Verkkokoulutus 9.6.2020 klo 9-11.30

Kohderyhmä: Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kouluttajalääkärit ja erikoistujat

Oppimistavoite: Tietää ja ymmärtää mitä yleisimmät sisäilmaongelmat työpaikalla ovat, mihin tekijöihin ongelmia liitetään, miten tutkitaan ja kuinka arvioidaan ongelmien terveydellistä merkitystä. Käydään läpi uusimpia tutkimustuloksia ja arvioidaan, mikä on faktaa ja mikä fiktiota.

Koulutuksen toteutus: Verkkokoulutukseen osallistujat tutustuvat etukäteen annettuun aineistoon, kuulevat alustukset ja esittävät kysymyksiä ja ratkaisevat yhdessä esimerkkitapauksia sisäilmaongelmiin liittyen.

Alustajat: Kari Reijula, professori – Jari Latvala, erikoislääkäri – Markku Sainio, ylilääkäri

Kurssin laajuus: TTH erik. lääkärikoulutukseen teoreettiseksi koulutukseksi kolme tuntia

 Ilmoittautuminen 3.6. mennessä!

Tarkempaa tietoa ja osallistumisohjeet Zoomiin lähetetään osallistujille ilmoittautumisen päätyttyä.

Lisätietoja: Maarit Malin, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Käynnistämme toukokuussa uuden kouluttajakoulutuksen toimintamallin Ajankohtaista nyt -webinaarin muodossa. Webinaarin tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia keskustella erikoistujien ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä yleisesti sekä nyt eriytyisesti COVID-19 tilanteeseen ja koulutusuudistukseen liittyen. Samalla toivomme saavamme mahdollisimman hyvän käsityksen kentän koulutustilanteesta.

Webinaari järjestetään 14.5. klo 13-15. Keskustelussa mukanamme ovat professorit Leena Ala-Mursula ja Kari Reijula. Samalla webinaari korvaa kesäkuun (1.6.) pedagogisen iltapäivän. Lisätietoja voitte tiedustella meiltä myös sähköpostitse (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Asta Toivonen & Rea Lagerstedt

Tämä ajankohtaiswebinaari järjestettiin koronapandemian vuoksi etänä, ja sen materiaalit on koottu tälle kurssipohjalle. Avaimen materiaaleihin tutustumista varten saat webinaarissa tai Marianne Rytköseltä marianne.rytkonen@uef.fi 

Webinaarin tavoitteena on tarjota työterveyshuollon erikoistujille ja kouluttajille välineitä viestintään asiakasyritystensä erilaisissa kriisi- ja muutostilanteissa. Webinaarissa käsittellään yhteiskunnallisia kriisitilanteita sekä niiden vaikutusten heijastumista työyhteisöihin. Tarkastelun painopisteenä on erityisesti esimiestyön tukeminen.

Asiantuntijana mukana psykologian tohtori Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitokselta.

Aika: torstai 16.6.2020 klo 9.00-11.30

(Zoom aukeaa teknistä testausta varten klo 8.45, jolloin myös "host" paikalla.)

Webinaari toteutetaan Zoomilla, ohjelma ja tarkemmat ohjeet osallistumisesta lähetetään osallistujille sähköpostitse muutama päivä ennen webinaaria.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.6.2020!

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 3 t

Lisätiedot: yliopisto-opettaja Heta Lindholm tai koordinaattori Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.f)

Tällä kurssilla opit kohtaamaan ja ratkaisemaan eteen tulevia kuljetusalaan ja ajokykyyn liittyviä ongelmia tapausten avulla. Kurssin tavoitteena on perehdyttää voimassaoleviin ajokorttien terveysvaatimuksiin ja oppia soveltamaan saamaansa tietoa käytännön työssä.

Kurssi koostuu seuraavista osista:

 1. Kuljetusala ja ajoterveys
 2. Ammattikuljettajan keskeiset terveysriskit ja kuormitustekijät
 3. Ajoterveyden ja työkyvyn erityiskysymyksiä
 4. Työpaikkaselvitys ja terveystarkastukset
 5. Työkyvyn tukeminen

Kurssi liittyy seuraaviin lokikirjan osaamisalueisiin: 6) Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä ja 8) Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen. Kurssi on itseopiskelukurssi, josta ei saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen: Oulu 2.12.2020 klo 14.00-16.00

Aluetapaaminen on tarkoitettu Oulun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. 

Pidämme aluetapaamisen verkossa. 

Linkki tapaamiseen: https://oulu.zoom.us/j/65491668445?from=addon

Lisätiedot: Heli Koivisto, Oulun yliopisto, heli.koivisto@oulu.fi

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen 21.4.2020 klo 13 alkaen

Aluetapaaminen on tarkoitettu Kajaanin alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Paikka: Tapaaminen toteutetaan verkossa, kutsulinkin saa Heli Koivistolta.

Heli Koivisto, Oulun yliopisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Rovaniemellä 27.5.2020 kello 12.00 - 13.30
Aluetapaaminen on tarkoitettu Rovaniemen ja pohjoisen alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Ohjelmassa ajankohtaista asiaa erikoislääkärikoulutuksesta:

 • uusi erikoislääkärikoulutuksen asetus
 • kokemuksia uudesta valintamenettelystä
 • missä mennään EPA-tavoitteiden määrittelyssä
 • uusi OPS 1.8.2020 alkaen
 • kentän käytännöt ja uudet osaamistarpeet

Ilmoittautumislinkki

Paikka: Tapaaminen toteutetaan verkossa Zoom-yhteydellä: https://oulu.zoom.us/j/700476788

Heli Koivisto, Oulun yliopisto, heli.koivisto@oulu.fi

Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt ja 1. Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 3.2.-29.5.2020

Ilmoittautuminen 19.1.2020 viimeistään.

Lisätiedot: tarja.salminen @tuni.fi

Ohjattu verkkokoulutus 17.1.-4.6.2020

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa. Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä ja yhteisiä verkkotapaamisia ja -keskusteluja. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssille 14.1.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/B146ED35693095FF

Tutustu esitteeseen

Lisätietoja: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 6.2.2020 kello 9.15-15.00 
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.
Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 
Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, A207

Ohjelma

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1.20

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 6.2.2020 alkaen
Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan
yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi

Työterveyshuollon aluekoulutus on peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Halutessaan voi ilmoittautua seuraavana päivänä järjestettävään Joensuun aluekoulutukseen, johon voi osallistua joko paikan päällä Joensuussa tai etäyhteydellä.

Koulutus on tarkoitettu Kuopion alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluekoulutuksiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Työterveyshuollon aluekoulutus pidetään Mikkelissä 26.8.2020 kello 12.00 - 15.30.Tilaisuus järjestetään osoitteessa Porrassalmenkatu 20, 3.krs Stella III salissa. Aluekoulutus on tarkoitettu Mikkelin alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluekoulutuksiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille ne kartuttavat teoreettista kurssimuotoista koulutusta 3 h.

Tapaamisen ohjelma. Ilmoittautumiset Pirkko Valtolalle pirkko.valtola@estt.fi.

Ohjelmaan liittyvät lisätiedot/tiedustelut marianne.rytkonen(at)uef.fi.


Starttiseminaari pidetään torstaina 6.2.2020 klo 8.30–16 Helsingissä

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista. Hyväksytystä suorituksesta saa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja.

Ilmoittautuminen päättyi 26.1.2020

Lisätietoja: yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Starttiseminaari: keskiviikkona 5.2.2020 klo 8.30 -15.30 Oulussa

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaari on erikoistuville pakollinen ja se ajoittuu opintojen alkuun pian määräaikaisen opinto-oikeuden saamisen jälkeen.  Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Tth-es-kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Starttiseminaarin tavoitteena on siten antaa tukea sekä käytännön opintoihin että käynnistyvään työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen.  Erityisen tärkeää on syventää tutustumista Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon. 

Paikka Oulun yliopisto, lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus, luokka 102A, Aapistie 5A

Ilmoittautumiset 28.1.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/AE510BD13796866D

Lisätietoja: professori Leena Ala-Mursula (leena.ala-mursula@oulu.fi) ja suunnittelija Heli Koivisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Tämä Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi on tarkoitettu vuoden 2020 alusta aloittaneille työterveyshuollon erikoistujille. Kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka on alkanut erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssista saa viisi teoreettisen koulutuksen tuntia erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen on saanut starttiseminaarin yhteydessä.


Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi on tarkoitettu hiljattain aloittaneille työterveyshuollon erikoistujille. Kurssi on valtakunnallisesti yhteistyössä toteutettu ohjattu verkkokurssi, joka alkaa erikoistujille järjestettävän starttiseminaarin myötä. Kurssin aikana rakennetaan oma suunnitelma erikoistumisopintoihin. Kurssista saa viisi teoreettisen koulutuksen tuntia erikoistumisopintoihin. Kurssialueelle pääsy edellyttää yliopistotunnuksia ja lisäksi kurssiavaimen käyttöä ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kurssiavaimen saa starttiseminaarin yhteydessä.

Starttiseminaarien ajankohdat, paikat, ilmoittautumistiedot ja yhteyshenkilöt syksyllä 2020:

 • Helsingin yliopisto: 31.8.2020 yhteyshenkilöt kliininen opettaja Matti Palosaari ja yliopisto-opettaja Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi) Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.
 • Itä-Suomen yliopisto: 2.9.2020 kello 9.00-16.00 paikka ilm. myöhemmin, ilmoittautumiset Mari Aallolle mari.aalto@uef.fi yhteyshenkilöt kliininen opettaja Jarmo Heikkinen ja yliopisto-opettaja Marianne Rytkönen (etunimi.sukunimi@uef.fi)
 • Oulun yliopisto: 26.8.2020 yhteyshenkilöt professori Leena Ala-Mursula ja suunnittelija Heli Koivisto (etunimi.sukunimi@oulu.fi) Ilmoittautuminen tästä linkistä. Ohjelma, päivitetty 2.7.2020 (pdf). Paikka: Oulun yliopisto, LTK / Dentopolis, koulutustila H1114/H1115 (sisäänkäynti Dentopoliksen pääovesta).
 • Tampereen yliopisto: 3.9.2020 yhteyshenkilöt Virpi Liukkonen ja yliopisto-opettaja Heli Parviainen (etunimi.sukunimi@tuni.fi) Ilmoittautuminen viimeistään 26.8.20.
 • Turun yliopisto: 3.9.2020 kello 14.00-16.00 yhteyshenkilöt professori Juha Liira ja verkkopedagogi Katariina Husman (etunimi.sukunimi@utu.fi)

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Kurssin aikataulu: 3.2.-24.5.2020

Ilmoittautuminen viimeistään 19.1.2020

Lisätiedot: maaria.karento-hanninen @tuni.fi

Työterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset
 • yhteistyö neuvotteluissa
 • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
 • vuorovaikutus
 • neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto)
Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

15.11.2019 - 31.1.2020, Oulu

Yritysjohtamisen osaamista työterveyslääkäreille -kurssin käytyään työterveyslääkäri tuntee peruskäsitteitä ja tavallisimpia käytäntöjä yrityselämän johtamisessa, liittyen etenkin strategiseen suunnitteluun, talousjohtamiseen ja työoikeudellisiin kysymyksiin. Ymmärtäessään paremmin yrityselämän lainalaisuuksia työterveyslääkäri osaa perustella ja muotoilla työterveyshuollon suosituksia niiden vaikuttavuutta tukevalla tavalla. Käsitteiden osaaminen tukee hyvän työterveysyhteistyön rakentamista. Yrityselämän johtamisosaamisen perusteisiin keskittyvä kurssi täydentää terveydenhuoltoon painottuvia erikoislääkärikoulutuksen johtamisopintoja (10-30 op) työterveyslääkäreiden erityistarpeisiin.

Toteutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää ja verkkomateriaaliin tutustumista. Lähiopetuspäivät ovat 29.11.2019 ja 17.1.2020 Oulussa.

Teoreettiset kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t. Liittyy lokikirjan osaamialueisiin: Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää, Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta, Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt, Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Kurssin tarkempi ohjelma

Kurssin esite

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätietoja: kliininen opettaja Katja Ryynänen: katja.ryynanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto