Toiminnon Etsi kursseja ohje

Oulun yliopisto järjestää keväällä 2017  Kainuun ja Lapin koulutustyöterveysasemien aluetapaamiset

Kainuun aluetapaaminen järjestetään 18.5.2017 klo 12-14 Kajaanissa, Sokos Hotelli Valjuksessa.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

https://www.webropolsurveys.com/S/C7130C2283B974A9.par

Lapin aluetapaaminen järjestetään 23.5. klo 12-15

Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa.

Ohjelma

Ilmoittautuminen

https://www.webropolsurveys.com/S/F364470DF06FAD20.par


Molemmissa on mahdollisuus henkilökohtaiseen opintoneuvontaan

ja omakustanteiseen lounaaseen klo 11-12.

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula (leena.ala-mursula(at)oulu.fi) 

Ajan hermolla -seminaarit käynnistettiin keväällä 2017. Seminaarit järjestetään muutaman kerran lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

Seuraavan kerran keskiviikkona 1.11.2017 klo 14-18.30 Bottalla (Museokatu 10, Helsinki). Luvassa ajankohtaista erikoislääkärikoulutuksesta ja iltapäivän teemana Työterveyslääkäri vaativissa vuorovaikutustilanteissa - toimivat kognitiiviset työmenetelmät avuksi. Asiantuntijavieraana on työterveyslääkäri, LT, Kognitiivinen kouluttajapsykoterapeutti VET, Kirsi Räisänen. Tarkempi ohjelma julkaistaan lähiaikoina.

Ilmoittautuminen päättyi 24.10.

Tilaisuuden alustava ohjelma

Lisätietoja: Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi) ja Asta Toivonen (asta.toivonen@helsinki.fi)


KevätAjan hermolla -seminaarit käynnistetään keväällä 2017. Seminaarit järjestetään 4-5 kertaa lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

Ensimmäisen kerran Helsingissä 18.5.2017, Botta (Töölönkatu 3), teemana Työterveyslääkäri työn terveydellisen merkityksen arvioijana

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen päättyi 10.5.2017

Lisätietoja: Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi)

Seuraavan kerran 2.11. klo 14. Lisätietoa myöhemmin.

Työpajana toteutettavan kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa tunnistaa erilaisia työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita sekä käsitellä niitä rakentavalla tavalla. Osallistuja tunnistaa työterveyshuollon eettiset toimintaperiaatteet ja eettistä päätöksen tekoa vaativia tilanteita työssään, tuntee työterveyshuollon erikoislääkärin toimintaa ohjaavat eettiset suositukset ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä päätöksenteossa, ja näin ollen tuntee keinoja käsitellä eettisesti haastavia tilanteita omassa työssään.

Koulutus toteutetaan työpajoina, joihin kuuluu asiantuntija-alustuksia sekä aktiivisia ryhmätyöskentelyosuuksia. Työpajassa on tarkoituksena käydä runsasta keskustelua.

Seuraava työpaja pidetään Helsingin Biomedicumissa (kokoushuone B236a, 2. krs.) 5.10.2017 klo 12.30-15.30. Teemana on Työkykyyn liittyvät eettis-juridiset haasteet työterveyslääkärin työssä.

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen on suljettu, kurssi on valitettavasti täynnä! Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä koulutuksen järjestäjiin peruutuspaikkojen merkeissä.

Koulutus on tarkoitettu erikoistujille ja kouluttajalääkäreille.

Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Lisätietoja:
Rea Lagerstedt (etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi)
Asta Toivonen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto


etiikkaTyöpajana toteutettavan kurssin tavoitteena on, että osallistuja osaa tunnistaa erilaisia työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita sekä käsitellä niitä rakentavalla tavalla. Osallistuja tunnistaa työterveyshuollon eettiset toimintaperiaatteet ja eettistä päätöksen tekoa vaativia tilanteita työssään, tuntee työterveyshuollon erikoislääkärin toimintaa ohjaavat eettiset suositukset ja lainsäädännön sekä osaa soveltaa niitä päätöksenteossa, ja näin ollen tuntee keinoja käsitellä eettisesti haastavia tilanteita omassa työssään.

Koulutus toteutetaan työpajoina, joihin kuuluu asiantuntija-alustuksia sekä aktiivisia ryhmätyöskentelyosuuksia.
Työpajat pidetään Helsingissä
26.4. klo 12.30-16.00 (Aurora, sali 226, Siltavuorenpenger 10)
10.5. klo
13.00-16.00 (Biomedicum Helsinki 1, kokoushuone 5-6)
alustavasti 5.10. klo 12.30-15.30 lisätietoja myöhemmin

Teemoina:
26.4.2017  Eettisten ongelmien tunnistaminen, alustajana Lääketieteen etiikan yliopistonlehtori Pekka Louhiala HY
10.5.2017 Eettis-juridiset haasteet ja tietosuoja, alustajana Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi STTK ja asiantuntijalääkäri Jan 

Schugk EK.

Ohjelma (pdf)

Kurssi on täynnä! Voit tiedustella mahdollisia peruutuspaikkoja kurssin yhteyshenkilöiltä.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6t
Koulutus on tarkoitettu erikoistujille ja kouluttajalääkäreille.
Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Lisätietoja:
Rea Lagerstedt, etunimi.sukunimi@pp.fimnet.fi
Asta Toivonen, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Helsingin yliopisto

Verkkokurssilla opetellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta käsin.
Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, sairauksien esiintyvyyden mittaluvut,
epidemiologian tutkimustyypit, syy-yhteyden arviointia sekä tutkimuksen tulkintaa ja virhelähteitä.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Kurssin aikataulu: 4.9.-15.12.2017 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä sähköpostilla virpi.liukkonen(at)uta.fi.


Kurssi järjestetään 2.11.2016-31.1.2017

Kurssin tavoitteena on opettaa työterveyshuollossa työskenteleville lääkäreille erilaisten työpaikkojen ja työolosuhteiden ergonomisia ominaisuuksia havainnoiden ergonomiaa useista eri näkökulmista.  Kurssin aikana kerrataan työterveyshuollon toimintakenttään liittyvää lainsäädäntöä soveltuvin osin, sekä pohditaan ergonomisten työkykyä ylläpitävien toimintojen vaikuttavuutta niin työterveyshuollon, työntekijän kuin työnantajankin näkökulmista. 

Kurssin käytyään erikoistuva osaa selvittää työpaikkojen ergonomisia ongelmia moniammatillisen tiimin jäsenenä, osaa seurata tehtyjen interventioiden tuloksia ja tuntee ergonomian ammattilaisten menetelmät ja niiden mahdollisuudet käytännön työterveyshuollon toiminnassa.

Kurssiin kuuluu kaksi lähipäivää joista ensimmäinen järjestetään 15.11. klo 12-16 Turussa, ICT-talon luentosali B2034

Toinen lähipäivä järjestetään torstaina 19.1. klo 12-16. 

Kurssille ilmoittaudutaan 1.11  mennessä sähköpostitse osoitteeseen katariina.husman@utu.fi

starttiStartti 27.1.2017 8.30-15.30 Työterveyslaitoksella Helsingissä

luokka Haartman, Haartmaninkatu 1D, Helsinki

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Ohjelma (pdf)

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen päättyi 20.1.2017


Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (eva.helaskoski (at) ttl.fi).

Kurssin tavoitteena on työterveyslääkäreiden immunologian osaamisen ja valmiuksien parantaminen. Käsiteltäviä aiheita ovat perusimmunologian kertauksen lisäksi autoimmuunitaudit sekä työpaikan eri altisteiden ja biologisten vasteiden tulosten tulkinta. 

Kurssin käytyään erikoistuva osaa immunologian perusteet, autoimmuunilaboratorion tarjoamat keskeiset tutkimukset ja niiden tulkinnan, arvioida työpaikan altisteiden terveydellistä merkitystä riskinarvioinnin näkökulmasta, tilata oikeita tutkimuksia ja konsultaatioita sekä tulkita tutkimustuloksia oikein. 

Kurssi pidetään soveltuvin osin interaktiivisena. Kurssi sisältää kahden lähipäivän aikana luentoja, sekä lisäksi omatoimista opiskelua ja tehtäviä moodle-alueella.

Kurssin aikataulu: Kurssialue avoinna 1.10.-15.11. Lähipäivät järjestetään 5.10 sekä 19.10 Turussa, ICT-talossa (Joukahaisenkatu 3-5)

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla. 

Verkkokurssit on tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Ilmoittautumisaika 21.9-1.10, ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse osoitteeseen katariina.husman@utu.fi. 


Työterveyshuollon aluetapaaminen Kuopiossa 14.11.2017 klo 12.00-15.30.

Tilaisuus järjestetään Kuopion Työterveys Ry:n tiloissa, Koljonniemenkatu 2, 3 krs. kuopio

Aluetapaaminen on tarkoitettu Kuopion seudun erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen (haetaan 3h).

Teemana on ajankohtaiset asiat erikoislääkärikoulutuksesta sekä ammattitaudeista. 

Lisätietoja: Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi  

Tapaamisen ohjelma ja ilmoittautumiset 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17527/lomake.htmlSeminaarin kohderyhmänä ovat erikoistumisen loppuvaiheessa olevat erikoistujat. Seminaarin tarkoituksena on antaa tukea ja käytännön neuvoja jo pidempään opiskelleille erikoistumisen loppuun saattamiseksi. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki erikoistujat sekä kouluttajat.

Helsingissä 27.10.2017 klo 12-16 TILAISUUS ON PERUTTU vähäisen osallistujamäärän takia.

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen päättyi12.10.2017.

Lisätietoja tilaisuudesta saa Eva Helaskoskelta: eva.helaskoski (at) ttl.fi


Ohjatun verkkokurssin tavoitteena on oppia työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja. Kurssilla syvennetään asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia sekä uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa, tilanteissa joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset.

Tarvitset kurssia varten oman asiakasyrityksen, jonka parissa suoritat kurssin tehtävät.

Kurssin suoritustavat: luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut. 

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen. 

Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/0DE25009A4472398.par


Lisätietoa: soile.seppanen(at)oulu.fi

Starttiseminaari pidetään 22.9.2017 klo 8.30-16.00, Videokulmassa (1. krs.), Työterveyslaitos, Haartmaninkatu 1D, Helsinki

Tth-es -verkkokurssi 22.9.-30.11.2017

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkäritutkinnon rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen päättyi 8.9.

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (eva.helaskoski (at) ttl.fi).

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 10.10.2017 kello 9.00-15.00 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin
starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.

Ilmoittautuminen strattiseminaariin
https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19383/lomake.html
viimeistään 26.9.2017.


Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä
laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen verkkokurssille https://elomake.uta.fi/lomakkeet/19384/lomake.html .


Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 1.11.2017. Starttiseminaaria seuraavalla Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja

Mari Aallolle email mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta. Kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Oulun yliopistoAika: 8.11.2017 klo 8.30-15
Paikka: Oulun yliopisto, LTK päärakennus Kieppi, Aapistie 5A, Oulu, Neuvotteluhuone 103A, 1.krs.

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen, ja tervetulleita ovat myös koulutuspaikkojen vastuuhenkilöt. Aiemmin osallistuneet ovat myös tervetulleita päivittämään tietojaan. Starttiseminaari on pakollinen osa työterveyshuollon erikoistumisohjelmaa.

Tavoitteena on, että starttiseminaarin myötä erikoistuja on saanut infoa ja tukea omien opintojen käytännön tekemisten suuntaamiseen, tukea työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen opintojen aikana ja mahdollisuuden verkostoitua.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki https://www.webropolsurveys.com/S/3708B1F06D6310F3.par

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula (leena.ala-mursula(at)oulu.fi)
Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 4.4.2017 kello 9.00-15.00 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta.
 
Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Kurssin tavoitteena on hahmottaa, mitä taloudellisia vaikutuksia työterveyshuoltoon liittyy.

Taloustietoa työterveyslääkärille -verkkokurssilla käsittelemme perusteita, mm. seuraavia asioita:

 • Työhyvinvointitoiminnan taloudelliset vaikutukset
 • Työterveyshuollon rahoitus 
 • Työterveyshuoltotoiminnan KELA korvauksiin liittyvät talousasiat
 • Sairauspoissaolojen ja sairaana työssäolon kustannukset
 • Työkyvyttömyyseläköitymisen talousvaikutukset yritykselle ja työntekijälle itselleen
 • Työtapaturmien ja ammattitautien kustannukset


Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin  9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Taloustietoa työterveyslääkärille -kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia. 

Kurssin aikataulu: 1.2.-31.5.2017


Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

En kurs i företagshälsovårdsprocesser för dem som använder svenska i sitt arbete inom företagshälsovården och vill utveckla sina praktiska språkfärdigheter. Kursen riktar sig till både finsk- och svenskspråkiga specialicerande företagshälsovårdsläkare och deras handledare. Målet med kursen är att genom att studera två centrala processer inom företagshälsovården på svenska även få färdigheter att arbeta på svenska. Vi övar oss på olika samarbetssituationer med företagsrepresentanter och enskilda klienter både i skriftlig och muntlig form.

Kursen ordnas 16.11.-31.12.2017 och den innehåller två närstudiedagar 16.11 och 7.12. kl. 13.00-16.00 i Turku universitet, ICT-hus, seminarierum B2039.


Tilläggsinformation: Katariina Husman, katariina.husman at utu.fi


sisäilmaTyöterveyslääkäri ja sisäilmaongelmien tutkiminen -kurssi antaa yleiskuvan siitä, mitä sisäilmaongelmissa voi tulla vastaan. Kurssi on käytännön läheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon arjen työssä. Kurssi järjestetään päivän mittaisena lähiopetuksena, mutta sitä on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta.

Kurssin läpikäytyään työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tuntee muun muassa:

 • keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden
 • työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa
 • yleisimmin käytetyt tutkimusmenetelmät ja niiden tulosten tulkinnan pääkohdat
 • sisäilmaongelmien vaaranarvioinnin toteutuksen
 • sisäilmaryhmän toimintamallin
 • oman roolinsa moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Ajankohta: 9.11.2017 klo 9-16

Paikka: Biomedicum, kokoushuone seminaarhuone 1-2, pohjakerros (Haartmaninkatu 8, 00290 Helsinki)
Osallistuminen mahdollista myös Skype for business -yhteydellä (ohjeet lähetetään ilmoittautuneille).

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautuminen on päättynyt

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6 t

Lisätietoja: Kari Reijula (kari.reijula (at) helsinki.fi), Helsingin yliopisto

Työterveyslääkärin lakipakki 1 -Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset 

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on avata työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja
painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.
Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Verkkokurssit ovat tarkoitettu sekä erikoistuville että kouluttajille, ja ovat osallistujille maksuttomia.

 

Kurssin aikataulu: 4.9.-15.12.2017

Ilmoittautuminen on päättynyt.


Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä sähköpostilla virpi.liukkonen(at)uta.fi.


Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa.

Kurssi on kokonaan verkko-ympärisössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä, jotka voit toteuttaa joustavasti oman aikataulusi puitteissa. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautumiset 13.1.2017 mennessä

https://www.webropolsurveys.com/S/288079B8D6C50927.par.


Lisätietoja: Soile Seppänen (soile.seppanen(at)oulu.fi)