Wikipedia

Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2019. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.


15.5.2019 klo 13.30-18.30  Viesti viisaasti työterveyslääkärinä 

Mitä teet, jos joudut antamaan julkisuuteen lausunnon työpaikan olosuhteiden terveydellisestä merkityksestä, jossa oikeasti on vakava vaara tai muuten vaikea tilanne? Miten valmistaudut kohtaamaan lehdistön edustajia lääkäriasiantuntijana? Entä kuinka toimit tilanteissa, joissa edustamasi tutkimustieto kohtaa populistisen vaihtoehtotiedon, jota monet tuntuvat kannattavan? Miten voit välttää tarpeettoman huolen syntymistä kuulijoissa lausuntoasi antaessa?

Mitä muuta haluaisit kysyä kokeneilta ammattilaisilta? Laadi kysymyksiä ja lähetä ne meille ilmoittautumisesi yhteydessä.

Asiantuntijat:

Keuhkosairauksien dosentti Paula Rytilä,  Helsingin Sanomien pitkäaikainen toimittaja Unto Hämäläinen sekä Lääkärilehden tuttu päätoimittaja ja syöpätautien dosentti Päivi Hietanen

Paikka: Radisson Royal Blu osoitteessa: Runeberginkatu 2

Ilmoittautuminen päätyi 23.4. Mukaan mahtuu ensimmäiset 60. 

Ohjelma

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Syksyn Ajan hermolla 30.10.2019

Lisätiedot: Kari Reijula ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ajan hermolla -seminaarit jatkuvat Helsingissä vuonna 2019. Seminaarit järjestetään kahdesti lukuvuodessa. Seminaarien aiheet rakentuvat nimensä mukaisesti työterveyshuoltoa koskevista ajankohtaisista ja polttavista teemoista. Seminaarien kohderyhmänä ovat työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit ja heidän kouluttajansa.

Seminaareista saa 3h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Syksyn Ajan hermolla 30.10.2019 Helsingissä aiheena Altistelähtöinen työterveysseuranta

Mitä työterveyslääkärin tulee tietää altistelähtöisissä terveystarkastuksissa? Mitä erityisen sairastumisen vaara tarkoittaa ja miten se otetaan huomioon työterveyshuollon seurantatoimissa? Kuullaan uutta tietoa altisteiden terveydellisen merkityksen arvioinnista. Asiantuntijoina ovat dosentti Kirsi Karvala ja dosentti Riitta Saun.

Ilmoittautuminen viimeistään päättyi 18.10.2019

Lisätiedot: Kari Reijula ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee ammattiautoilijan työterveyshuoltoon ja työkykyyn liittyvät perusteet ja keskeiset tekijät, sekä syventää osaamistaan myös ajoterveyden erityiskysymyksiin. Tapausesimerkkien kautta työstetään ajoterveyden moniongelmaisuutta ja osallistuja saa käytännön työkaluja haastaviin potilastilanteisiin. Perusteissa saat tietoa myös ajopolien toiminnasta. Koko kurssin käytyään osallistujalla on valmiuksia työkyvyn arviointiin myös ajoterveyden erityiskysymyksien näkökulmasta.

Kurssi toteutetaan yhden tai puolentoista päivän seminaarina. Seminaaripäivät pidetäään Helsingissä 1.11. ja 10.12. ja satelliittipisteet järjestetään eri yliopistopaikkakunnille. Kurssille on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Liikennelääketieteen yhdistys toimii yhteistyökumppanina. Kurssi liittyy Turun yliopiston valmistelemaan verkkokurssiin ajoterveydestä. Lähipäiviin voi myös  osallistua suorittamatta verkkokurssia. Kurssin teoreettiset tunnit 7 tuntia 1. osallistumispäivä ja 6 tuntia 2. osallistumispäivä. Kurssi kuuluu lokikirjan osaamisalueisiin 6., 7. ja 8. Kurssi on suunnattu työterveyshuoltoon erikoistujille ja kouluttajalääkäreille. Kurssille on mahdollista osallistua yliopistopaikkakunnille järjestettävien satelliittipisteiden kautta tai itsenäisesti Skypen kautta. Skypen kautta itsenäisesti osallistuvat kirjoittavat koulutuspäivistä oppimispäiväkirjan, mikäli haluavat näistä teoreettiset kurssimuotoiset tunnit. (tarkemmat ohjeet moodlessa).

1.11. ja 10.12. klo 9-16.45. paikassa Meeting Park Campus Yrjönkatu 29 C, 00100 Helsinki 4. kerros Kokoustilat: Class 2 B (saapumisohjeet)

Satelliittipisteet:
Oulu:
molempina päivinä neuvotteluhuone Tibia, Kontinkankaan Tellus, 2. kerros, Aapistie 7
Tampere:
molempina päivinä, Tampereen yliopisto, Kaupin Kampus, Arvo rakennus, D503 ryhmätyötila
Kuopio:
Kuopion Yliopisto 1.11. MD200 ja 10.12. MS303
Turku: 
Pharma cityn (Itäinen pitkäkatu 4) sali Pha4.

Ilmoittautuminen päättyi 18.10.2019

Ohjelma

Lisätietoja: kliiniset opettajat: Helena Rossi ja Rea Lagerstedt sekä koordinaattori Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto, yhteistyössä Turun yliopiston kanssa

Eettisesti haastavat tilanteet työterveyslääkärin työssä -kurssi erikoistuville ja kouluttajalääkäreille toteutetaan kolmena seminaarina vuonna 2019. Seminaarien tarkoituksena on käsitellä työterveyslääkärin työssään kohtaamia eettisiä haasteita ja keskustella erilaisista rakentavista tavoista toimia näissä tilanteissa. Seminaarit pidetään Helsingissä.

Kolmen seminaarin ajankohdat ja aiheet:

Etiikan ja juridiikan työpaja I 23.5.2019 klo 12-16 Eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen

 • Kollegiaalisuus ja etiikka – ongelmatilanteiden tunnistaminen, varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto
 • Tietosuoja – Työterveysyhteistyö ja työterveyslääkärin rooli, asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK

Etiikan ja juridiikan työpaja II 12.6.2019 klo 12-16 Huumausaineet työelämässä ja eettisten ja juridisten ongelmien tunnistaminen

 • Huumausaineet työelämässä ja työntekijän näkökulma, Riitta Työläjärvi sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, STTK
 • Huumetestaukset työelämässä- Mitä lait ja asetukset sanovat, asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara, EK

Etiikan ja juridiikan työpaja III 18.9.2019 klo 12-16 Työkyvyn arviointi ja tuki –prosessiin liittyvät työterveyslääkärin eettis-juridiset haasteet

 • Tapauksia ja tietoiskuja. Asiantuntijoina Auli Rytivaara, EK, ja Riitta Työläjärvi, STTK sekä Jan Schugk, ylilääkäri Varma

Kurssista saa 9h teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Koulutus sopii lokikirjan osaamisalueeseen 9) Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Ilmoittautuminen päättyi 8.5. Kurssi on täynnä, mahdollisia peruutuspaikkoja voit tiedustella Maarit Malinilta

Lisätietoja:
Rea Lagerstedt & Maarit Malin
Helsingin yliopisto, (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Verkkokurssilla opiskellaan epidemiologian peruskäsitteitä työterveyden näkökulmasta käsin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää epidemiologian peruskäsitteet, sairauksien esiintyvyyden mittaluvut, epidemiologian tutkimustyypit, syy-yhteyden arviointia sekä tutkimuksen tulkintaa ja virhelähteitä. 

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 9 asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Ilmoittautuminen on päättynyt - voit tiedustella  jälki-ilmoittautumismahdollisuutta: riitta.luoto @tuni.fi

Lisätietoja riitta.luoto @tuni.fi

Itä-Suomen yliopisto järjestää kumppanuuskoulutuksen kaikille työterveyshuoltoon, yleislääketieteeseen ja geriatriaan erikoistuville lääkäreille ja heidän kouluttajalääkäreilleen kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta Tietoteknian auditoriossa 8.10.2019. Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on tutkitusti tehokas hoitomuoto useissa yleisissä mielenterveyshäiriöissä ja toiminnallisissa häiriöissä. Tavoitteena on,  että koulutuksen jälkeen osallistuja tunnistaa terapiasta hyötyviä potilaita, osaa hyödyntää omassa työssään kognitiivisen käyttäytymisterapian peruselementtejä sekä osaa tarvittaessa konsultoida ja ohjata jatkohoitoon.

Koulutus on maksuton. Siitä anotaan 5 h teoreettisia tunteja työterveyshuollon, yleislääketieteen ja geriatrian erikoistuvien koulutusohjelmiin.

Ilmoittautuminen tämän sähköisen linkin kautta viimeistään tiistaina 1.10.2019. Ohjelma.

Tarvittaessa lisätietoja mari.aalto(at)uef.fi ja ohjelmakysymykset jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi.

Kehity kouluttajana on ohjaustaitoja syventävä pedagoginen monimuotokurssi. Siihen kuuluu kaksi lähitapaamista ja verkkotehtäviä. Kurssi toteutetaan ensimmäisen kerran keväällä 2019.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki yliopiston työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kouluttajalääkäreiksi hyväksymät kouluttajalääkärit, jotka ovat suorittaneet Kouluttajalääkärin startti -kurssin tai jonkin muun yliopiston järjestämään pedagogisen koulutuksen (esim. Tth-PEDA, tiiviskurssi tai moduulikoulutukset).

Kurssin ohjelma päivitetään kurssisivulle.

Ilmoittautuminen on päättynyt.


Lisätietoja koulutuksesta yliopistojen yhteyshenkilöiltä:

Helsinki / Matti Palosaari ja Asta Toivonen / etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Itä-Suomi / Jarmo Heikkinen /etunimi.k.sukunimi@uef.fi ja Marianne Rytkönen / etunimi.sukunimi@uef.fi
Tampere / Virpi Liukkonen ja Heli Parviainen / etunimi.sukunimi@tuni.fi
Turku / Katariina Husman ja Juha Liira / etunimi.sukunimi@utu.fi
Oulu / Leena Ala-Mursula ja Heli Koivisto / etunimi.sukunimi@oulu.fi


Konepaja kevät 2019

Tämän kurssin tavoitteena on antaa tietoa konepajatyön terveysvaaroista ja niiden hallinnasta. Erityisenä huomion kohteena on hitsaustyö.

Aihealueita ovat altistuminen ja ammattitaudit konepajateollisuudessa. Hitsaustyön osalta käsiteltäviä asioita ovat hitsaustyön ergonomia, hitsaussavut  ja -huurut, hitsaussäteily, melu, palo- ja sähköturvallisuus, sähkömagneettiset kentät ja tärinä.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueeseen 4. Työpaikkaselvitys ja 6. Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä. 

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019.

Lisätiedot: tarja.salminen@tuni.fi


Kouluttajalääkärien pedagogiset iltapäivät on suunnattu etenkin kouluttajalääkärin perustaidot jo hankkineille. Tilaisuuksien tavoitteena on syventää edelleen kouluttajien pedagogista osaamista. Helsingin yliopisto toimii muiden iltapäivien vastuujärjestäjänä. Tapahtumat välitetään myös valtakunnallisesti verkossa.

Kevään 2019 iltapäivät:

11.2. klo 12-15.45 Mitä työterveyslääkärin on hyvä tietää päihteistä? Vierailevina asiantuntijoina Margareeta Häkkinen A-klinikalta sekä Jarmo Kantonen, Suomen Terveystalosta. Helsinki: Biomedicum 1, Faculty Club (Haartmanink. 8), Kuopio, SN204.


3.6. klo 12-15.30 Osaamisperustaisuus ja EPAt työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa

Ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään 19.5.

Lisätietoja: Matti Palosaari ja Asta Toivonen, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)


Tilaisuuksien tavoitteena on syventää edelleen kouluttajien pedagogista osaamista. Tapahtumat välitetään myös valtakunnallisesti etäyhteydellä ja etäryhmätkin ovat mahdollisia.

Helsingissä

21.10. klo 12-15.30 Pedagogisen iltapäivän teemana on Resilienssi ja sen vahvistaminen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa, lisäksi kuulemme koulutusta koskevista ajankohtaisista asioista. Ilmoittautuminen päättyi 13.10.2019.

Tilaisuuden ohjelma

9.12. klo 12.15-16 Pedagogisen iltapäivän teemana on Havaintoja työterveyslääkärien keskeisimmistä kehittymistarpeista etuuslausunnoista.

Tilaisuuden ohjelma

Ilmoittautumiset viimeistään 1.12.2019

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/101618/lomake.html

Lisätietoja: Matti Palosaari ja Asta Toivonen, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kouluttajalääkärin startin suorittaminen on vaatimus aloittaville uusille kouluttajalääkäreille koulutusoikeuksien saamiseksi. Kurssin suorittaminen hyödyttää myös täydennys- ja kertauskoulutuksena muitakin, jo kokeneempia kouluttajalääkäreitä. Startin keskeisenä sisältönä ovat ohjaustyön käytännöt ja toiminnot. Ne pohjautuvat opinto-oppaassa (OPS) ja lokikirjassa esitettyihin koulutustavoitteisiin, koulutuspaikkasopimukseen sekä koulutusjärjestelmän ja -prosessin tuntemiseen. Startin hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat kurssin materiaaleihin perehtyminen ja kaksi oppimistehtävää. Tehtävät auttavat uutta kouluttajaa konkreettisesti ohjaustyön aloittamisessa. Tehtävistä saa henkilökohtaisen palautteen. Kurssista saa todistuksen tehtävät suoritettuaan. Arvioitu ajankäyttö kurssin suorittamiseen on 15-20 tuntia.

Kurssiavaimen saat oman yliopistosi kliiniseltä opettajalta, verkkopedagogilta tai pedagogiselta asiantuntijalta. Yhteystiedot löytyvät työrveyshuollon virtuaaliyliopiston sivuilta.

Kurssi on päättynyt, mutta osallistujat pääsevät kurssille edelleen noin kahden vuoden ajan.

Ohjattu verkkokurssi 19.8.-13.12.2019

Kurssilla opitaan työterveysyhteistyön toteuttamisessa tärkeitä taitoja ja ajattelutapoja ja syvennetään yhä tärkeämmäksi käyvää asiakkuusajattelua. Tämän tueksi käsitellään toiminnan monipuolista raportointia, uusien tavoitteiden yhteistä asettamista sekä vaikuttavuuden arviointia ja sanoittamista. Esillä ovat myös sanallisten aineistojen raportoinnin taidot, joista on hyötyä kaikenkokoisissa asiakkuuksissa ja tilanteissa, joissa mahdollisuudet kvantitatiivisiin analyyseihin ovat rajalliset. Kurssin suoritustapoina ovat luennot ja kirjalliset opiskelumateriaalit verkossa, oppimistehtävät, itsenäinen työskentely oman asiakasyrityksen parissa ja verkkokeskustelut.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 15 t Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin: Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito; Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Tutustu esitteeseen

Lisätiedot: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Työterveyslääkärillä on jatkuva tarve löytää nopeasti ajantasainen tieto, oli sitten kyseessä työperäisten altisteiden torjunta, toksikologia tai tuoreimmat viranomaismääräykset ja lainsäädäntö. Verkkokurssin tavoite on perehdyttää näiden sähköisten työterveyshuollon tietolähteiden käyttöön. Jotta tiedonhallinnan ja tiedonhaun verkkokurssi on ajankäytöllisesti mielekäs kokonaisuus, on oppimateriaali valtaosaltaan havainnevideoita ja harjoitustehtäviä. Kurssi valmentaa ratkaisemaan työterveyshuollolle ominaisia tietotarpeita kotimaisten ja myös ulkomaisten tietokantojen avulla.

Verkkokurssi 15.8.-9.10.

Ilmoittautuminen päättyi 15.8.

Kurssista saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssi kuuluu lokikirjan osaamisalueeseen 9. Asiantuntijataidot ja hyvät ammattikäytännöt

Lisätietoja: Lena Selänne, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Oulun yliopisto järjestää keväällä Kemin koulutustyöterveysasemien aluetapaamisen 21.5.2019 klo 10.00-12.00.

Ilmoittautuminen (13.5. mennessä): https://www.webropolsurveys.com/S/7CDBF16396A2566D.par

Ohjelma

Aluetapaaminen järjestetään hotelli Merihovissä (Keskuspuistonkatu 6-8).

Tapaamisessa on mahdollisuus henkilökohtaiseen opintoneuvontaan ja omakustanteiseen lounaaseen klo 12-13.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula (leena.ala-mursula(at)oulu.fi)


Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Kokkolassa 12.12.2019 kello 12.00 - 15.30 (Huom. päivä on vaihtunut, aiemmin ilm. 11.12.!)

Aluetapaaminen on tarkoitettu alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Katso ohjelma tästä

Paikka: ORIGINAL SOKOS HOTEL KAARLE, Kauppatori 4, 67100 Kokkola

Ilmoittautuminen 4.12.2019 mennessä osoitteessa:

https://link.webropolsurveys.com/S/AFC3CC6B6B7DA3A4

Lisätietoja: Heli Koivisto, Oulun yliopisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Tervetuloa Oulun yliopiston aluetapaamiseen Oulussa ja Kajaanissa 16.10.2019 kello 12.00 - 16.00

Lääketieteellinen tiedekunta, Kontinkangas, Aapistie 7A, kokoushuone L107

Aluetapaaminen on tarkoitettu Oulun ja Kainuun alueen erikoistuville lääkäreille, kouluttajalääkäreille ja koulutustyöterveysasemien edustajille. Myös muilta alueilta voi halutessaan osallistua. Aluetapaamisiin osallistuminen on osa koulutuspaikkasopimusten ylläpitämistä, kouluttajalääkäreille sitoumusten mukaista vuosittaista pedagogista koulutusta ja erikoistuville lääkäreille laskettavissa toimipaikkakoulutukseen.

Tarkempaan ohjelmaan tästä

Ilmoittautuminen 9.10.2019 mennessä osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/5B4195D4D99C6AC7.par

Lisätietoja: Heli Koivisto (heli.koivisto@oulu.fi)

Tervetuloa tapaamiseen!

Oulun yliopisto järjestää keväällä Rovaniemen koulutustyöterveysasemien aluetapaamisen.

Ohjelma

Ilmoittautuminen (2.4. mennessä): https://www.webropolsurveys.com/S/BA2A2A5306411EEE.par

Aluetapaaminen järjestetään Rovaniemellä Hotelli Santa Clausissa, Korkalonkatu 29.

Tapaamisessa on mahdollisuus henkilökohtaiseen opintoneuvontaan ja omakustanteiseen lounaaseen klo 11-12.

Tervetuloa!

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula (leena.ala-mursula(at)oulu.fi)

Kurssi antaa yleiskuvan siitä, miten työterveyslääkäri toimii sisäilmaongelmissa. Hiljattain julkaistu Käypä hoito suositus kosteus- ja homevaurioihin liittyen sekä TTL:n julkaisema sisäilmasta oireilevan työntekijän tutkimusohje käydään pääkohdittain läpi koulutuksen aikana. Kurssi on käytännön läheinen ja sen oppeja voi hyvin soveltaa työterveyshuollon työssä. Kurssi järjestetään päivän mittaisena lähiopetuksena ja sen läpikäytyään työterveyshuoltoon erikoistuva lääkäri tuntee muun muassa: keskeisimmät työpaikan sisäilmaongelmien aiheuttajat ja niiden yleisyyden, työterveyshuollon moniammatillisen toiminnan pääpiirteet sisäilmaongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa sekä hyvän käytännön sisäilmasta oireilevan potilaan kohtaamisessa.

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntimäärä: 6 t

AIKA: 14.5. klo 9-16

PAIKKA: Siltavuorenpenger 3 A Athena, sali 302  

Ilmoittautuminen on päättynyt 30.4.

Ohjelma 

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Helsingin yliopisto

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 21.2.2019 kello 9.15-15.00
 työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
 myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.

Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 


Ohjelma

Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, F212

Ilmoittautuminen 15.2.19 mennessä.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi

Starttiseminaari: Perjantai 1.2.2019 klo 8.30–16 Helsingissä

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 1.2. alkaen

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautumisaikaa jatkettu, ilmoittauduthan viimeistään 24.1.2019 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94237/lomake.html

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@ttl.fi), Helsingin yliopisto


Starttiseminaari: Perjantai 13.9.2019 klo 8.30–16 Helsingissä

Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajalääkäreilleen. Starttiseminaarin tavoitteena on tutustua erikoislääkärikoulutuksen rakenteeseen, henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekoon ja Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon.

Starttiseminaarissa alkavalla tth-es -kurssilla teet kirjallisen suunnitelman siitä, miten aiot erikoistumisesi toteuttaa. Kurssin aikana pohditaan tehtävien kautta omaa oppimista ja olemassa olevaa osaamista sekä pohditaan miten omaa osaamista lähdetään syventämään. Suunnittelua ohjaavat erikoislääkärikoulutuksen pysyväismääräykset, opinto-opas ja lokikirja. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien tekemistä sekä henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista.

Tth erikoistumissuunnitelma -verkkokurssi: 13.9. alkaen

Tth-es -kurssin kokonaisuuden hyväksytty suorittaminen antaa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta.

Ilmoittautuminen päättyi 5.9.

Lisätietoja antaa Eva Helaskoski (etunimi.sukunimi@ttl.fi), Helsingin yliopisto

vaeltajaStarttiseminaari pidetään Kuopiossa 6.2.2019 klo 8.45-14 Medistudia MS307 ja klo 14.30-16 hotelli Puijonsarvi

Tilaisuuden ohjelma.

Starttiseminaarin jatkona alkaa Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi. Kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja Mari Aallolle, email: mari.aalto(at)uef.fi

Kurssin suorittamisaika on noin kaksi kuukautta, ja hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ja henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelman palauttamista. Kurssin suorittamisesta saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Starttiseminaari pidetään Kuopiossa 21.8.2019.

Starttiseminaarin jatkona alkaa Tth-Es Työterveyshuollon erikoistumissuunnitelma -kurssi. Kurssilla erikoistujat tekevät henkilökohtaisen erikoistumissuunnitelmansa ohjatusti. Kurssilla pohditaan omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima henkilökohtainen erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.  Kurssin suorittamisesta saa 10 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Starttiseminaariin ja Tth-Es kurssille ilmoittaudutaan opetushoitaja Mari Aallolle, email: mari.aalto(at)uef.fi

Lisätiedot: Kliininen opettaja Jarmo Heikkinen jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Tampereen yliopistolla järjestetään starttiseminaari 25.9.19 kello 9.15-15.00 
työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksensa Tampereen yliopistossa aloittaneille ja
myös niille, jotka eivät ole vielä aiemmin starttiseminaariin osallistuneet.
Startti on myös osa kouluttajakoulutusta. 
Paikka: Tampereen yliopisto, Kaupin kampus, Arvo-rakennus, B342

Ilmoittautuminen viimeistään 20.9.19

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Tth-erikoistumissuunnitelmaverkkokurssi 25.9.19 alkaen
Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan
 yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.
Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)tuni.fi


Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen starttiseminaari, Oulun yliopisto

Aika:perjantaina 15.2.2019 klo 8.30-15
Paikka: Oulun yliopisto, LTK / Dentopolis, koulutustila H1114/1115 (sisäänkäynti Dentopoliksen pääovesta).
Starttiseminaari on tarkoitettu työterveyshuoltoon erikoistuville ja heidän kouluttajilleen, ja tervetulleita ovat myös koulutuspaikkojen vastuuhenkilöt. Aiemmin osallistuneet ovat myös tervetulleita päivittämään tietojaan. Starttiseminaari on pakollinen osa työterveyshuollon erikoistumisohjelmaa.

Tavoitteena on, että starttiseminaarin myötä erikoistuja on saanut infoa ja tukea omien opintojen käytännön tekemisten suuntaamiseen, tukea työterveyshuollon erikoislääkärin ajattelutavan ja identiteetin rakentamiseen opintojen aikana ja mahdollisuuden verkostoitua.

Ohjelma ja ilmoittautumislinkki

Lisätietoja: Leena Ala-Mursula: leena.ala-mursula(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Kurssin tavoitteena on tutustua syvemmin työterveyshuoltotoiminnan taloudelliseen vaikuttavuuteen ja vaikuttavuuden mittaamiseen sekä kustannusvaikuttaviin käytännön toimintamalleihin esimerkkien kautta.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 3 asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi tästä kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen on päättynyt - voit tiedustella jälki-ilmoittautumismahdollisuutta: maaria.karento-hanninen @tuni.fi

Lisätietoja maaria.karento-hanninen @tuni.fi

Verkkokurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään työterveyshuollon toimintaympäristön taloudelliset lainalaisuudet.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

 

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019

Ilmoittautuminen on päättynyt 18.1.2019.


Lisätiedot: maaria.karento-hanninen@tuni.fiTutkijataitokoulutuksen kohderyhmänä on tutkimuksesta kiinnostuneet tai sitä jo tekevät työterveyshuoltoon erikoistuvat lääkärit, kouluttajat ja muut tutkijat. Tavoitteena on antaa osallistujille tutkimuksen tekemisen perusvalmiuksia sekä luoda aloitteleville ja kokeneemmille tutkijoille, vertaistuen ja verkostoitumisen mahdollisuus. Kurssi toteutetaan interaktiivisesti asiantuntija-alustuksin, sekä tutoroiden. Tapaamme kevät- ja syyslukukausien aikana kuukausittain Helsingin Meilahdessa.Tapaamisiin voi osallistua myös verkkovälitteisesti.

Kurssista on mahdollisuus saada teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunteja erikoistumiskoulutukseen.

Syksyn 2019 päivämäärät:
5.9. klo 14.00-16.30
10.10. klo 14.00-16.30
7.11. klo 14.00-16.30
12.12. klo 14.00-16.30

Lisätietoja ja ohjelma

Lisätietoja: Heidi Furu ja Maarit Malin, Helsingin yliopisto
(etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Työterveyshuollon tutkimusseminaarit syksyllä 2019 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan (MET) TTH-ryhmä järjestää työterveyshuollon ja työlääketieteen seminaareja kaikille jatko-opiskelijoille, alan tutkijoille, tutkimuksesta kiinnostuneille työterveyshuollon erikoislääkäreille ja erikoistujille.

Kaksituntisessa seminaarissa esitellään käynnissä olevia tai suunnitteluvaiheessa olevia tutkimuksia, keskustellaan aiheista ja ideoidaan uusia tutkimuksia sekä kehitetään osallistujien tutkimustaitoja. Lisäksi voidaan käsitellä Journal Club-tyyppisesti tieteellinen artikkeli, joka jaetaan viikkoa ennen ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seminaarit järjestetään Tampereella Kaupin kampuksella ARVOn tiloissa.

torstaina 24.10.2019
tiistaina 3.12.2019


tiistai 3.12.2019 

Paikka: Arvo A308 (Arvo Ylpön katu 34)

Aiheina:

 • Tiia Reho

Työterveyshuollon sairaanhoidon suurkuluttajat ja työkyvyttömyys

 •  Satu Rannisto

Alaraajojen eripituisuus ja selkäkipu –tutkimuksen nykytilanne.


Tarvittaessa lisätietoja virpi.liukkonen @tuni.fi

Ilmoittaudu mukaan!

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/24337/lomake.html

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tutkimuksesta!

Ohjattu verkkokoulutus 2.9.-9.12.2019

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa
 • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä
 • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista
 • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Kurssisuorituksesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia. Kurssi kuuluu lokikirjan osa-alueisiin: Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen; Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä; Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää; TTH ja TS lainsäädännöllinen tausta; Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito.

ESITE

Ilmoittautuminen kurssille: https://www.webropolsurveys.com/S/AE5393D3AC05B073.par

Lisätietoja: Heli Koivisto: heli.koivisto@oulu.fi, Oulun yliopisto

Uusi kurssi!

Työllistymiskyvyn terveydellisten edellytysten tukeminen on ajankohtainen terveystarkastusperuste ja aihe neuvontaan ja ohjaukseen.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat arvioida ja tukea työntekijän työllistymiskykyä niissä tilanteissa, joissa työuralle on haettava uutta suuntaa

 • tunnistat työllistymiskyvyn tukemisessa hyödyllisen monialaisen verkoston (osaat tarvittaessa rakentaa sellaisen paikallisesti) ja osaat toimia siinä työterveyslääkärinä

 • toimintasuunnitelmia laadittaessa osaat informoida työpaikkoja ja työntekijöitä myös työllistymiskyvyn tukemisen mahdollisuuksista

 • olet laajemminkin pohtinut työterveyshuollon roolia pitkittäisten työurien ja työllistymiskyvyn tukemisessa, vaikka välitöntä työn menettämisen uhkaa ei olisikaan.

Kurssi kuuluu lokikirjan osa-alueisiin:

 • Yksilön työ- ja toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
 • Terveystarkastukset yksilön terveyden edistämisessä
 • Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää
 • TTH ja TS lainsäädännöllinen tausta
 • Asiakasyhteistyösuhteen luominen ja ylläpito


Suositeltavia muita itseopiskelukursseja teeman tueksi ovat mm. Kuntoutus ja työkyvyn tuki työterveyshuollossa, Lakipakki | osa 2 | Työturvallisuuslaki, työsuojelun valvontalaki ja työsopimuslaki ja Työhön paluun tuki - johdanto.

Suorittaminen: Työllistymiskyvyn tukeminen on verkko-ympäristössä suoritettava ohjattu kurssi, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia, yhteisiä verkkokeskusteluja sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä.

Kurssisuorituksesta saa 15 teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tuntia.

ESITE

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Lisätietoja: Heli Koivisto (heli.koivisto@oulu.fi) ja Leena Ala-Mursula (leena.ala-mursula@oulu.fi)

Ohjattu verkkokoulutus 18.1.-7.6.2019

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee työtoimintalähtöisen työterveyshuollon tausta-ajattelun peruslähtökohdat ja saa käytännön työkaluja menetelmien soveltamiseen eri tilanteissa.

Kurssi on kokonaan verkko-ympäristössä suoritettava, ja sisältää lyhyitä asiantuntija-alustuksia sekä omaan työhön sovellettavia ja käytännönläheisiä oppimistehtäviä, jotka voit toteuttaa joustavasti oman aikataulusi puitteissa. Kurssista on hyväksytty 15 tuntia teoreettiseen kurssimuotoiseen koulutukseen työterveyshuollon erikoisalalla. 

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Tutustu esitteeseen tästä.

Lisätietoja: Soile Seppänen: soile.seppanen(at)oulu.fi, Oulun yliopisto

Apua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadintaan?

Verkkokurssi on tarkoitettu henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin laatimiseen. Jokaisen erikoistuvan lääkärin on laadittava oma henkilökohtainen opintosuunnitelma heti opintojen alussa ja hyväksytettävä se oppialan vastuuhenkilöllä. Tämä kurssi ohjaa suunnitelman tekemisessä.

Verkkokurssilla pohditaan ohjatusti omia opiskelutavoitteita, vahvuuksia ja kehittymistarpeita sekä laaditaan yliopiston vaatima erikoistumissuunnitelma, joka palautetaan opintojen vastuuhenkilölle.

Ilmoittauminen jatkuva

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 8 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Lisätiedot: virpi.liukkonen(at)uta.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan (MET) TTH-ryhmä järjestää työterveyshuollon ja työlääketieteen seminaareja kaikille jatko-opiskelijoille, alan tutkijoille, tutkimuksesta kiinnostuneille työterveyshuollon erikoislääkäreille ja erikoistujille.

Kaksituntisessa seminaarissa esitellään käynnissä olevia tai suunnitteluvaiheessa olevia tutkimuksia, keskustellaan aiheista ja ideoidaan uusia tutkimuksia sekä kehitetään osallistujien tutkimustaitoja. Lisäksi voidaan käsitellä Journal Club-tyyppisesti tieteellinen artikkeli, joka jaetaan viikkoa ennen ilmoittautuneille sähköpostitse.

Seminaarit järjestetään Tampereella Kaupin kampuksella ARVOn tiloissa.


Aika: keskiviikkona 27.3.2019 klo 13-15

Paikka: Arvo F213, (Arvo Ylpön katu 34)

Aiheina 

Pia Nynäs
Ajankohtaisia asioita sisäilmaoireilijoiden tutkimuksesta

 ja 

Markku Pavela

Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä.

Tarvittaessa lisätietoja virpi.liukkonen @tuni.fi

Ilmoittaudu mukaan!

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista tutkimuksesta

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Tässä lakikurssin toisessa osassa perehdytään työturvallisuuslakiin ja työsopimuslakiin.

Kurssi liittyy erityisesti lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää.

Kurssista hyväksytään 15 tuntia teoreettista koulutusta työterveyshuollon erikoisalalla. Lisäksi Tampereen yliopisto hyväksyy kurssin Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

 

Kurssin aikataulu: 4.2.-31.5.2019

Ilmoittautuminen on päättynyt 18.1.2019.

Lisätiedot: teija.mertimo(at)tuni.fi


Työterveyshuoltolaki ja sitä täsmentävät asetukset

Työterveyshuollon toimintaa säätelevät useat lait. Kurssin tavoitteena on selventää työterveyshuollon kannalta keskeisiä lakeja painottuen tässä lakipakin ensimmäisessä osassa työterveyshuoltolakiin sekä sitä täsmentäviin asetuksiin.

Kurssin suoritustapa: Kirjalliset opiskelumateriaalit, oppimistehtävät ja ryhmäkeskustelut tutoroidusti Moodlessa.

Kurssi on hyväksytty teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi 15 h työterveyshuollon erikoisalalla.

Kurssi liittyy lokikirjan osaamisalueisiin 2.Työterveyshuollon ja työsuojelun lainsäädännöllinen tausta ja 1.Työterveyshuolto osana suomalaista työelämää

Tampereen yliopisto hyväksyy lisäksi kurssista Moniammatillisten johtamisopintojen valinnaiseen osaan 1 op oppimispäiväkirjan kanssa.

Ilmoittautuminen on päättynyt - voit tiedustella  jälki-ilmoittautumismahdollisuutta: tarja.salminen @tuni.fi 

Lisätietoja tarja.salminen @tuni.fi

neuvoteluTyöterveysneuvottelu -kurssi järjestetään kokonaan verkossa.

Kurssin sisältö:

Osallistujat saavat kurssin aikana tietoa työterveysneuvottelujen käymisen perustaidoista:

 • työterveysneuvotteluja koskevat säädökset, ohjeet ja periaatteet
 • käytännön toteutus ja sovellukset
 • yhteistyö neuvotteluissa
 • työterveyshuollon koordinatiivinen rooli
 • vuorovaikutus
 • neuvottelujen arviointi
 • neuvottelujen käymisen "tukitaidot" (mm. myönteisen ilmapiirin luominen, palautteen antaminen, yhteenveto)


Lisätietoja Jarmo Heikkiseltä jarmo.k.heikkinen(at)uef.fi

Kurssin tavoitteena on, että osallistuja tuntee tupakkavieroituksen nykytilanteen ja keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä moniammatillisena yhteistyönä potilaan ohjaamisessa hiljattain uudistuneen Käypä hoito-suositusten mukaisesti. Kurssilla opiskellaan, miten työterveysyhteistyönä toteutat moniammatillisesti asiantuntijaroolista käsin savuttomuuskampanjoita ja -hankkeita työpaikkojen kanssa, ja kuinka ne suunnitellaan esimerkiksi toimintasuunnitelmaan.

Käytännönläheisen kurssin jälkeen osallistuja tuntee viimeisimmät tupakkatrendit ja niiden erilaiset vaikuttavat hoitomuodot. Opiskelija ymmärtää erilaisiin leikkauksiin sisältyvät riskit tupakoivien kohdalla ja osaa käynnistää työpaikalla moniammatillisen potilaan tukemisen hyvissä ajoin ennen suunniteltua operaatiota HUS:n Tupakoimattomana leikkaukseen (TupLei) mallin mukaisesti. Osallistuja saa käytännön työkaluja potilaan ohjaamiseen dialogisesti valmentavan ja motivoivan keskustelun periaatteiden mukaisesti, joita voi soveltaa myös muissa elintapaohjauksessa.

Ilmoittautuminen päättyi 23.10.2019.

Ohjelma 

Lisätietoja: Kari Reijula ja Maarit Malin (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Helsingissä, mahdollisuus osallistua etänä 6.11. 2019 klo 12.30-16-00

Teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen tunnit: 3 t.