin perehtyminen.  

Ilmoittautuminen 15.4.mennessä osoitteessa: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85636/lomake.html

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä on 15 tuntia.

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa.

Kurssi on kokonaan verkko-ympärisössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä, jotka voit toteuttaa joustavasti oman aikataulusi puitteissa. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätietoja: Soile Seppänen (soile.seppanen(at)oulu.fi)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan TTH-ryhmä järjestää työterveyshuollon ja työlääketieteen seminaareja kaikille jatko-opiskelijoille, alan tutkijoille, tutkimuksesta kiinnostuneille työterveyshuollon erikoislääkäreille ja erikoistujille.

Kaksituntisessa seminaarissa esitellään käynnissä olevia tai suunnitteluvaiheessa olevia tutkimuksia, keskustellaan aiheista ja ideoidaan uusia tutkimuksia sekä kehitetään osallistujien tutkimustaitoja. Lisäksi voidaan käsitellä Journal Club-tyyppisesti tieteellinen artikkeli, joka jaetaan viikkoa ennen ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seminaarit järjestetään Tampereella Kaupin kampuksella ARVOn tiloissa.

SYKSYN 2018 seminaarit

Seuraava ja tämän vuoden viimeinen tutkimusseminaari pidetään

Aika: tiistaina 6.11.2018 klo 13-15
Paikka: Arvo A207, (vanha Arvo, 2.krs, Arvo Ylpön katu 34)

Aiheina

 • Sisäilmaoireilijoiden tutkimus - missä mennään? Pia Nynäs
 • Pohdintaa tutkimuskysymyksistä. Minna Pihlajamäki


Ilmoittautuminen


Tiedustelut: tiia.reho @ uta.fi

Lämpimästi tervetuloa!

TAY-TTH-tiimi

En kurs i företagshälsovård och dess verksamhetsformer i vardagssituationer för specialiserande företagshälsovårdsläkare och deras handledare. Kursen riktar sig till dig, som använder svenska i ditt arbete inom företagshälsovården och vill utveckla dina praktiska språkfärdigheter. Du kan ha finska, svenska eller något annat språk som modersmål. Målet med kursen är att lära sig centrala terner, begrepp och fraser på svenska i vardagssituationer inom företagshälsovård. Vi övar oss på kommunikation i olika samarbetssituationer både i skriftlig och muntlig form.

Tämä kurssi on suunnattu ruotsia työssään käyttäville työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän ohjaajilleen. Osallistujien äidinkieli voi olla suomi, ruotsi tai joku muu kieli. Kurssin tarjoaa mahdollisuuden parantaa valmiuksia toimia työterveysyhteistyön arkipäivän vuorovaikutustilanteissa ruotsiksi. Kurssi sisältää kaksi lähipäivää, etukäteistehtävän ja välitehtävän. Kurssilla harjoitellaan tavallisia sekä yritysyhteistyön että yksittäisen asiakkaan työkyvyn tukemiseen liittyviä vuorovaikutustilanteita kirjallisesti ja suullisesti. Kurssilla käydään läpi työterveyshuollon keskeisiä termejä, käsitteitä ja sanontatapoja ruotsiksi.

Lähipäivät Helsingissä

20.3.2018 klo 9.30-16 Biomedicum 1, sh1-2 (Haartmaninkatu 8) 
10.4.2018 klo 9.30-16 Biomedicum 1, kok.huone 1 (Haartmaninkatu 8) 

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen päättyi 27.2.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t.

Lisätietoa: Rea Lagerstedt, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen -kurssi antaa yleiskuvan siitä, mitä sisäilmaongelmissa voi tulla vastaan. Kurssi on käytännön läheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon arjen työssä. Kurssi järjestetään päivän mittaisena lähiopetuksena, mutta sitä on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta.

Kurssin läpikäytyään työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tuntee muun muassa:

 • keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden
 • työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa
 • yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät ja niiden tulosten tulkinnan pääkohdat
 • sisäilmaongelmien vaaranarvioinnin toteutuksen
 • sisäilmaryhmän toimintamallin
 • oman roolinsa moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Ajankohta: 19.4.2018
Paikka: Helsingissä

Ilmoittautuminen päättyi 5.4.2018.

Osallistuminen mahdollista myös Skype for business -yhteydellä (ohjeet lähetetään ilmoittautuneille).

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6 t

Lisätietoja: Kari Reijula (kari.reijula (at) helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset 

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista  Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen on päättynyt - koulutus jo käynnissä!

Lisätietoja teija.mertimo @uta.fi.


Työterveyslääkärin lakipakki 2

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait.Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

 

Kurssin aikataulu: 5.2.-31.5.2018

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot: teija.mertimo(at)uta.fi


Valmentava ote työterveyslääkärin työssä on aktiivinen ja intensiivinen koulutus, jonka tarkoituksena on tarjota osallistujille työkaluja muutoksen tukemiseen vuorovaikutuksen näkökulmasta.Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja osaa soveltaa valmentavaa otetta omassa asiakas- ja työyhteisötyössään (terveyskäyttäytymisen) muutoksen tukemisessa.

Koulutus pidetään tiistaina 11.12.2018 klo 12.00-16.00 Helsingissä (Biomedicum 1, Faculty Club). Tilaisuuden kouluttajana toimii Valmentamon Anne Karilahti.

Tilaa koulutuksessa on 25 osallistujalle, joten ilmoittautumisessa nopeus on valttia. Ilmoittautumiset tehdään osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/92091/lomake.html viimeistään 26.11.

Koulutus on täynnä!

Lisätiedot: kliininen opettaja Rea Lagerstedt tai yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)